M

USA idag

Antal invånare: 325 719 180 (2017)

Befolkning

I invandrarlandet USA bor människor från världens alla hörn. På senare årtionden har de nya invånarna framför allt kommit från Latinamerika och Asien. Invandrarbefolkningen som också har höga födelsetal är huvudskälet till att USA:s befolkning ökar stadigt, med runt 2,5 miljoner invånare om året.

Terrorattentaten den 11 september 2001 och den djupa ekonomiska krisen från 2007 har gjort immigrationen till en omdebatterad fråga under senare år.

Antal invånare: 325 719 180 (2017)

Befolkning

I invandrarlandet USA bor människor från världens alla hörn. På senare årtionden har de nya invånarna framför allt kommit från Latinamerika och Asien. Invandrarbefolkningen som också har höga födelsetal är huvudskälet till att USA:s befolkning ökar stadigt, med runt 2,5 miljoner invånare om året.

Terrorattentaten den 11 september 2001 och den djupa ekonomiska krisen från 2007 har gjort immigrationen till en omdebatterad fråga under senare år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfriheten är ett av fundamenten i USA:s författning, inte minst beroende på att många av de europeiska utvandrare som grundade nationen flydde från religiöst förtryck. USA har en hög andel aktivt troende och religiös tillhörighet är ofta en viktig del av identiteten. Kristendomen dominerar stort.

USA:s flagga.

Politiskt system

USA är en federal republik med 50 delstater. Författningen som trädde i kraft 1789 föreskriver ett statsskick byggt på maktdelningsprincipen. Enligt den principen ska verkställande, lagstiftande och dömande makt balansera varandra: presidenten styr USA, kongressen skriver lagarna och Högsta domstolen ska försäkra att presidentbeslut och lagar inte strider mot författningen. Författningen reglerar också maktförhållandet mellan den federala regeringen och delstaterna.

USA:s konstitution räknas som världens äldsta nedtecknade och nu gällande grundlag.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Donald Trumps tillträde som USA:s president har inneburit en genomgripande omorientering i USA:s utrikespolitik. Trump har slagit an en starkt nationalistisk och isolationistisk ton. Han har skapat osäkerhet genom att hota med kärnvapenkrig, riva upp ingångna avtal, ta avstånd från traditionella allierade och uttrycka uppskattning för auktoritära ledare.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

USA:s ekonomi är uppbyggd av flera viktiga sektorer, utmärks av hög flexibilitet och har beskrivits som en ”jobbmaskin” för sin förmåga att skapa sysselsättning.

Landet är ledande inom forskning och utveckling på många områden och gick i spetsen för stora delar av IT-revolutionen. Ofta har den amerikanska ekonomin fungerat som ett lokomotiv för resten av världen.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om USA:s geografi >

Utrikeshandel

USA:s utrikeshandel var länge den största i världen men numera är Kina en jämnstor part och en större varuexportör. Tyngdpunkten i USA:s handel har flyttats från Europa till Asien.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i USA hör till de högsta i världen, men skillnaderna mellan fattiga och rika är större än i de flesta andra industriländer. Under de senaste decennierna har inkomstklyftorna vidgats ytterligare. Finanskrisen och lågkonjunkturen från andra halvan av 00-talet har satt djupa spår även bland medelklassen.
 

Besök Landguiden och läs mer om USA.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Fakta om USA

Sponsrad
S

Storpolitiska förhandlingar

av: Studentlitteratur
2018-03-13

Internationella relationer präglas till stor del av förhandlingar kring viktiga frågor. En vanlig metod som används för att beskriva och analysera förhandlingssituationer är den så kallade spelteorin.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Presidenten

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 1 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s president är en av världens mäktigaste personer. Han eller hon är landets statschef och utser landets regering. Presidenten är dessutom överbefälhavare för USA:s militära styrkor...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Kongressen

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 2 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s riksdag heter Kongressen. Den består av Representanternas hus med 435 ledamöter samt Senaten med 100 ledamöter...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Högsta domstolen

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 3 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s högsta domstol (Supreme Court) har stor politisk makt i USA. Domstolen har nio ledamöter som sitter där på livstid...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Delstaterna

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 4 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA består av 50 delstater. Dessa delstater har ett stort mått av självständighet men lyder i vissa frågor under federala lagar (på riksnivå)...

+ Läs mer

Podcast om Fakta om USA

SO-rummet podcast icon
M

Riksrätt i USA

av: Mattias Axelsson
2021-01-11

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare) igenom vad riksrätt i USA handlar om.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Vad händer om presidentvalet i USA blir oavgjort?

av: Mattias Axelsson
2020-11-01

Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a.samhällskunskap) förklarar hur presidentvalet i USA fungerar och vad som händer om det blir oavgjort.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Vad händer om en presidentkandidat i USA dör?

av: Mattias Axelsson
2020-10-04

Mattias Axelsson (gymnasielärare) går igenom turerna vad som händer ifall en presidentkandidat i USA dör, apropå att president Donald Trump smittats av coronaviruset.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om USA

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

USA:s geografi

Geografi med fokus på USA. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar USA:s geografi ur olika perspektiv.

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

New York

New York ligger vid Hudsonflodens utflöde i Atlanten i nordöstra USA och är landets största stad...

Chicago

Chicago ligger i staten Illinois vid södra änden av Michigansjön på en slätt vid Chicagoflodens...

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...

11 september-attackerna

Den 11 september 2001, klockan 14.48 svensk tid, utsattes USA för den värsta terrorattacken...

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...