M

USA idag

Antal invånare: 328 239 523 (2019)
Huvudstad: Washington D C

Älskat och hatat – troligen väcker inget annat land så starka känslor som USA, världens enda supermakt efter Sovjetunionens upplösning. USA beundras världen över som en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter, men avskys av minst lika många för sin självpåtagna roll som världspolis och tendens att lägga sig i andra länders angelägenheter, såväl politiskt som militärt. Oavsett åsikter kan ingen förneka att USA:s dominans inom ekonomi, forskning och nöjesindustri påverkar hela världen.

Antal invånare: 328 239 523 (2019)
Huvudstad: Washington D C

Älskat och hatat – troligen väcker inget annat land så starka känslor som USA, världens enda supermakt efter Sovjetunionens upplösning. USA beundras världen över som en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter, men avskys av minst lika många för sin självpåtagna roll som världspolis och tendens att lägga sig i andra länders angelägenheter, såväl politiskt som militärt. Oavsett åsikter kan ingen förneka att USA:s dominans inom ekonomi, forskning och nöjesindustri påverkar hela världen.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

I invandrarlandet USA bor människor från världens alla hörn. På senare årtionden har de nya invånarna framför allt kommit från Latinamerika och Asien. Invandrarbefolkningen som också har höga födelsetal är huvudskälet till att USA:s befolkning ökar stadigt, med runt 2,5 miljoner invånare om året.

USA:s flagga.

Religion

Religionsfriheten är ett av fundamenten i USA:s författning, inte minst beroende på att många av de europeiska utvandrare som grundade nationen flydde från religiöst förtryck. USA har många aktivt troende och religiös tillhörighet är ofta en viktig del av identiteten. Men andelen som inte identifierar sig med någon religion ökar snabbt.

Politiskt system

USA är en federal republik med 50 delstater. Författningen som trädde i kraft 1789 föreskriver ett statsskick byggt på maktdelningsprincipen. Det innebär att verkställande, lagstiftande och dömande makt ska balansera varandra: presidenten styr USA, kongressen skriver lagarna och Högsta domstolen ska försäkra att presidentbeslut och lagar inte strider mot författningen. Författningen reglerar också maktförhållandet mellan den federala regeringen och delstaterna.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

I huvudsak är USA en stabil demokratisk rättsstat med regelbundna val och starkt skydd för press- och yttrandefrihet. Förtroendet för de demokratiska institutionerna har dock urholkats på senare år. Bland flera skäl finns ökad partipolitisk klåfingrighet för att påverka valprocesser och det allt större inflytande som pengar har i politiken. Attackerna mot medierna nådde nya nivåer under Donald Trump.

ANNONS

ANNONS

Utrikespolitik och försvar

Under Donald Trumps fyra år i Vita huset gjordes en genomgripande omorientering i USA:s utrikespolitik, gällande såväl handel och diplomati som säkerhetspolitik. I och med maktskiftet i januari 2021, då Joe Biden tillträdde som president, har mycket börjat återgå till hur det varit tidigare i relationerna med omvärlden. Men en fullständig återställare är knappast möjlig.

Ekonomi

USA:s ekonomi är uppbyggd av flera viktiga sektorer, utmärks av hög flexibilitet och har beskrivits som en ”jobbmaskin” för sin förmåga att skapa sysselsättning. Landet är ledande inom forskning och utveckling på många områden och gick i spetsen för stora delar av IT-revolutionen. Ofta har den amerikanska ekonomin fungerat som ett lokomotiv för resten av världen.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om USA:s geografi >

Utrikeshandel

USA:s utrikeshandel var länge den största i världen men numera är Kina en jämnstor part och en större varuexportör. Tyngdpunkten i USA:s handel har flyttats från Europa till Asien.

ANNONS

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i USA hör till de högsta i världen, men skillnaderna mellan fattiga och rika är större än i de flesta andra industriländer. Under de senaste decennierna har inkomstklyftorna vidgats ytterligare. Finanskrisen och lågkonjunkturen från andra halvan av 00-talet satte djupa spår även bland medelklassen, och coronapandemin innebär ett nytt dråpslag.

Besök Landguiden och läs mer om USA.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Fakta om USA

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Presidenten

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 1 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s president är en av världens mäktigaste personer. Han eller hon är landets statschef och utser landets regering. Presidenten är dessutom överbefälhavare för USA:s militära styrkor...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Kongressen

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 2 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s riksdag heter Kongressen. Den består av Representanternas hus med 435 ledamöter samt Senaten med 100 ledamöter...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Högsta domstolen

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 3 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s högsta domstol (Supreme Court) har stor politisk makt i USA. Domstolen har nio ledamöter som sitter där på livstid...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Delstaterna

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 4 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA består av 50 delstater. Dessa delstater har ett stort mått av självständighet men lyder i vissa frågor under federala lagar (på riksnivå)...

+ Läs mer

Podcast om Fakta om USA

SO-rummet podcast icon
M

Riksrätt i USA

av: Mattias Axelsson
2021-01-11

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare) igenom vad riksrätt i USA handlar om.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Vad händer om presidentvalet i USA blir oavgjort?

av: Mattias Axelsson
2020-11-01

Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a.samhällskunskap) förklarar hur presidentvalet i USA fungerar och vad som händer om det blir oavgjort.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Vad händer om en presidentkandidat i USA dör?

av: Mattias Axelsson
2020-10-04

Mattias Axelsson (gymnasielärare) går igenom turerna vad som händer ifall en presidentkandidat i USA dör, apropå att president Donald Trump smittats av coronaviruset.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om USA

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

USA:s geografi

Geografi med fokus på USA. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar USA:s geografi ur olika perspektiv.

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

New York

New York ligger vid Hudsonflodens utflöde i Atlanten i nordöstra USA och är landets största stad...

Chicago

Chicago ligger i staten Illinois vid södra änden av Michigansjön på en slätt vid Chicagoflodens...

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...

11 september-attackerna

Den 11 september 2001, klockan 14.48 svensk tid, utsattes USA för den värsta terrorattacken...

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...