M
Kategori
Karta

Bhutan idag

Antal invånare: 779 900 (2021)
Huvudstad: Thimphu

Bhutan är ett litet kungadöme som ligger inklämt mellan Indien och Kina i Himalaya. Under hundratals år var bergslandet isolerat från omvärlden; först på 1960-talet skedde en öppning utåt. Sedan kungen gav upp sin absoluta makt i slutet av 1990-talet har en demokratisering gradvis genomförts. De flesta bhutaneser lever på jordbruk för självhushåll. För staten är turism och export av elektricitet viktiga inkomstkällor.

Antal invånare: 779 900 (2021)
Huvudstad: Thimphu

Bhutan är ett litet kungadöme som ligger inklämt mellan Indien och Kina i Himalaya. Under hundratals år var bergslandet isolerat från omvärlden; först på 1960-talet skedde en öppning utåt. Sedan kungen gav upp sin absoluta makt i slutet av 1990-talet har en demokratisering gradvis genomförts. De flesta bhutaneser lever på jordbruk för självhushåll. För staten är turism och export av elektricitet viktiga inkomstkällor.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Tre befolkningsgrupper dominerar i Bhutan: ngalong, sharchop och lhotshampa. De tibetanskättade ngalong är mest inflytelserika politiskt och kulturellt, medan de nepalesiska lhotshampas medborgerliga status är en infekterad fråga.

Bhutans flagga.

Religion

Enligt författningen har buddismen en särskild ställning som "andligt arv" i Bhutan med principer om fred, barmhärtighet och tolerans. Samtidigt råder religionsfrihet och kungen är beskyddare av alla religioner.

Politiskt system

Bhutan har på kort tid genomgått en gradvis övergång från absolut monarki till parlamentarisk demokrati. Sedan landet 2008 fick sin första författning har tre parlamentsval hållits. I samtliga val har endast kungavänliga partier ställt upp med kandidater.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Bhutan har sedan 2008 gått från att vara en absolut monarki till att stegvis bli en parlamentarisk demokrati. Det finns dock fortfarande flera demokratiska brister. Det är till exempel inte tillåtet att kritisera kungen och det politiska systemet.

Utrikespolitik och försvar

Bhutan har mycket nära relationer med Indien, medan kontakterna med Kina är ansträngda. Indien och Kina kan ses som konkurrenter om inflytandet över Bhutan som ligger inklämt mellan de två grannjättarna. Relationerna till Nepal har länge försvårats av en konflikt kring nepalesiskättade flyktingar i två läger i östra Nepal.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bhutans ekonomi bygger på en urgammal grund av boskapsskötsel och jordbruk för självhushållning. Under de två senaste årtiondena har landet upplevt en snabb ekonomisk utveckling, främst genom satsningar på turism och vattenkraft för elexport.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bhutans geografi >

Sociala förhållanden

Bhutanesernas levnadsförhållanden har förbättrats markant på bara ett par årtionden. Fattigdomen har minskat avsevärt och medellivslängden har ökat med 20 år. I de små bondbyar som flertalet bhutaneser lever i räcker jorden till för ett ganska gott liv med tillräckligt med mat på bordet.

Besök Landguiden och läs mer om Bhutan.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Bhutan

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Bhutan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Bhutans historia

Få en helhetsbild av Bhutans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Ge
Karta

Bhutans geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bhutans geografi ur olika perspektiv.