L

Tenochtitlán var aztekernas största stad och hade omkring 250 000 invånare då spanjorerna dök upp i början av 1500-talet.

Aztekernas historia

Aztekerna var ett centralamerikanskt urfolk som på 1300-talet skapade ett stort rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas rike gick under när spanjorerna anlände i början av 1500-talet.

Tenochtitlán - aztekrikets huvudstad

Ledda av sin hövding Tenoch hade de byggt staden Tenochtitlán på öar i Tezcocosjön. Det är på denna plats Mexico City ligger idag. Huvudstaden växte till en av världens största städer, enligt de spanska erövrarna. Den kan ha haft en befolkning på omkring 50 0000 invånare (inga säkra siffror finns).

Aztekerna var ett centralamerikanskt urfolk som på 1300-talet skapade ett stort rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas rike gick under när spanjorerna anlände i början av 1500-talet.

Tenochtitlán - aztekrikets huvudstad

Ledda av sin hövding Tenoch hade de byggt staden Tenochtitlán på öar i Tezcocosjön. Det är på denna plats Mexico City ligger idag. Huvudstaden växte till en av världens största städer, enligt de spanska erövrarna. Den kan ha haft en befolkning på omkring 50 0000 invånare (inga säkra siffror finns).

ANNONS

ANNONS

Det var en välskött stad. I varje kvarter fanns det en kejserlig kontrollant vars uppgift var att hålla uppsikt över renhållningsarbetarna. Tusentals arbetare var sysselsatta med renhållningen på huvudstaden Tenochtitláns gator.

Jordbruket var väl utvecklat. Aztekerna odlade bland annat bomull, tobak, tomater och potatis. Där fanns framstående krukmakare, guldsmeder och vävare.

Aztekernas valuta var kakaobönor. Kakaobönor användes som betalningsmedel långt efter det att mer avancerade myntformer införts.

Aztekernas rike ca 1519.

Aztekernas slavsamhälle

Det fanns många slavar i det aztekiska riket. Slavarna befann sig längst ner i samhällets sociala hierarki men behandlades relativt humant. Slaven kunde äga pengar, jord och hus. Alla barn, även barn till slavar, föddes fria. Att ha en slav som förälder uppfattades inte som en social belastning.

De som blev slavar var krigsfångar och personer som dömts för vissa brott. De flesta av slavarna i det aztekiska samhället hade emellertid hamnat i ofriheten till följd av fattigdom. En fri man eller kvinna kunde sälja sig som slav till en annan medborgare för att överleva.

Slavarna användes inom många olika områden: inom jordbruket, som bärare och som hushållsarbetare. En ambitiös slav kunde komma upp sig i samhället och få ansvar för stora egendomar och bli förman över fria män.

En slav kunde köpa sig fri genom att betala slavägaren samma summa som denne en gång hade betalat när slaven köptes. Många tog sig ur slaveriet genom att de frigavs vid ägarens död som en del av dennes testamente. Andra blev frigivna på order av kejsaren eller av någon annan mäktig person.

Aztekernas gudar krävde människooffer

Aztekerna var ett krigarfolk som gjorde de erövrade områden till provinser, och folken fick betala dryga skatter. Dessutom offrades många av dessa underkuvade människor.

ANNONS

ANNONS

Aztekerna ansåg att man måste offra människor varje dag. En av aztekledaren Montezumas främsta uppgifter var att hålla världen igång med offer av människohjärtan. Solen krävde offer för att gå upp varje morgon. Det var inte ovanligt att tusentals människor offrades på en gång. De dödades antingen genom att prästerna skar ut deras hjärtan eller att de flåddes levande, varefter prästerna iklädde sig deras hud. Särskilt åtråvärda var puckelryggar och människor med andra missbildningar, vilka ansågs besitta magiska krafter. Men även barn, vilkas tårar värderades högt av gudarna.

Cortés och hans conquistadorer i strid med aztekkrigare inne på Tenochtitláns tempelområde. Del från en nationalromantisk målning gjord av Emanuel Leutze (1816-1868).

När aztekerna invigde sin stora pyramid i huvudstaden Tenochtitlán 1487 krävdes många människooffer. Det berättas att de dödsdömda människorna bildade fyra led på över tre kilometer vardera. Enligt en uppgift skulle så många som 20 000 människor ha offrats vid invigningen. De präster som skötte offrandet, arbetade dygnet runt i fyra dygn.

Aztekernas rike går under

1500-talet var conquistadorernas århundrade i Amerika. En av de mest ökända var spanjoren Hernan Cortés. Med omkring 600 conquistadorer och 16 hästar landsteg han i Mexiko år 1518. Innan han lämnade kusten för att bege sig in i landet brände han sina skepp eftersom en del av hans soldater ville återvända till Kuba. Spanjorerna hade skjutvapen och hästar, och detta skrämde aztekerna. Många av dem hade i sina myter lärt sig att gudar skulle komma i skepnad av vita män och det försvagade deras motstånd.

Cortés grep aztekernas ledare Montezuma och förstörde huvudstaden Tenochtitlán år 1520. Att några få spanjorer med små resurser kunde besegra hela det militärt mäktiga och välorganiserade aztekiska riket berodde delvis på Montezumas obeslutsamhet. Men den främsta orsaken var att hela aztekriket hade drabbats av en smittkoppsepidemi som lamslog den infödda befolkningen.

ANNONS

ANNONS

Ytterligare en viktig orsak var att folken inom riket som underkuvats av aztekerna var offer för sådan utsugning att de mer än gärna hjälpte spanjorerna att besegra sina aztekiska plågoandar.

Detta var inledningen till den spanska koloniseringen av Mexiko.

LÄS MER: Cortés erövrar aztekernas rike

LÄS MER: Cortés och erövringen av Mexiko

LÄS MER: Ett ögonblick i historien - om Aztekrikets undergång

LÄS MER: Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Var fanns aztekerna?
   
 2. Beskriv aztekernas huvudstad.
   
 3. Vilka hamnade i slaveri och hur kunde livet som slav vara?
   
 4. Varför offrade aztekerna människor?
   
 5. Ge exempel på att de offrade många människor.
   
 6. Hur besegrades aztekerna?
   

 

Litteratur:
Davíd Carrasco, The Aztecs: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2011
William J Duiker, World History: To 1500, Thomson/Wadsworth Publishing, 2006
Niels Steensgaard, Bra Böckers världshistoria, del 7 - Upptäckternas tid (1350 - 1500), Bokförlaget Bra Böcker, 1985
Niels Steensgaard, Bra Böckers världshistoria, del 9 - Världshandel och kulturkrockar (1500 - 1750), Bokförlaget Bra Böcker, 1985


Text: Carsten Ryytty och Robert de Vries, SO-lärare och författare


Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 2 december 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Aztekernas historia

M

Conquistadorerna - de spanska erövrarna

av: Kaj Hildingson
2021-04-20

I början av 1500-talet kunde en ung spanjor som inte fötts in i adeln bara nå de högsta klasserna i samhället på två sätt. Ett var att gifta in sig i adeln. Det andra var att vinna land och rikedomar åt den spanske kungen. Många unga män beslöt att pröva sin lycka på andra sidan Atlanten. I Amerika döpte erövrarna platser och orter efter dem där hemma. Exempelvis bär Medellin, Guadeloupe och Albuquerque samma namn som orter i Extremadura (en region i västra Spanien). Ingen del av Spanien har sett så många conquistadorer, spanska för erövrare, födas som Extremadura. Härifrån kom Cortés, hans kusin Pizarro, Balboa, de Soto och Orellana. Dessa har alla skrivit in sig i conquistadorernas historia. Men de allra flesta av de tusentals som sökte guld och ära i Amerika misslyckades.

+ Läs mer

M

Cortés och erövringen av Mexiko

av: Kaj Hildingson
2021-04-20

När spanjorerna kom till Mexico 1519 trodde urinvånarna aztekerna att nykomlingarna kanske var gudar. Därför gick de inte genast till angrepp. Efterhand förstod aztekerna att nykomlingarna var vanliga människor, men då var det för sent – misstaget lade deras rike i ruiner. De urinvånare som hjälpte spanjorerna mot aztekerna begick också ett misstag. De blev av med sitt gamla herrefolk – men fick istället ett nytt och långt värre...

+ Läs mer

L

Cortés erövrar aztekernas rike

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-04-19

Hernán Cortés (1485-1547) var en spansk erövrare som blivit känd för att han med endast några hundra soldater - mot alla odds - lyckades erövra aztekernas mäktiga rike i Mexiko...

+ Läs mer

L

Ett ögonblick i historien - om Aztekrikets undergång

av: Hans Thorbjörnsson
2016-10-16

Peter Englund menar i sin uppsats Ett ögonblick i historien att spanjorer och azteker tillhörde samma typ av härskarkultur. Båda var brutala, beredda att strida och döda för sitt rike, sin härskare och sin gud. Men hur kunde Cortés lilla grupp av hoprafsade, illa tränade soldater besegra en fiende som var minst hundra gånger starkare till antalet?

+ Läs mer

L

Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika

av: Hans Thorbjörnsson
2016-10-16

Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska urinvånarna. Folkmord och smittsamma sjukdomar följde överallt där de spanska och portugisiska conquistadorerna (erövrarna) drog fram...

+ Läs mer

L

De stora upptäckternas tid

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-27

De stora geografiska upptäckternas tid – så säger vi som bor i Europa om årtiondena runt 1500. Redan på den tiden var vår egen världsdel väl känd och inritad på kartor. Samtidigt visste man att det fanns mäktiga riken långt borta i öster, i Asien. Men hur gick det till när européerna fann sjövägen till Indien? Och hur upptäcktes ”den nya världen” – de på 1400-talet okända kontinenterna Nordamerika och Sydamerika?

+ Läs mer

Länkar om Aztekernas historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Central- och Sydamerikas historia

Få en överblick av Central- och Sydamerikas historia. Här hittar du material som behandlar den Central- och...

Inkafolkets historia

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkafolket var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt...

Mayafolkets historia

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket...

Mexikos historia

Fördjupa dig i Mexikos historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Amerikas urbefolkning

Amerikas urbefolkning är ett samlingsnamn för Nord- och Sydamerikas urbefolkning. De första...

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Christofer Columbus

År 1492 begav sig Christofer Columbus (1451-1506) iväg från Spanien för att finna en ny sjöväg till...

Conquistadorer

De spanska erövrarna som kom till Amerika under 1500-talet kallas conquistadorer. Ordet...