M
Kategori
Karta

Guinea-Bissaus historia

Det område som numera utgör Guinea-Bissau var historiskt en del av de mäktiga rikena Ghana och Mali. På 1400-talet anlände portugisiska sjöfarare som, med hjälp av malinke-folket, handlade med slavar. Först på 1800-talet började portugiserna på allvar att kolonisera området, men mötte hårt motstånd från den inhemska befolkningen. 1974 blev Guinea-Bissau en självständig stat efter ett elva år långt befrielsekrig.

Det område som numera utgör Guinea-Bissau var historiskt en del av de mäktiga rikena Ghana och Mali. På 1400-talet anlände portugisiska sjöfarare som, med hjälp av malinke-folket, handlade med slavar. Först på 1800-talet började portugiserna på allvar att kolonisera området, men mötte hårt motstånd från den inhemska befolkningen. 1974 blev Guinea-Bissau en självständig stat efter ett elva år långt befrielsekrig.

ANNONS

ANNONS

Ghana, det svunna riket i västligaste Afrika, inbegrep även det som numera utgör Guinea-Bissau. Riket blomstrade i 800 år innan det bröt samman 1230. Det avlöstes av det mäktigare Mali som härskade över stora delar av Västafrika och Sahara. Riket dominerades av malinkefolket. Under kung Mansa Musa (1312–1337) nådde Mali sin storhetstid och samtidigt vann islam mark i området. Arkitekturkonsten blomstrade och handeln var livlig.

Vid 1400-talets mitt nådde portugisiska sjöfarare Västafrikas kust i höjd med Guinea-Bissau. Malinkefolket blev snart Portugals främsta bundsförvant i rovjakten på slavar och guld. Slavtrafiken från området till Europa och över Atlanten fick enorma proportioner och ödelade sekler av utveckling och samhällsbygge. Inte förrän på 1800-talet visade portugiserna något intresse för att kolonisera området som det tog dem många års krig att få full kontroll över. Ända fram till slutet av 1930-talet levde motståndet kvar i vissa delar av landet.

Guinea-Bissau drevs av Portugal likt en handelsstation där varorna lämnade landet utan att ge något tillbaka. Någon portugisisk bosättning av betydelse skedde aldrig. Afrikanerna tilläts i princip att bli jämlikar om de anpassade sig till den portugisiska kulturen. Det var ett sällskap av så kallade assimilados som, med kapverdiern Amilcar Cabral som ledare, 1956 grundade Afrikanska självständighetspartiet för Guinea-Bissau och Kap Verde (PAIGC). Partiets mål var att befria båda länderna från Portugal. Det skulle verka med fredliga medel och sökte stöd bland en liten grupp arbetare i städerna. Efter en strejk 1959, där ett femtiotal arbetare dödades av polis och militär, ändrades strategin. 1963 tog PAIGC till vapen mot kolonialmakten.

Krig bryter ut

Mot en väldig krigsmaskin stod en liten gerillaarmé. Byar och hela områden spärrades av och bombades av portugiserna Befrielsekriget följdes med stort intresse av radikala kretsar i västvärlden som drog paralleller mellan PAIGC och FNL i Vietnam.

1968 hade PAIGC vunnit kampen på fastlandet och den 24 september 1973 utropade partiet ensidigt det självständiga Guinea-Bissau. Ett år senare, efter att diktaturen störtats i Portugal, upphörde striderna och den nya republiken erkändes av kolonialmakten. Året därpå blev även Kap Verde självständigt.

Läs i Landguiden om Guinea-Bissaus historia från 1970-talet och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Guinea-Bissaus historia

L

Mäktiga riken i Afrika under medeltiden: Ghana, Mali, Songhai och Stora Zimbabwe

av: Bengt Almgren och Hans Thorbjörnsson
2017-06-16

Från Västafrikas riken som Ghana, Mali och Songhai, till det mystiska Stora Zimbabwe i söder, färgade afrikanska civilisationer medeltidens kartor. Handel med guld och salt, stora karavaner och pilgrimsresor till Mekka var delar av deras rika historia. Förutom att dessa riken en gång blomstrade, fick de också känna på förlust och erövring...

+ Läs mer

Länkar om Guinea-Bissaus historia

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Guinea-Bissaus geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Guinea-Bissaus geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Guinea-Bissau

Aktuell samhällsfakta om Guinea-Bissau. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...