Bild:
M

Bhutan idag

Antal invånare: 807 610 (2017)
Huvudstad: Thimphu

Befolkning

Uppgifterna om antalet invånare har varierat kraftigt. Ett par år före inträdet i FN 1971 hölls landets första folkräkning som visade på nära en miljon invånare, vilket låg som grund för uppskattningar på över två miljoner efter millennieskiftet. Men vid en folkräkning 2005 blev resultatet 672 000, vilket nu tycks ha godtagits som en korrekt siffra.

Religion

Enligt författningen har buddhismen en särskild ställning som ”andligt arv” i Bhutan med principer om fred, barmhärtighet och tolerans. Samtidigt råder religionsfrihet och kungen är beskyddare av alla religioner.

Politiskt system

Bhutan har genomgått en gradvis övergång från en monarki där kungen hade absolut makt till en parlamentarisk demokrati. Landet fick en skriven grundlag för första gången 2008 och det första parlamentsvalet hölls samma år. Författningen garanterar grundläggande fri- och rättigheter. Medborgarna har också en rad plikter som att främja tolerans och skydda miljön. Kungen, druk gyalpo, har fortfarande stora maktbefogenheter och en stark ställning som symbol för nationell enighet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Bhutans kontakter med omvärlden var länge mycket begränsade. Under hela 1900-talet hanterades utrikesfrågor av först Storbritannien och sedan Indien. Men på 1960-talet började landet försiktigt öppna upp sig mot omvärlden. Bhutan blev medlem av FN 1971.

Ekonomi

Utvecklingsnivån var länge extremt låg i Bhutan; till mitten av 1900-talet saknades i stort sett allt som förknippas med den moderna världen. Ekonomin byggde traditionellt helt på boskapsskötsel och jordbruk för självhushållning. Först 1999 infördes en viss inkomstbeskattning och utländska investeringar blev tillåtna. På kort tid har utvecklingen nu satt fart, främst genom satsningar på vattenkraft. Turismen har också stor potential.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bhutans geografi >

Utrikeshandel

Indien dominerar helt som handelspartner; de enda vägarna till och från Bhutan går till grannjätten i söder. Försäljningen av elektricitet har stor betydelse och dessutom god potential att växa. Ökad elexport hoppas kunna vända underskottet i utrikeshandeln, det vill säga att landet importerar mer än det exporterar.

Sociala förhållanden

Bhutan var länge ett mycket fattigt land med hög spädbarnsdödlighet och kort förväntad livslängd. Situationen har på kort tid förbättrats betydligt. Medellivslängden har ökat med 20 år på ett par årtionden.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bhutan.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 807 610 (2017)
Huvudstad: Thimphu

Befolkning

Uppgifterna om antalet invånare har varierat kraftigt. Ett par år före inträdet i FN 1971 hölls landets första folkräkning som visade på nära en miljon invånare, vilket låg som grund för uppskattningar på över två miljoner efter millennieskiftet. Men vid en folkräkning 2005 blev resultatet 672 000, vilket nu tycks ha godtagits som en korrekt siffra.

Religion

Enligt författningen har buddhismen en särskild ställning som ”andligt arv” i Bhutan med principer om fred, barmhärtighet och tolerans. Samtidigt råder religionsfrihet och kungen är beskyddare av alla religioner.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Bhutan

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Bhutan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Bhutan ur olika perspektiv. Bhutan, formellt Konungariket Bhutan, är ett kungadöme i södra Asien som gränsar till Kina i norr och Indien i syd...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Få en helhetsbild av Bhutans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bhutans geografi ur olika perspektiv.