Kompletterande undervisningsmaterial om samisk kultur och historia

av:
Samiskt informationscentrum
målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Vill du som lärare undervisa om samer? Här finns i så fall några hjälpmedel som hjälper dig att stärka och lyfta fram skolundervisningen om samerna, Sveriges enda urfolk.

Här kan du som lärare hitta kompletterande lektionsmaterial till din skolklass. Detta lektionsmaterial har utgångspunkt ur det samiska språket, kulturen och historien.

Syftet med undervisningsmaterialet är att öka nyfikenheten och att lära skoleleverna mer om samerna, Sveriges urfolk.

Historieundervisningen idag innefattar oftast bara det som hänt storsamhället, där inget om den samiska historien näms, trots att det också har stor vikt i hur Sverige har utvecklats. Det här undervisningsmaterialet innehåller bland annat ett dokument som gör det lättare att inkludera den samiska historien i den generella skolundervisningen idag.

Här hittar du allt material om Samisk kultur och historia

Här kan du ladda ner Samisk historia - elevunderlag

Materialet är utarbetat av Elena Walkeapää under sommaren 2015, med hjälp av Ylva Jannok Nutti och Per-Martin Israelsson, sydsamiska samt Nils-Olof Sortelius, lulesamiska.

Hemsida:
Relaterade taggar:
Uppdaterad: 14 oktober 2018
Publicerad: 16 augusti 2015