Bild:
M

Sydkorea idag

Antal invånare: 51 466 200 (2017)
Huvudstad: Söul

Befolkning

Sydkorea är ett av världens mest urbaniserade länder och mer än hälften av befolkningen lever i miljonstäder.

Sydkorea är också ett av världens tätast befolkade länder, trots att befolkningsökningen dämpats kraftigt sedan 1960-talet.

Religion

I Sydkorea råder religionsfrihet. Religionen har historiskt haft stort inflytande, men hälften av befolkningen betraktar sig idag som icke-religiösa.

Politiskt system

Efter 26 års militärstyre fick Sydkorea sin nuvarande författning år 1988. Den garanterar grundläggande rättigheter som yttrande-, församlings- och religionsfrihet, men dessa inskränks delvis genom speciallagar (se nedan).

En folkvald president styr landet med stöd av en regering, medan parlamentet har den lagstiftande makten och rättsväsendet den juridiska.

Inrikespolitiken är polariserad med en konservativ partigruppering och en vänsterliberal som länge stridit om makten.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Det kalla kriget mellan öst och väst och den koreanska halvöns delning har präglat Sydkoreas utrikespolitik sedan staten grundades 1948.

Koreahalvön är ett av de mest militariserade områdena i världen. Formellt råder fortfarande krigstillstånd mellan Nord- och Sydkorea, eftersom avtalet om eldupphör 1953 inte följts av något fredsavtal. Läs om om Koreakriget >

Ekonomi

Genom omfattande industrialisering, högt sparande, stora investeringar och en exportbaserad tillväxt har Sydkorea utvecklats till en av världens ledande ekonomier.

Köpkraften per invånare ligger på i stort sett samma nivå som exempelvis i Italien eller Spanien.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sydkoreas geografi >

Utrikeshandel

Ökande produktion av fartyg, elektronik, bilar och andra industrivaror för export har varit en avgörande drivkraft bakom den sydkoreanska ekonomins starka tillväxt.

Såväl exporten som importen motsvarar mer än 50 procent av landets BNP, så beroendet av utrikeshandeln är stort.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden och de sociala förhållandena har förbättrats radikalt för de allra flesta sydkoreaner från 1960-talet och framåt. Utvecklingen bröts tillfälligt när landet drogs med i den stora asiatiska finanskrisen 1997–1998. Den skakade Sydkorea djupt och mångas levnadsvillkor försämrades när industrijättarna avskedade anställda i stora mängder.
 

Besök Landguiden och läs mer om Sydkorea.
Konflikter : Korea

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 51 466 200 (2017)
Huvudstad: Söul

Befolkning

Sydkorea är ett av världens mest urbaniserade länder och mer än hälften av befolkningen lever i miljonstäder.

Sydkorea är också ett av världens tätast befolkade länder, trots att befolkningsökningen dämpats kraftigt sedan 1960-talet.

Religion

I Sydkorea råder religionsfrihet. Religionen har historiskt haft stort inflytande, men hälften av befolkningen betraktar sig idag som icke-religiösa.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Sydkorea

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Sydkorea. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter som berör Nord- och Sydkorea (tidigare Korea). Här berättas bl.a. om Koreas historia, Koreakriget och landets delning. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta som berör de båda länderna. om landet.

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad och aktuell information om konflikten mellan Nordkorea och Sydkorea. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

På kimchi.se hittar du information om Sydkorea ur ett svenskt perspektiv. Här finns också nyheter, recept, rekommendationer av intressanta böcker, musik och film om och från Korea.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Sydkorea ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Sydkorea ur olika perspektiv. Sydkorea, formellt Republiken Korea (ROK), är en stat i Östasien, belägen på den södra delen av Koreahalvön. Huvudstad är Seoul. I norr gränsar landet till Nordkorea. Sydkorea är ett av de mer demokratiska länderna i Asien. Sedan en ekonomisk förvandling skett på 1950-talet har landets ekonomi förbättrats avsevärt...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella...

Fördjupa dig i Sydkoreas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Få en överblick av Sydkoreas historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.