Tagg om brott mot mänskligheten

Brott mot mänskligheten

S

Begreppet brott mot mänskligheten användes redan 1890 för att beskriva den belgiska kungen Leopold II:s behandling av befolkningen i Kongo. Inom internationell rätt introducerades begreppet i den andra Haagkonventionen 1899 och senare i den fjärde Haagkonventionen 1907, i det så kallade Martensklausulen, benämnd efter Friedrich Martens som var en rysk diplomat och jurist. Martens ville introducera regler och lagar som skulle skydda civilbefolkningen mot övergrepp från den egna regeringen. Medan det fanns internationella lagar som beskrev hur civilbefolkningen skulle skyddas under krigstid och mot angrepp från främmande makter, fanns det inte några liknande regler som slog fast vad den egna regimen fick och inte fick göra mot det egna landets befolkningen. Fram till dess rådde det ganska strikta regler om stater suveränitet, och det allmänna förhållningssättet bland världens stater var att det internationella samfundet (andra länder) inte fick blanda sig in i ett lands inre angelägenheter.

ANNONS

ANNONS

Begreppets första internationella användning dateras till ett gemensamt ultimatum undertecknat av Storbritannien, Frankrike och Ryssland den 24 maj 1915 i samband med de pågående armeniska massakrerna som ägde rum i det Osmanska riket. De tre allierade makterna förklarade att ”Med avseende på detta nya brott mot mänskligheten och civilisationen, kungör de allierade regeringarna öppet till Höga porten [benämningen på osmanska regeringen] att de kommer att hålla samtliga medlemmar i den turkiska regeringen, såväl de som har deltagit i dessa massakrer, personligen ansvariga.” Termen användes senare i Sèvres fredsavtal som undertecknades mellan de allierade segermakterna och Osmanska riket. FN:s krigsbrottskommission, som tillsattes oktober för att samla information om begångna krigsbrott, skrev i sin rapport 1948 om att rubriceringen "brott mot mänskligheten" i Sèvresavtalet var en ny sorts internationell brottsrubricering, skilt från krigsbrott, och därmed föregångare till den då föreslagna folkmordskonventionen.

Förenklad definition av begreppet brott mot mänskligheten

Brott mot mänskligheten är ett slags mellanting mellan en krigsförbrytelse och ett folkmord. Där krigsförbrytelser kan vara tillfälliga och begås mot enskilda människor är brott mot mänskligheten systematiska övergrepp som omfattar många människor. Men övergreppen riktas inte mot en speciell grupp, som till exempel en etnisk eller religiös grupp, som det måste göra för att det ska kallas för folkmord. Övergrepp som till exempel mord, tortyr, våldtäkt eller tvångsförflyttning riktas mot civilbefolkningen i allmänhet.

LÄS MER: Folkrätt och krigets lagar

LÄS MER: Internationell rätt

LÄS MER: Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

LÄS MER: Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

LÄS MER: FN och internationell säkerhetspolitik (artikelserie)

LÄS MER: Mänskliga rättigheter

LÄS MER: Suveränitetsprincipen och humanitär intervention

PODCAST: De mänskliga rättigheterna


Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser:
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här nedan hittar du material som kan relateras till brott mot mänskligheten.

Uppdaterad: 9 mars 2021
Publicerad:
05 mars 2020

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Brott mot mänskligheten

Webbkurs i krigets lagar

av: Svenska Röda Korset
Gymnasiet, Lättläst

Vad kan du och dina elever om reglerna i väpnade konflikter? Lär er mer genom att göra Röda Korsets webbkurs om krigets lagar och folkrätten runtomkring.

+ Läs mer

Den livsfarliga historien

av: Forum för levande historia
Gymnasiet

Den livsfarliga historien handlar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.

+ Läs mer

Om vad och hur ´må´ ni berätta? - undervisning om Förintelsen och andra folkmord

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Hur undervisar lärare i svensk skola om Förintelsen och andra folkmord? Vilka folkmord behandlas? Vilka mål arbetar elever och lärare mot och hur redovisar eleverna sina kunskaper?

+ Läs mer

Artiklar om Brott mot mänskligheten

SO-rummet bok
M

Mot Afrikas inre, del 3: Henry Stanley - genom mörkrets hjärta

av: Kaj Hildingson
2021-09-21

Precis som Arkimedes och Galilei är Henry Stanley mest känd för några ord han kanske aldrig sa. Men Stanley var också den som slutgiltigt löste gåtan om floderna och sjöarna i Centralafrika. Han hjälpte också Belgiens kung att skaffa sig ett helt eget land, något som ledde till miljoner afrikaners död. Det var också Stanley som fick folk att tala om Afrika som ”Den mörka kontinenten”...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Columbus - resan som förändrade världshistorien, del 2: Guldtörsten leder till blodbad

av: Kaj Hildingson
2021-04-08

När Columbus återvände till Spanien efter sin första resa till Amerika firades han som en hjälte. Men han hade för vana att överdriva hur mycket guld han sett och hur bra det gick i kolonin på andra sidan Atlanten. I själva verket höll urinvånarna på att utrotas och kolonisterna avskydde Columbus som de kallade ”Flugornas herre”. Till slut fick Spaniens kungapar reda på sanningen och Columbus slogs i järn...

+ Läs mer

S

Suveränitetsprincipen och humanitär intervention

av: Vahagn Avedian
2020-07-04

Suveränitetsprincipen är den grundläggande komponenten inom internationell rätt. Den innebär att staten bestämmer själv inom sina gränser. Men om mänskliga rättigheter kränks inom en stat och man vill säkra de humanitära förhållandena för dessa människor kan det internationella samfundet vidta åtgärder, s.k. humanitär intervention. Detta kan utföras efter auktorisering av FN:s säkerhetsråd genom icke-militära sanktioner eller militära sanktioner...

+ Läs mer

M

Folkmordet i Rwanda - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Vahagn Avedian
2020-02-13

Folkmordet i Rwanda var en storskalig massaker som ägde rum mellan 7 april och 15 juli 1994. Massakrerna skedde under ett pågående inbördeskrig mellan landets två folkgrupper, hutuer och tutsier där de senare var en minoritet. Många moderata hutuer som vägrade delta i massakrerna eller kritiserade behandlingen av tutsier dödades också. Även om flera stormakter förvarnades om det planerade folkmordet så gjorde man inte mycket innan det var försent. Bland andra vägrade USA:s regering att kalla händelserna för ett ”folkmord”, medvetna om att det skulle tvinga dem att ingripa enligt internationella lagar...

+ Läs mer

M

Sammanfattning av det armeniska folkmordet 1915

av: Vahagn Avedian
2020-02-06

Under första världskriget utförde osmanska regeringen ett folkmord på sin kristna befolkning. Massakrer, deportationer, svält och sjukdomar dödade uppemot två miljoner människor. Armenierna utgjorde majoriteten av offren (mellan 1 och 1,5 miljoner offer) medan cirka 350 000 assyrier/syrianer/kaldéer/araméer och lika många greker dog av övergreppen. Turkiet har sedan dess ihärdigt förnekat att något brott har begåtts och fortsätter än idag att motarbeta alla försök till ett bredare erkännande av folkmordet 1915...

+ Läs mer

Podcast om Brott mot mänskligheten

SO-rummet podcast icon
M

De mänskliga rättigheterna

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

+ Läs mer

Länkar om Brott mot mänskligheten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS