M

Mauretaniens geografi

Antal invånare: 4 420 180 (2017)
Huvudstad: Nouakchott

Geografi

Mauretanien ligger i Västafrika och utgör en gränszon mellan det svarta Afrika söder om Sahara och det arabiska Nordafrika. Landet är till ytan mer än dubbelt så stort som Sverige, men har bara en tredjedel så många invånare.

Norra Mauretanien är en del av Saharaöknen och omkring 40 procent av landet täcks av lös sand och sanddyner. Sedan början av 1960-talet har öknen utvidgats cirka 20 mil söderut.

Antal invånare: 4 420 180 (2017)
Huvudstad: Nouakchott

Geografi

Mauretanien ligger i Västafrika och utgör en gränszon mellan det svarta Afrika söder om Sahara och det arabiska Nordafrika. Landet är till ytan mer än dubbelt så stort som Sverige, men har bara en tredjedel så många invånare.

Norra Mauretanien är en del av Saharaöknen och omkring 40 procent av landet täcks av lös sand och sanddyner. Sedan början av 1960-talet har öknen utvidgats cirka 20 mil söderut.

ANNONS

ANNONS

Sahara övergår i söder i det så kallade Sahelbältet, som består av stäpp och savann. Här har nomader traditionellt drivit stora boskapshjordar, men återkommande torka har gjort att betesmarkerna krympt. Det enda odlingsbara området i landet är Chemama norr om Senegalfloden i sydväst.

Den 75 mil långa Atlantkusten i väster är flack och sandig utan naturliga hamnar, med undantag för Nouâdhibou (tidigare Port Étienne) längst i norr. Söder om denna stad ligger nationalparken Banc d’Arguin, som är ett vidsträckt våtmarksområde och ett eldorado för fågelskådare.

Mauretaniens flagga.

Klimat

Större delen av Mauretanien har ökenklimat. Nederbörden tilltar ju längre söderut man kommer.

I Sahelbältet söder om Sahara faller 100–300 millimeter regn om året och i Chemama i sydväst regnar det 400–600 millimeter årligen. Regnmängden varierar kraftigt från år till år. Långa torrperioder har under de senaste årtiondena skapat svåra förhållanden för jordbruket.

Naturtillgångar och energi

Mauretanien har rika tillgångar på järnmalm, olja och andra mineraler. Tillgångarna har starkt bidragit till en god ekonomisk tillväxt sedan millennieskiftet.

Gips, salt, guld och koppar utvinns i mindre omfattning. Vidare finns det reserver av diamanter, fosfat, svavel, torv, mangan och uran.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jordbruket sysselsätter halva befolkningen, varav majoriteten är aktiva inom boskapsskötseln. Som näringsgren är boskapsskötseln ekonomiskt viktigare än åkerbruket, som är begränsat till Senegaldalen i söder.

Industri

Gruvdrift och förädling av fiskprodukter dominerar Mauretaniens industri. Liten hemmamarknad, dålig infrastruktur och låg utbildningsnivå bland arbetskraften har hämmat den industriella utvecklingen.

Turism

Mauretaniens främsta turistattraktioner är ökenlandskapen, nationalparken Banc d’Arguin och historiska karavanstäder som Chinguetti, Ouadane, Tichitt och Oalata - alla upptagna på FN-organet Unescos lista över världsarv.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mauretanien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Mauretaniens geografi

L

Lätta fakta om Sahara

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-11-16

Sahara (arabiska: stor öken eller ödemark) är världens största öken. Den omfattar en yta av 9,2 miljoner kvadratkilometer, drygt 20 gånger större än Sverige. Bara mellan 10-20 procent av Sahara täcks av sandöken. Resten utgörs av stenöknar och grusöknar...

+ Läs mer

Länkar om Mauretaniens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Mauretanien

Aktuell samhällsfakta om Mauretanien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Mauretaniens historia

Få en helhetsbild av Mauretaniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...