Bild:
M

Kambodjas historia

Det område som i dag utgör Kambodja har varit befolkat i årtusenden. Ändå finns ingen dokumenterad historia förrän strax efter Kristi födelse. Då uppstod khmerriket Funan, som genomkorsades av handelsvägar och påverkades av framför allt indisk religion, politik och kultur.

Funan, som styrdes av ett stort antal furstefamiljer, försvagades av inre stridigheter och föll samman i början av 700-talet.

Konkurrensen om kontrollen över Mekongdalen ledde till krig. Som segrande part framträdde på 800-talet Angkorriket som skulle bli khmerernas högkultur. Ledarna för Angkor utvecklade försvar, polis och rättssystem samt byggde upp staden Siem Reap. Denna omgavs av ett avancerat bevattningssystem som fick risproduktionen att öka kraftigt.

Angkorriket nådde sin höjdpunkt på 1100-talet, då templet Angkor Vat byggdes och kung Jayavarman VII – khmerernas förste buddistiske ledare – införde ett statligt välfärdssystem. Vid denna tid omfattade riket förutom Kambodja också delar av Malackahalvön samt delar av dagens Vietnam och Laos. I slutet av 1200-talet började riket att förfalla. På 1400-talet plundrades Siem Reap och andra städer av thailändska erövrare och Angkor föll.

Fram till slutet av 1800-talet tvingades Kambodja att i allt större utsträckning underordna sig sina grannar Thailand och Vietnam. Vietnam skar av Kambodja från kusten i slutet av 1600-talet genom att lägga under sig Mekongdeltat. För att undvika att helt koloniseras sökte Kambodja stöd hos Thailand, vilket i stället ledde till att Thailand fick i det närmaste full kontroll över landet.

Kambodja vände sig då till Frankrike och lyckades 1863 få till stånd ett avtal om beskydd. Priset var dock att Kambodja reducerades till en hårt beskattad, risproducerande koloni. Först i samband med den japanska ockupationen under andra världskriget utvecklades en självständighetsrörelse i landet. När japanerna var på väg att förlora kriget 1945 utropades ett självständigt Kambodja med den unge Norodom Sihanouk som kung. Friheten varade dock bara några månader, tills fransmännen återvände.

I slutet av 1940-talet använde den franska kolonialmakten Kambodja som bas för sitt krig mot gerillan i Vietnam vilket drev fram ökade krav på självständighet. Kung Sihanouk inledde förhandlingar med Frankrike, och Kambodja fick sin självständighet den 9 november 1953.

Läs i Landguiden om Kambodjas moderna historia från 1953 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Det område som i dag utgör Kambodja har varit befolkat i årtusenden. Ändå finns ingen dokumenterad historia förrän strax efter Kristi födelse. Då uppstod khmerriket Funan, som genomkorsades av handelsvägar och påverkades av framför allt indisk religion, politik och kultur.

Funan, som styrdes av ett stort antal furstefamiljer, försvagades av inre stridigheter och föll samman i början av 700-talet.

Konkurrensen om kontrollen över Mekongdalen ledde till krig. Som segrande part framträdde på 800-talet Angkorriket som skulle bli khmerernas högkultur. Ledarna för Angkor utvecklade försvar, polis och rättssystem samt byggde upp staden Siem Reap. Denna omgavs av ett avancerat bevattningssystem som fick risproduktionen att öka kraftigt.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Kambodjas historia

M
Hans Thorbjörnsson
2014-05-16
Från april 1975 till januari 1979 styrdes Kambodja av röda khmererna som förslavade landets befolkning i ett hänsynslöst försök att skapa ett kommunistiskt utopiskt bondesamhälle. Detta helvete...

Länkar om Kambodjas historia

Sortera efter:
          

Föreläsning (14:53 min) där SO-läraren Fredrik Bylund berättar om några folkmord eller andra grova brott som ägt rum under 1800-talet och 1900-talet. Här berörs folkmordet i Kambodja 1975-1979, brott mot mänskligheten mot hazarer, massakern i Srebrenica 1995, armeniska folkmordet 1915-1917, Sovjetunionens brott mot mänskligheten, folkmordet i Rwanda 1994, brott mot mänskligheten i Darfur, brott mot mänskligheten i Irak mot kurder, brott mot mänskligheten i Nordamerika mot ursprungsbefolkningen.

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbsida finns massor av elevanpassat material som fokuserar på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Några av 1900-talets värsta brott mot mänskligheten begicks av de kommunistiska regimerna Sovjet, Kina och Kambodja. Här hittar du information om dessa brott...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Forum för levande historias webbplats där du kan läsa om röda khmerernas massmord och flagranta brott mot mänskligheten under åren 1975–1978 i Kambodja. Här får du följa hur en tvåtusenårig kultur vittrar ned och hur dess befolkning utsätts för de mest bestialiska prövningar, för att ge plats för ”Demokratiska Kampuchea”...

Spara som favorit
          

Del 15 av 16 "Från dröm till terror – en film (12:30 min) av Forum för levande historia om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten". LÖSENORD + övningar och lärarhandledning till filmen hittar du här. Avsnitten får endast användas i utbildningssyfte. Du som är lärare kan se filmen tillsammans med dina elever. Du kan även se filmen i Forum för levande historias filmrum:
1. Intro 4.40 | 2. Kommunismens rötter 3.50 | 3. De ryska revolutionerna 8.30 | 4. Den röda terrorn 4.30 | 5. Sovjetunionen bildas 6.00 | 6. Fånglägersystemet Gulag 10.30 | 7. Den stora svälten 6.40 | 8. Den stora terrorn 6.30 | 9. Rädslan för världsrevolution 4.00 | 10. Propaganda 7.00 | 11. Hitler och Stalin 7.15 | 12. Bakom järnridån 7.30 | 13. Perestrojka och glasnost 7.00 | 14. Mao i Kina 10.15 | 15. Röda khemererna i Kambodja 12.30 | 16. Slutord 3.15

Spara som favorit
          

Elevmaterialet "Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer" beskriver händelserna i Sovjetunionen, Kina och Kambodja ur ett ungdomsperspektiv. Många av ungdomarna deltog i de grymma handlingar som i dag går under benämningen brott mot mänskligheten. Andra ungdomar drabbades hårt av regimernas terror. Materialet presenteras av Forum för levande historia.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kambodja. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel på Sveriges Radios webbplats där du kan läsa kortfattat om folkmordet i Kambodja under 1970-talet. Kambodja styrdes under andra hälften av 1970-talet av de så kallade Röda Khmererna, en Mao-inspirerad nationalistisk rörelse som med extremt brutala metoder sökte skapa ett helt nytt, kommunistiskt samhälle baserat på jordbruk...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Röda khmererna och folkmordet i Kambodja på 1970-talet. Röda Khmererna var ett kambodjanskt kommunistparti och gerillarörelse som styrde Demokratiska Kampuchea (nuvarande Kambodja) 1975-1979. Röda khmererna anses vara ansvariga för de missgärningar som begicks i Demokratiska Kampuchea. Totalt ska mellan sammanlagt 740 000 och 1,7 miljoner dött...
 

Spara som favorit
          

Kort artikel i Wikipedia där du kan läsa lite om Kambodja. Kambodja, formellt Konungariket Kambodja, är en monarki i Sydostasien. Landets officiella namn på khmer, i dagligt tal Kampuchea. I väst betecknar namnet Kampuchea oftast landet under Röda khmerernas styre 1975–79...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Kambodja. Här kan du läsa kortfattat om landets politik, samhälle, historia, geografi m.m.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Kambodjas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Aktuell samhällsfakta om Kambodja. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...