M
Kategori
Karta

Liechtensteins historia

Grevskapet Liechtenstein bildades 1719 när en österrikisk furstefamilj med namnet Liechtenstein köpt två grevskap som slogs samman. Området ingick i det vidsträckta tysk-romerska riket. Landet blev helt självständigt 1866. Från mitten av 1800-talet hade Liechtenstein nära kontakter med Österrike, men från 1920-talet har Schweiz varit närmsta samarbetspartner.

Liechtenstein tillhörde under antiken den romerska provinsen Rhaetia.

Grevskapet Liechtenstein bildades 1719 när en österrikisk furstefamilj med namnet Liechtenstein köpt två grevskap som slogs samman. Området ingick i det vidsträckta tysk-romerska riket. Landet blev helt självständigt 1866. Från mitten av 1800-talet hade Liechtenstein nära kontakter med Österrike, men från 1920-talet har Schweiz varit närmsta samarbetspartner.

Liechtenstein tillhörde under antiken den romerska provinsen Rhaetia.

ANNONS

ANNONS

Under folkvandringstiden på 400-talet e Kr bosatte sig germanska alemanner i området. Så småningom kom det område som utgör dagens Liechtenstein att ingå i det tysk-romerska riket, vilket bredde ut sig över centrala Europa 962–1806.

År 1342 blev greve Hartman III härskare över grevskapet Vaduz som expanderade under det följande århundradet. Den österrikiska furstefamiljen Liechtenstein köpte 1699 grevskapet Schellenberg och 1713 grevskapet Vaduz. De två grevskapen sammanfördes 1719 under namnet Liechtenstein.

När det tysk-romerska riket föll sönder 1806 blev Liechtenstein en suverän stat som först ingick i Rhenförbundet och sedan, från 1815, i Tyska förbundet. När även det Tyska förbundet upplöstes 1866 blev Liechtenstein en helt självständig stat. Landet hade dock nära kontakter och en monetär union med Österrike. Denna union varade fram till första världskrigets slut då den österrikiska valutan förlorade i värde och Liechtenstein såg sig om efter en ny partner.

Liechtenstein ingår i samarbete med Schweiz

På 1920-talet ingick Liechtenstein en mynt-, post- och tullunion med Schweiz och sedan dess har länderna haft ett nära samarbete. 1921 fick landet en författning som delade makten mellan fursten och ett parlament.

Under andra världskriget förhöll sig Liechtenstein neutralt, men efter kriget förlorade furstefamiljen sina slott och stora jordegendomar i Tjeckoslovakien (dagens Tjeckien och Slovakien). Det var en följd av de så kallade Benes-dekreten, som framför allt var riktade mot tyskarna.

Läs i Landguiden om Liechtensteins historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Liechtensteins historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Ge
Karta

Liechtensteins geografi

Här hittar du material som fokuserar på Liechtensteins geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Liechtenstein

Aktuell samhällsfakta om Liechtenstein. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.