M

Kongo-Kinshasa idag

Antal invånare: 81 339 990 (2017)
Huvudstad: Kinshasa

Befolkning

Kongo-Kinshasas runt 80 miljoner invånare brukar delas in i minst 200 folkgrupper. Invånarna är ojämnt fördelade över den enorma landytan, stora områden i landets inre är obebodda.

Befolkningen ökar snabbt och uppemot hälften av invånarna är under 15 år.

Antal invånare: 81 339 990 (2017)
Huvudstad: Kinshasa

Befolkning

Kongo-Kinshasas runt 80 miljoner invånare brukar delas in i minst 200 folkgrupper. Invånarna är ojämnt fördelade över den enorma landytan, stora områden i landets inre är obebodda.

Befolkningen ökar snabbt och uppemot hälften av invånarna är under 15 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

De flesta kongoleser är kristna. Ungefär halva befolkningen är katoliker.

Under kolonialtiden byggde katolska kyrkan upp ett nätverk av sjukhus, kliniker och skolor. Kyrkan drev också företag, däribland jordbruk, handelsbodar och verkstäder.

  Kongo-Kinshasas flagga.

  Politiskt system

  Kongo-Kinshasa är en republik som leds av en president med stora maktbefogenheter. Den relativa demokratisering som skett sedan 2003 har gett upphov till en mängd politiska partier men sakfrågor och ideologier spelar liten roll.

  I de östra provinserna är väpnade rebellgrupper fortfarande de viktigaste maktspelarna. Stridigheter fortgår trots att det formellt råder fred.

  Rättsväsendet är svagt och få försök har gjorts att ställa någon till svars för de många övergrepp mot civila som begåtts under två årtionden av blodiga konflikter.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Utrikespolitiken präglas av att Kongo-Kinshasa är ett oroligt land i en orolig del av Afrika. Framför allt Rwanda och Uganda har under en lång rad år varit indragna i strider mot regeringsarmén i Kongo, medan flera andra länder har stridit på regeringens sida. Traditionellt har förhållandet till västvärlden varit gott.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Med sina enorma naturrikedomar av framför allt mineraler kunde Kongo-Kinshasa vara ett av de mest välmående länderna i världen. Därtill finns väldiga tillgångar på vatten och skog. Men landet har länge präglats av ekonomisk skövling, vanskötsel och väpnade konflikter. Kongo är idag en av världens mest utblottade stater.

   Ökad efterfrågan på mineraler har dock gjort att tillväxten stärkts de senaste åren.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kongo-Kinshasas geografi >

   Utrikeshandel

   Kongo-Kinshasa exporterar i stort sett bara råvaror, vilket gör landet sårbart för prisförändringar på världsmarknaden.

   De senaste åren har stor efterfrågan på mineraler gjort att landet har ett överskott i handeln med utlandet.

   Sociala förhållanden

   Det ekonomiska och sociala kaoset och de väpnade konflikterna under 1990-talet och in på 2000-talet har slagit hårt mot befolkningen.

   Trots ett förbättrat säkerhetsläge och viss tillväxt är situationen fortfarande svår, med utbrett våld, djup fattigdom och avsaknad av offentlig service.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Kongo-Kinshasa.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Kongo-Kinshasa

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Internationella relationer

   Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

   Kongo-Kinshasas historia

   Fördjupa dig i Kongo-Kinshasas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

   Kongo-Kinshasas geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kongo-Kinshasas geografi ur olika perspektiv.

   Relaterade taggar

   Diktatur

   Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...