Bild:
M

Haitis geografi

Antal invånare: 10 711 067 (2015)
Huvudstad: Port-au-Prince

Geografi

Haiti är något mindre än Småland och utgör den västra tredjedelen av ön Hispaniola, vars östra del upptas av Dominikanska republiken.

Avståndet till Kuba i väster är cirka åtta mil.

Haiti är ett indianskt ord som betyder bergigt land och Haiti består till fyra femtedelar av berg eller branta sluttningar.

I norr ligger bergskedjan Massif du Nord innanför kustens slättland och i söder utbreder sig bergskedjorna La Hotte och La Selle. I den sistnämnda finns landets högsta topp Pic la Selle som når 2 680 meter över havet. Även Haitis centrala delar domineras av berg och högplatåer.

Bergskedjorna i norr och söder bildar två halvöar som skjuter ut åt väster. Mellan dem finns den djupa och breda Gonâvebukten med landets största ö, Gonâve. Längst in i bukten ligger huvudstaden Port-au-Prince.

Öster om huvudstaden löper en jordbävningsdrabbad sänka, Cul-de-Sac, som fortsätter in i grannlandet.

Klimat

Klimatet är subtropiskt och påverkas av passadvindar. Temperaturen varierar med höjdskillnaderna.

I de flesta delar av Haiti förekommer två årliga regnperioder. Nederbörden är rikligast på bergens östra och norra sluttningar, medan minst regn faller på norra halvön och ön Gonâve.

Mellan juni och oktober kan Haiti drabbas av orkaner, som ibland följs av svåra översvämningar och jordskred.

Ovanligt kraftiga skyfall inträffade 2004. I maj förstördes hela byar av vattenmassorna och uppemot 2 700 människor tros ha omkommit. I september orsakade en tropisk orkan med skyfall ras av lera från de kalhuggna bergen i norr, och stora delar av staden Gonaïves lades under lera och vatten. Omkring 3 000 människor omkom.

Naturtillgångar

Haiti har ont om naturtillgångar och mineraler. Endast kalksten, sand och grus till byggverksamhet har idag ekonomisk betydelse.

Marmor har brutits i liten skala och fram till 1983 även bauxit.

Sedan 2007 har några kanadensiska och amerikanska bolag planerat utvinning av bland annat koppar och guld.

Jordbruk

Mer än var tredje löneanställd haitier arbetar i jordbruket, och två tredjedelar av befolkningen är direkt eller indirekt beroende av det för sin försörjning.

Men jordbrukets andel av bruttonationalprodukten (BNP) har sjunkit från hälften under 1970-talet till bara en fjärdedel nu, och mindre än en tiondel av värdet av landets export kommer från jordbruket.

Industri

Haitis tillverkningsindustri har upplevt en tillbakagång sedan 1980-talet, och ett par orsaker är att den inhemska marknaden är liten och att den köpstarka eliten föredragit importerade varor.

Turism

Den viktiga turistnäringen upphörde nästan helt efter militärkuppen 1991. Sedan 2007 har dock antalet övernattande turister åter ökat och landet besöks nu årligen av flera hundra tusen personer om året, de flesta från USA.
 

Besök Landguiden och läs mer om Haiti.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 10 711 067 (2015)
Huvudstad: Port-au-Prince

Geografi

Haiti är något mindre än Småland och utgör den västra tredjedelen av ön Hispaniola, vars östra del upptas av Dominikanska republiken.

Avståndet till Kuba i väster är cirka åtta mil.

Haiti är ett indianskt ord som betyder bergigt land och Haiti består till fyra femtedelar av berg eller branta sluttningar.

I norr ligger bergskedjan Massif du Nord innanför kustens slättland och i söder utbreder sig bergskedjorna La Hotte och La Selle. I den sistnämnda finns landets högsta topp Pic la Selle som når 2 680 meter över havet. Även Haitis centrala delar domineras av berg och högplatåer.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Haitis geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Haiti. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om länderna i Karibien.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Haiti ur olika perspektiv. Haiti, formellt Republiken Haiti, är en stat i Västindien som upptar den västra tredjedelen av ön Hispaniola (de östra två tredjedelarna upptas av Dominikanska republiken). Ayiti (landet med höga berg) var ursprungsbefolkningens namn på den bergrika västra delen av ön...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Haiti ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Haitis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Aktuell samhällsfakta om Haiti. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...