M

Sydkorea idag

Antal invånare: 51 466 200 (2017)
Huvudstad: Söul

Befolkning

Sydkorea är ett av världens mest urbaniserade länder och mer än hälften av befolkningen lever i miljonstäder.

Sydkorea är också ett av världens tätast befolkade länder, trots att befolkningsökningen dämpats kraftigt sedan 1960-talet.

Antal invånare: 51 466 200 (2017)
Huvudstad: Söul

Befolkning

Sydkorea är ett av världens mest urbaniserade länder och mer än hälften av befolkningen lever i miljonstäder.

Sydkorea är också ett av världens tätast befolkade länder, trots att befolkningsökningen dämpats kraftigt sedan 1960-talet.

ANNONS

ANNONS

Religion

I Sydkorea råder religionsfrihet. Religionen har historiskt haft stort inflytande, men hälften av befolkningen betraktar sig idag som icke-religiösa.

Sydkoreas flagga.

Politiskt system

Efter 26 års militärstyre fick Sydkorea sin nuvarande författning år 1988. Den garanterar grundläggande rättigheter som yttrande-, församlings- och religionsfrihet, men dessa inskränks delvis genom speciallagar (se nedan).

En folkvald president styr landet med stöd av en regering, medan parlamentet har den lagstiftande makten och rättsväsendet den juridiska.

Inrikespolitiken är polariserad med en konservativ partigruppering och en vänsterliberal som länge stridit om makten.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Det kalla kriget mellan öst och väst och den koreanska halvöns delning har präglat Sydkoreas utrikespolitik sedan staten grundades 1948.

Koreahalvön är ett av de mest militariserade områdena i världen. Formellt råder fortfarande krigstillstånd mellan Nord- och Sydkorea, eftersom avtalet om eldupphör 1953 inte följts av något fredsavtal. Läs om om Koreakriget >

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Genom omfattande industrialisering, högt sparande, stora investeringar och en exportbaserad tillväxt har Sydkorea utvecklats till en av världens ledande ekonomier.

Köpkraften per invånare ligger på i stort sett samma nivå som exempelvis i Italien eller Spanien.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sydkoreas geografi >

Utrikeshandel

Ökande produktion av fartyg, elektronik, bilar och andra industrivaror för export har varit en avgörande drivkraft bakom den sydkoreanska ekonomins starka tillväxt.

Såväl exporten som importen motsvarar mer än 50 procent av landets BNP, så beroendet av utrikeshandeln är stort.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden och de sociala förhållandena har förbättrats radikalt för de allra flesta sydkoreaner från 1960-talet och framåt. Utvecklingen bröts tillfälligt när landet drogs med i den stora asiatiska finanskrisen 1997–1998. Den skakade Sydkorea djupt och mångas levnadsvillkor försämrades när industrijättarna avskedade anställda i stora mängder.
 

Besök Landguiden och läs mer om Sydkorea.
Konflikter : Korea

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Sydkorea

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Sydkoreas geografi

Fördjupa dig i Sydkoreas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sydkoreas historia

Få en överblick av Sydkoreas historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.