Bild:
M

USA idag

Antal invånare: 321 418 820 (2015)

Befolkning

I invandrarlandet USA bor människor från världens alla hörn. Invandringen tog ny fart på 1980-talet och sedan dess har de nya invånarna framför allt kommit från Latinamerika och Asien.

Terrorattentaten den 11 september 2001 och den djupa ekonomiska krisen från 2007 har gjort immigrationen till en omdebatterad fråga under senare år.

Religion

Religionsfriheten är ett av fundamenten i USAs författning, inte minst beroende på att många av de europeiska utvandrare som grundade nationen flydde från ett religiöst förtryck.

Det finns ingen statskyrka. De olika kyrkorna och samfunden finansieras med privata donationer. Varje försök att blanda samman statens och kyrkornas roller möts vanligtvis av starka protester.

Politiskt system

USA styrs av en stark folkvald president, som har den verkställande makten. Kongressen svarar för den lagstiftande makten, men presidenten kan utnyttja sin vetorätt. Det oberoende rättsväsendet med Högsta domstolen i toppen har den dömande makten. Samma maktfördelning och institutioner återkommer i de 50 delstaterna som alla har sina egna författningar.

Republikanerna och demokraterna dominerar helt partibilden och mobiliserar framför allt sin kraft inför kongressvalen vartannat år och presidentvalen vart fjärde.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Maktskiftet i Washington i januari 2017 innebär en genomgripande omorientering i USA:s utrikespolitik, med potentiellt stort genomslag i världspolitiken. Den nye presidenten Donald Trump har slagit an en starkt nationalistisk och isolationistisk ton. Han har skapat osäkerhet genom att lovorda Vladimir Putins Ryssland, tala om att kärnvapen kanske ”bör” användas och hävda att andra Natoländer måste bidra mer om de vill ha USA:s skydd.

Ekonomi

USA:s ekonomi är uppbyggd av flera viktiga sektorer, utmärks av hög flexibilitet och har beskrivits som en ”jobbmaskin” för sin förmåga att skapa sysselsättning.

Landet är ledande inom forskning och utveckling på många områden och gick i spetsen för stora delar av IT-revolutionen.

Ofta har den amerikanska ekonomin fungerat som ett lokomotiv för resten av världen, men det tog lång tid innan landet återhämtade sig efter den allvarliga finanskrisen i slutet av 00-talet.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om USA:s geografi >

Utrikeshandel

USA:s utrikeshandel var länge den största i världen men numera är Kina en jämnstor part och en större varuexportör.

Utrikeshandeln har de senaste årtiondena blivit mer betydelsefull för USA. Samtidigt har tyngdpunkten i handeln flyttats från Europa mot Asien.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i USA hör till de högsta i världen, men skillnaderna mellan fattiga och rika är större än i de flesta andra industriländer. Under de senaste decennierna har inkomstklyftorna vidgats ytterligare. Finanskrisen och lågkonjunkturen från andra halvan av 00-talet har satt djupa spår även bland medelklassen.
 

Besök Landguiden och läs mer om USA.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 321 418 820 (2015)

Befolkning

I invandrarlandet USA bor människor från världens alla hörn. Invandringen tog ny fart på 1980-talet och sedan dess har de nya invånarna framför allt kommit från Latinamerika och Asien.

Terrorattentaten den 11 september 2001 och den djupa ekonomiska krisen från 2007 har gjort immigrationen till en omdebatterad fråga under senare år.

Religion

Religionsfriheten är ett av fundamenten i USAs författning, inte minst beroende på att många av de europeiska utvandrare som grundade nationen flydde från ett religiöst förtryck.

Det finns ingen statskyrka. De olika kyrkorna och samfunden finansieras med privata donationer. Varje försök att blanda samman statens och kyrkornas roller möts vanligtvis av starka protester.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Podcast om Fakta om USA

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-09-12

Mattias, Kristoffer och Julia är tillbaka efter sommarlovet och pratar om kärnvapen och kärnvapenmakter.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-20

Julia, Mattias och Kristioffer reder ut hur presidenten i USA väljs.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-16

USA är ett land vars politiska system skiljer sig mycket från t.ex. det svenska. Mattias, Julia och Kristoffer reder ut vad som är vad.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-06

Julia, Mattias och Kristoffer försöker att reda ut varför det i USA bara finns två stora partier. Vi benar ut hur valsystemet (majoritetsval) fungerar och varför det leder till att Demokraterna och Republikanerna dominerar politiken i USA. Vi förklarar också skillnaderna mellan de två partierna.

Artiklar om Fakta om USA

M
Carsten Ryytty
2016-01-23
Del 1 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s president är en av världens mäktigaste personer. Han eller hon är landets statsminister och utser landets regering. Presidenten är dessutom...
M
Carsten Ryytty
2016-01-23
Del 2 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s riksdag heter Kongressen. Den består av Representanternas hus med 435 ledamöter samt Senaten med 100 ledamöter...
M
Carsten Ryytty
2016-01-23
Del 3 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s högsta domstol (Supreme Court) har stor politisk makt i USA. Domstolen har nio ledamöter som sitter där på livstid...
M
Carsten Ryytty
2016-01-23
Del 4 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA består av 50 delstater. Dessa delstater har ett stort mått av självständighet men lyder i vissa frågor under federala lagar (på riksnivå)...

Länkar om Fakta om USA

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (2:08 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om det amerikanska territoriet Guam. Varför är det en del av USA? Varför är det så viktigt?

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om USA. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Avsnitt (19 min) i radioprogrammet Vetandets värld om USA:s politiska system. Varför har USA ett politiskt system som ger valsegern till den som inte fick flest röster? Vetandets värld tittar närmare på hur maktsystemet ser ut i USA...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Genomgång (11:31 min) där SO-läraren Anders Larsson berättar om presidentvalet USA 2016 och hur USA styrs.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (7:23 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson reder ut hur presidenten i USA väljs.

Spara som favorit
          

Föreläsning (6:36 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om maktdelning och USA:s statsskick. Här berörs presidenten, kongressen och högsta domstolen.

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (4:40 min) där du kan lära dig lite om USA:s presidentval. Här berättas om hur valet går till. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Kort pedagogisk genomgång (5:08 min) där Björn Andersson (lärare) jämför Sveriges och USA:s statsskick. Här förklaras också vad ett statsskick är med hjälp av enkla exempel.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage om USA. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Författaren Tommy Eriksson presenterar här ett omfattande kalendarium över USA:s historia. Det löper från slutet av 1700-talet fram till början av 2000-talet. Kalendariet tar upp aspekter på USA-imperialismen som sällan syns i officiella media, inte minst stormaktens agerande i FN. Mot slutet av kalendariet finns en länksamling kopplad till organisationer och dokument som styr det internationella samarbetet i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Spara som favorit
          

På Mathias Sundins blogg om amerikansk politik hittar du bra nyhetsbevakning, personliga kommentarer, liverapportering direkt från USA m.m.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel på Filip Ericssons blogg "Världspolitik i fokus" där du kan läsa om USA:s roll på den världspolitiska arenan och landets förändrade attityd efter terrordåden 11 september 2001.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Niclas Sennerteg berättar om den amerikanska marinkårens historia.

Spara som favorit
          

Artikel på Globalis webbsida där du kan läsa om Al-Qaida. Terroristgruppen Al-Qaida har blivit en viktig symbol för militanta muslimer i många länder. Gruppen har som målsättning att etablera ett religiöst styre i den muslimska världen. Det har medfört en långvarig och blodig konflikt med värdens enda kvarvarande stormakt, USA...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om olika amerikanska presidentval genom historien. Under kampanjerna inför presidentvalet i USA gäller det att vinna opinionen. Propagandakriget har en lång tradition. Redan för 200 år sedan utkämpades hårda valstrider, ibland krävdes rentav dödsoffer...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om USA ur olika perspektiv. Här hittar du också några artiklar som behandlar konflikter och krig som USA är involverat i. Du kan läsa om USA:s engagemang i Afghanistan, Colombia och Irak. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om medborgarrättsrörelsen i USA och dess historia. Med medborgarrättsrörelsen försvann raslagarna i USA. De hade i decennier skilt svarta och vita åt på bussar, restauranger och biografer...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om USA ur olika perspektiv. Amerikas förenta stater, eller i förkortad form Förenta staterna (engelska: United States), på svenska vanligen kallat för USA, är en federal konstitutionell republik som består av 50 delstater och det federala distriktet District of Columbia, där huvudstaden Washington DC är placerad...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Nordamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Svenska Freds- och skiljedomsföreningens hemsida hittar du ett faktablad med konfliktanalys (2 sid) i pdf-format om Irakkonflikten. Här kan du läsa om bakgrunden till konflikten, dess senare utveckling och om tänkbara lösningar till konflikten.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Geografi med fokus på USA. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar USA:s geografi ur olika perspektiv.

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella...