M
Tagg
Vetefält
Jordbruksrevolutionen innebar civilisationernas gryning.

Jordbruksrevolutionen

Jordbruksrevolutionen (ibland kallad den neolitiska revolutionen) inträffade under yngre stenåldern för ca 12 000 år sedan. Det var då människan började odla, hålla boskap och blev bofast.

Jordbruksrevolutionen ägde rum på flera ställen på olika kontinenter vid ungefär samma tid. En viktig orsak till detta tros bland annat vara gynnsamma klimatförändringar. I vår del av världen började det hela i Mellanöstern, i ett område som brukar kallas den bördiga halvmånen. Det sträcker sig från södra Turkiet över bergsområdena mellan Iran och Irak till Syrien. Dagens forskare vet inte exakt hur det gick till när människorna började odla jorden. Vete och korn växer vilt i detta område. Förmodligen samlade kvinnor och barn ihop dessa sädeskorn. Med tiden märkte de nog att om några sädeskorn blev liggande i jorden växte det till nya plantor med nya frön. Så började de själva att plantera, och så småningom blev människorna jordbrukare.

ANNONS

ANNONS

Jordbruket innebar att människorna blev bofasta och fick mer mat. Detta ledde till att de kunde skaffa sig flera barn. Nu ökade befolkningen snabbt i jordbruksområdena.

Jordbruket ledde till att byar och städer uppstod. Alla behövde nu inte arbeta inom jordbruket. En del kunde bli specialister inom något område, exempelvis hantverkare som tillverkade lerkärl, korgar eller stenyxor.

När kvinnorna fick flera barn blev de mer bundna till hemmet medan männen arbetade på åkrarna, jagade eller utförde andra sysslor. Det innebar att kvinnans maktställning gentemot mannen började förändras och bli sämre.

Jordbruksrevolutionen är antagligen den största sociala förändring som skett i människans historia.

Den israeliske historieprofessorn Yuval Noah Harari hävdar att jordbruksrevolutionen medförde att människorna hädanefter fick sämre livskvalité än vad de haft tidigare som jägare och samlare. Han skriver i sin bok Sapiens:

"De (jägare-samlare) tillbringade sin tid på mer stimulerande och varierande sätt och löpte mindre risk att drabbas av svält och sjukdom. Jordbruksrevolutionen ökade visserligen den totala mängden livsmedel som stod till mänsklighetens förfogande, men detta omsattes inte i bättre kost eller i mer fritid. Det omsattes istället i befolkningsexplosioner och övergödda eliter (härskare, präster och andra människor med mycket makt). Den genomsnittliga bonden arbetade hårdare än den genomsnittliga jägaren-samlaren och fick i utbyte en sämre kost."

ANNONS

Vid tiden före övergången till jordbruk för omkring 12 000 år sedan, levde mellan 5-8 miljoner jägare-samlare på jorden. 10 000 år senare - vid tiden kring Jesus födelse - fanns bara 1-2 miljoner jägare-samlare kvar (främst i Australien, Amerika och Afrika), men däremot 250 miljoner jordbrukare.

LÄS MER: Människans förhistoria och stenåldern

LÄS MER: När människan blev bofast och jordbrukare

LÄS MER: Bondestenålder

LÄS MER: De första bönderna

LÄS MER: När jordbruket kom till Sverige

LÄS MER: Mat och matvanor på stenåldern

LÄS MER: Flodkulturer

LÄS MER: Tre sätt att se på tid: Om jordens, människans och civilisationernas historia


Litteratur:
Karin Bojs, Min europeiska familj - de senaste 54 000 åren, Albert Bonniers förlag, 2016
Yuval Noah Harari, Sapiens - en kort historik över mänskligheten, Natur och Kultur, 2014
Bo Huldt, Bra böckers världshistoria Bd 1, Bra Böcker, 2001
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som kan relateras till jordbruksrevolutionen.

Uppdaterad: 25 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Jordbruksrevolutionen

SO-rummet bok
L

När jordbruket kom till Sverige

av: Lars Hildingson och Kaj Hildingson
2022-10-15

För 14 000 år sedan började den stora inlandsis som täckte södra Sverige sakta smälta. Efter hand blev land synligt längst ner i söder. Efter några hundra år började det växa lavar och videbuskar slog rot. Björkar som grönskade kom några tusen år senare. Ännu senare kom renarna och efter dem kom människorna som jagade renarna. Under flera tusen år var renjägarna bara tillfälliga besökare i det land som långt senare skulle kallas Sverige...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

De första bönderna

av: Lars Hildingson och Kaj Hildingson
2022-10-15

För 11 000 år sedan växte stora fält med vilt vete i flera områden öster om Medelhavet. Samlarna, som letade mat i områdena där, hade lärt sig att ta vara på vetet, men det gällde att vara på rätt plats vid rätt tid. Allt vildvete mognar inte samtidigt och vilt vete har den egenskapen att kornen faller till marken så snart plantan är mogen. Det är vetets sätt att skydda kornen tills de ska gro nästa år. I jorden är kornen skyddade både för den brännande solen och för djur. Om människorna kom en vecka för sent, kunde allt vete ha fallit av och det enda som fanns kvar var torra stjälkar. Vetet måste alltså skördas just när det var moget...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Husdjurens betydelse för människan

av: Lars Hildingson
2022-05-13

Utan husdjur skulle vårt liv bli annorlunda, i varje fall när det gäller boskapsdjur, som ger både mat och kläder. Tänk på korna vars mjölk vi lägger beslag på och dricker eller gör ost och smör av. Vi äter dessutom nötboskapens kött. Annat kött vi äter i stora mängder kommer från grisar och kycklingar. Vi äter kanske inte ägg till frukost som farmor alltid gjorde. Men det är ägg i den frasiga omeletten och i den söta sockerkakan och i den chokladöverdragna glassen. Och inte nog med att vi äter upp våra släktingar djuren. Av deras hudar skaffar vi skinn till jackor och skor och läder till sulor. Pälsverk gör oss varma och vackra...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Mat och matvanor på stenåldern

av: Kaj Hildingson
2022-03-06

Matens historia går inte att skilja från människans historia. Utan mat skulle det varken finnas någon historia eller några människor. I tiotusentals år har människans jakt på föda både förändrat samhället och fört det framåt. Från de första områdena där människan lärde sig odla, något som skedde på flera platser ungefär samtidigt, spred sig kunskapen över världen. Människorna lärde sig därefter odla alltfler grödor. Samtidigt lärde de sig alltmer om konstbevattning, vilket till sist skulle leda till uppkomsten av städer och de första stora civilisationerna, exempelvis Sumer. Tillgången på mat har varit avgörande för hur mycket befolkningen kan öka och var städer växt fram...

+ Läs mer

L

De första städerna

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2021-12-05

Det var vattnet som för 10 000 år sedan skapade en stad nära norra änden av Döda havet i dagens Israel. I denna del av floden Jordans dalgång forsade tusentals liter friskt källvatten per dygn fram ur jorden. I området fanns det gott om vilda djur och vilt vete. Kort sagt, en perfekt plats att bo på. Där byggdes Jeriko, en av jordens äldsta städer. Kanske bodde så många som 1 000 människor där för 10 000 år sedan. Då fanns där hus, en mur runt staden och ett vakttorn...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Tre sätt att se på tid: Om jordens, människans och civilisationernas historia

av: Lars Hildingson och Kaj Hildingson
2021-05-26

Forskarna uppskattar att jorden skapades för omkring 4 600 miljoner år sedan. Det är en tidsrymd som är så enorm att den är svår för människan att förstå. För att göra det lite lättare att överblicka kan vi räkna om jordens ålder till ett vanligt år på tolv månader. Vi låtsas att det i dag är årets sista dag. Det är en måndag och klockan är tolv på förmiddagen...

+ Läs mer

Länkar om Jordbruksrevolutionen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS