M

Bhutan idag

Antal invånare: 807 610 (2017)
Huvudstad: Thimphu

Befolkning

Uppgifterna om antalet invånare har varierat kraftigt. Ett par år före inträdet i FN 1971 hölls landets första folkräkning som visade på nära en miljon invånare, vilket låg som grund för uppskattningar på över två miljoner efter millennieskiftet. Men vid en folkräkning 2005 blev resultatet 672 000, vilket nu tycks ha godtagits som en korrekt siffra.

Antal invånare: 807 610 (2017)
Huvudstad: Thimphu

Befolkning

Uppgifterna om antalet invånare har varierat kraftigt. Ett par år före inträdet i FN 1971 hölls landets första folkräkning som visade på nära en miljon invånare, vilket låg som grund för uppskattningar på över två miljoner efter millennieskiftet. Men vid en folkräkning 2005 blev resultatet 672 000, vilket nu tycks ha godtagits som en korrekt siffra.

ANNONS

ANNONS

Religion

Enligt författningen har buddhismen en särskild ställning som ”andligt arv” i Bhutan med principer om fred, barmhärtighet och tolerans. Samtidigt råder religionsfrihet och kungen är beskyddare av alla religioner.

Bhutans flagga.

Politiskt system

Bhutan har genomgått en gradvis övergång från en monarki där kungen hade absolut makt till en parlamentarisk demokrati. Landet fick en skriven grundlag för första gången 2008 och det första parlamentsvalet hölls samma år. Författningen garanterar grundläggande fri- och rättigheter. Medborgarna har också en rad plikter som att främja tolerans och skydda miljön. Kungen, druk gyalpo, har fortfarande stora maktbefogenheter och en stark ställning som symbol för nationell enighet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Bhutans kontakter med omvärlden var länge mycket begränsade. Under hela 1900-talet hanterades utrikesfrågor av först Storbritannien och sedan Indien. Men på 1960-talet började landet försiktigt öppna upp sig mot omvärlden. Bhutan blev medlem av FN 1971.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Utvecklingsnivån var länge extremt låg i Bhutan; till mitten av 1900-talet saknades i stort sett allt som förknippas med den moderna världen. Ekonomin byggde traditionellt helt på boskapsskötsel och jordbruk för självhushållning. Först 1999 infördes en viss inkomstbeskattning och utländska investeringar blev tillåtna. På kort tid har utvecklingen nu satt fart, främst genom satsningar på vattenkraft. Turismen har också stor potential.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bhutans geografi >

Utrikeshandel

Indien dominerar helt som handelspartner; de enda vägarna till och från Bhutan går till grannjätten i söder. Försäljningen av elektricitet har stor betydelse och dessutom god potential att växa. Ökad elexport hoppas kunna vända underskottet i utrikeshandeln, det vill säga att landet importerar mer än det exporterar.

Sociala förhållanden

Bhutan var länge ett mycket fattigt land med hög spädbarnsdödlighet och kort förväntad livslängd. Situationen har på kort tid förbättrats betydligt. Medellivslängden har ökat med 20 år på ett par årtionden.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bhutan.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Bhutan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bhutans historia

Få en helhetsbild av Bhutans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Bhutans geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bhutans geografi ur olika perspektiv.