M

Cypern idag

Antal invånare: 1 179 550 (2017)
Huvudstad: Nicosia

Befolkning

Cypern har två dominerande folkgrupper: grekcyprioterna, som utgör runt 80 procent av befolkningen, och turkcyprioterna som utgör en dryg tiondel.

Sedan öns delning 1974 lever grek- och turkcyprioter åtskilda i varsin landsände.

Religion

Ungefär tre fjärdedelar av befolkningen, det vill säga en stor majoritet av grekcyprioterna, tillhör Cyperns grekisk-ortodoxa kyrka.

Turkcyprioterna är med få undantag sunnitiska muslimer. Båda folkgrupperna är numera relativt sekulariserade.

Antal invånare: 1 179 550 (2017)
Huvudstad: Nicosia

Befolkning

Cypern har två dominerande folkgrupper: grekcyprioterna, som utgör runt 80 procent av befolkningen, och turkcyprioterna som utgör en dryg tiondel.

Sedan öns delning 1974 lever grek- och turkcyprioter åtskilda i varsin landsände.

Religion

Ungefär tre fjärdedelar av befolkningen, det vill säga en stor majoritet av grekcyprioterna, tillhör Cyperns grekisk-ortodoxa kyrka.

Turkcyprioterna är med få undantag sunnitiska muslimer. Båda folkgrupperna är numera relativt sekulariserade.

Politiskt system

Formellt är Cypern en enad stat men i praktiken har ön varit tudelad sedan 1974, när Turkiet invaderade den norra tredjedelen.

1983 utropade turkcyprioterna formellt en egen stat som dock bara har erkänts av Turkiet.

Ön har numera två presidenter, två regeringar och två parlament, men det är bara grekcyprioternas administration som är internationellt erkänd och som företräder Cypern i EU.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

   Cyperns flagga.

   Utrikespolitik och försvar

   Cyperns utrikespolitik formas främst av förhållandet mellan Grekland och Turkiet, vilket kompliceras av frågan om Turkiets eventuella medlemskap i EU.

   Omvärldens intresse för de olje- och gasfyndigheter som tros finnas i havet runt Cypern har lett till närmare samarbete med länder i Mellanöstern. I det grekcypriotiska södra Cypern växer Rysslands inflytande.

   Ekonomi

   Cyperns ekonomi är kluven i en nordlig turkcypriotisk och en sydlig grekcypriotisk del. I söder är ekonomin baserad på tjänstesektorn, i synnerhet på en omfattande turistindustri.

   Över två miljoner turister besöker södra Cypern varje år.

   Norra Cypern är ekonomiskt beroende av bistånd från Turkiet.

   Viktiga näringar är citrusodling, handel och kasinoverksamhet.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Cyperns geografi >

   Utrikeshandel

   Den största delen av exporten från Södra Cypern går till EU, och därnäst till arabstaterna.

   Viktiga handelspartner är Grekland, Storbritannien och Israel. För det nordliga turkcypriotiska Cypern är Turkiet den i särklass viktigaste handelspartnern.

   Det grekcypriotiska södern dras vanligtvis med ett rejält underskott i handeln med utlandet, det vill säga importen är större än exporten.

   Sociala förhållanden

   Övergången till marknadsekonomi under 1990-talet innebar svåra umbäranden för en stor del av befolkningen.

   Under den akuta krisen 1997 förekom hungersnöd. Efter millennieskiftet ökade levnadsstandarden stadigt, men de senaste årens svajighet i världsekonomin har på nytt förvärrat läget.

   Besök Landguiden och läs mer om Cypern.


   Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Cypern

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Fakta om Grekland

   Aktuell samhällsfakta om Grekland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

   Fakta om Turkiet

   Aktuell samhällsfakta om Turkiet. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

   Cyperns geografi

   Fördjupa dig i Cyperns geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

   Cyperns historia

   Få en helhetsbild av Cyperns historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

   Relaterade taggar

   EU

   Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...