Bild:
M

Haitis geografi

Antal invånare: 10 981 230 (2017)
Huvudstad: Port-au-Prince

Geografi och klimat

Haiti ligger i Karibien (Västindien) och utgör en tredjedel av ön Hispaniola, vars östra del upptas av Dominikanska republiken. Haiti består till fyra femtedelar av berg eller branta sluttningar.

Hispaniola ingår tillsammans med Kuba , Jamaica och Puerto Rico i den karibiska ögruppen Stora Antillerna. Från Haiti är det knappt åtta mil till Kuba i väster.

I norra Haiti ligger bergskedjan Massif du Nord innanför kustens slättland och i söder breder bergskedjorna La Hotte och La Selle ut sig. I den sistnämnda finns landets högsta topp, Pic la Selle, som når 2 680 meter över havet. Även Haitis centrala delar domineras av berg och högplatåer.

Bergskedjorna i norr och söder bildar två halvöar som skjuter ut åt väster. Mellan dem finns den djupa och breda Gonâvebukten med landets största ö, Gonâve. Längst in i bukten ligger huvudstaden Port-au-Prince. Öster om denna löper en jordbävningsdrabbad sänka, Cul-de-Sac, som fortsätter in i grannlandet, Dominikanska republiken.

Klimatet är subtropiskt. Hetast är det mellan april och september men temperaturen varierar med höjdskillnaderna: i bergen är det svalare och längs kusten ger havsbrisen svalka i den fuktiga värmen. Nederbörden är rikligast på bergens östra och norra sluttningar. Minst regn faller på norra halvön och ön Gonâve där allvarlig torka kan förekomma.

Under regnperioderna i april–maj och september–oktober drabbas Haiti ofta av svåra stormar och orkaner, ibland med kraftiga skyfall, svåra översvämningar och jordskred som följd. Så skedde till exempel i slutet av 2016, då orkanen Matthew ställde till stor förödelse. Orkanerna Irma och José i september 2017 gjorde inte lika stor skada men medförde ändå omfattande översvämningar och skördarna i landets norra delar förstördes.

Haiti ligger i ett område där också andra naturkatastrofer förekommer, som vulkanutbrott och jordbävningar. En ovanligt kraftig jordbävning i januari 2010 ödelade bland annat stora delar av huvudstaden Port-au-Prince och mer än en miljon människor blev hemlösa. Uppgifterna på antalet döda varierar mellan 50 000 och över 300 000.

Naturtillgångar

Haiti har ont om naturtillgångar och mineraler. Endast kalksten, sand och grus till byggverksamhet har idag ekonomisk betydelse.

Jordbruk

Jordbruket är fortfarande den främsta produktiva sektorn i Haiti och mer än två tredjedelar av befolkningen är direkt eller indirekt beroende av det för sin försörjning. Det dras dock med stora problem.

Industri

Haitis tillverkningsindustri har upplevt en tillbakagång sedan 1980-talet, vilket bland annat beror på att den inhemska marknaden är liten och den köpstarka eliten föredrar importerade varor.

Turism

Den viktiga turistnäringen har råkat ut för en rad bakslag på grund av politisk oro och naturkatastrofer. Dålig infrastruktur och hög kriminalitet samt allvarliga sanitära brister och avsaknad av utbildad servicepersonal har också utgjort hinder för en utveckling av turismen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Haiti.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 10 981 230 (2017)
Huvudstad: Port-au-Prince

Geografi och klimat

Haiti ligger i Karibien (Västindien) och utgör en tredjedel av ön Hispaniola, vars östra del upptas av Dominikanska republiken. Haiti består till fyra femtedelar av berg eller branta sluttningar.

Hispaniola ingår tillsammans med Kuba , Jamaica och Puerto Rico i den karibiska ögruppen Stora Antillerna. Från Haiti är det knappt åtta mil till Kuba i väster.

I norra Haiti ligger bergskedjan Massif du Nord innanför kustens slättland och i söder breder bergskedjorna La Hotte och La Selle ut sig. I den sistnämnda finns landets högsta topp, Pic la Selle, som når 2 680 meter över havet. Även Haitis centrala delar domineras av berg och högplatåer.

Bergskedjorna i norr och söder bildar två halvöar som skjuter ut åt väster. Mellan dem finns den djupa och breda Gonâvebukten med landets största ö, Gonâve. Längst in i bukten ligger huvudstaden Port-au-Prince. Öster om denna löper en jordbävningsdrabbad sänka, Cul-de-Sac, som fortsätter in i grannlandet, Dominikanska republiken.

Uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Haitis geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Haiti. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om länderna i Karibien.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Haiti ur olika perspektiv. Haiti, formellt Republiken Haiti, är en stat i Västindien som upptar den västra tredjedelen av ön Hispaniola (de östra två tredjedelarna upptas av Dominikanska republiken). Ayiti (landet med höga berg) var ursprungsbefolkningens namn på den bergrika västra delen av ön...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Haiti ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Haitis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Aktuell samhällsfakta om Haiti. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...