Tagg om jordbruksrevolutionen

Jordbruksrevolutionen

M

Jordbruksrevolutionen (ibland kallad den neolitiska revolutionen) inträffade under yngre stenåldern för ca 12 000 år sedan. Det var då människan började odla, hålla boskap och blev bofast.

Jordbruksrevolutionen ägde rum på flera ställen på olika kontinenter vid ungefär samma tid. En viktig orsak till detta tros bland annat vara gynnsamma klimatförändringar. I vår del av världen började det hela i Mellanöstern, i ett område som brukar kallas den bördiga halvmånen. Det sträcker sig från södra Turkiet över bergsområdena mellan Iran och Irak till Syrien. Dagens forskare vet inte exakt hur det gick till när människorna började odla jorden. Vete och korn växer vilt i detta område. Förmodligen samlade kvinnor och barn ihop dessa sädeskorn. Med tiden märkte de nog att om några sädeskorn blev liggande i jorden växte det till nya plantor med nya frön. Så började de själva att plantera, och så småningom blev människorna jordbrukare.

ANNONS

ANNONS

Jordbruket innebar att människorna blev bofasta och fick mer mat. Detta ledde till att de kunde skaffa sig flera barn. Nu ökade befolkningen snabbt i jordbruksområdena.

Jordbruket ledde till att byar och städer uppstod. Alla behövde nu inte arbeta inom jordbruket. En del kunde bli specialister inom något område, exempelvis hantverkare som tillverkade lerkärl, korgar eller stenyxor.

När kvinnorna fick flera barn blev de mer bundna till hemmet medan männen arbetade på åkrarna, jagade eller utförde andra sysslor. Det innebar att kvinnans maktställning gentemot mannen började förändras och bli sämre.

Jordbruksrevolutionen är antagligen den största sociala förändring som skett i människans historia.

Den israeliske historieprofessorn Yuval Noah Harari hävdar att jordbruksrevolutionen medförde att människorna hädanefter fick sämre livskvalité än vad de haft tidigare som jägare och samlare. Han skriver i sin bok Sapiens:

"De (jägare-samlare) tillbringade sin tid på mer stimulerande och varierande sätt och löpte mindre risk att drabbas av svält och sjukdom. Jordbruksrevolutionen ökade visserligen den totala mängden livsmedel som stod till mänsklighetens förfogande, men detta omsattes inte i bättre kost eller i mer fritid. Det omsattes istället i befolkningsexplosioner och övergödda eliter (härskare, präster och andra människor med mycket makt). Den genomsnittliga bonden arbetade hårdare än den genomsnittliga jägaren-samlaren och fick i utbyte en sämre kost."

ANNONS

Vid tiden före övergången till jordbruk för omkring 12 000 år sedan, levde mellan 5-8 miljoner jägare-samlare på jorden. 10 000 år senare - vid tiden kring Jesus födelse - fanns bara 1-2 miljoner jägare-samlare kvar (främst i Australien, Amerika och Afrika), men däremot 250 miljoner jordbrukare.

LÄS MER: Människans förhistoria och stenåldern

LÄS MER: När människan blev bofast och jordbrukare

LÄS MER: Bondestenålder

LÄS MER: Flodkulturer

LÄS MER: Tre sätt att se på tid: Om jordens, människans och civilisationernas historia


Litteratur:
Karin Bojs, Min europeiska familj - de senaste 54 000 åren, Albert Bonniers förlag, 2016
Yuval Noah Harari, Sapiens - en kort historik över mänskligheten, Natur och Kultur, 2014
Bo Huldt, Bra böckers världshistoria Bd 1, Bra Böcker, 2001
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995


Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som kan relateras till jordbruksrevolutionen.

Uppdaterad: 26 maj 2021
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Jordbruksrevolutionen

L

Tre sätt att se på tid: Om jordens, människans och civilisationernas historia

av: Lars Hildingson och Kaj Hildingson
2021-05-26

Forskarna uppskattar att jorden skapades för omkring 4 600 miljoner år sedan. Det är en tidsrymd som är så enorm att den är svår för människan att förstå. För att göra det lite lättare att överblicka kan vi räkna om jordens ålder till ett vanligt år på tolv månader. Vi låtsas att det i dag är årets sista dag. Det är en måndag och klockan är tolv på förmiddagen...

+ Läs mer

M

När människan blev bofast och jordbrukare

av: Lars Hammarén
2019-06-28

Skeendet då människan blev bofast och jordbrukare brukar inom historieskrivningen kallas för jordbruksrevolutionen. Detta ägde rum på flera ställen på olika kontinenter vid ungefär samma tid. I vår del av världen började det hela i Mellanöstern, i ett område som brukar kallas den bördiga halvmånen...

+ Läs mer

Länkar om Jordbruksrevolutionen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS