M
Kategori
Karta

Mauretaniens geografi

Antal invånare: 4 775 110 (2021)
Huvudstad: Nouakchott

Geografi och klimat

Mauretanien ligger i gränslandet mellan Väst- och Nordafrika och har kust mot Atlanten i väster. Landet är flackt och består till stor del av öken eller halvöken. Till ytan är Mauretanien mer än dubbelt så stort som Sverige, men det har bara färre än hälften så många invånare. Större delen av landet har ökenklimat.

Antal invånare: 4 775 110 (2021)
Huvudstad: Nouakchott

Geografi och klimat

Mauretanien ligger i gränslandet mellan Väst- och Nordafrika och har kust mot Atlanten i väster. Landet är flackt och består till stor del av öken eller halvöken. Till ytan är Mauretanien mer än dubbelt så stort som Sverige, men det har bara färre än hälften så många invånare. Större delen av landet har ökenklimat.

ANNONS

ANNONS

Norra Mauretanien är en del av Saharaöknen och omkring 40 procent av landet täcks av lös sand och sanddyner. Sedan början av 1960-talet har öknen utvidgats cirka 20 mil söderut.

Mauretanien
Bild: Utrikespolitiska institutet
Sahara övergår i söder i det så kallade Sahelbältet, som består av stäpp och savann. Här har nomader traditionellt drivit stora boskapshjordar, men återkommande torka har gjort att betesmarkerna krympt. Det enda odlingsbara området i landet är Chemama norr om Senegalfloden i sydväst.

Den 75 mil långa Atlantkusten är flack och sandig utan naturliga hamnar, med undantag för Nouâdhibou (tidigare Port Étienne) längst i norr. Söder om denna stad ligger nationalparken Banc d’Arguin, som är ett vidsträckt våtmarksområde och ett eldorado för fågelskådare.

Nederbörden tilltar ju längre söderut man kommer i Mauretanien. I Sahelbältet faller 100–300 millimeter regn om året och i Chemama regnar det 400–600 millimeter årligen. Regnmängden varierar kraftigt från år till år. Långa torrperioder har under de senaste årtiondena skapat svåra förhållanden för jordbruket.

Mauretaniens flagga.

Naturtillgångar och energi

Mauretanien har rika mineraltillgångar på framför allt järnmalm, koppar, guld och olja. Fyndigheter av naturgas har också upptäckts utanför kusten. Elektricitet alstras i oljeeldade kraftverk och ur vattenkraft. Mineralutvinningen skapar miljöproblem i form av föroreningar.

ANNONS

Jordbruk och industri

Jordbruket i Mauretanien sysselsätter halva befolkningen, varav majoriteten är aktiva inom boskapsskötsel. Som näringsgren är boskapsuppfödningen ekonomiskt viktigare än åkerbruket. Gruvdrift och förädling av fisk dominerar industrin.

Besök Landguiden och läs mer om Mauretanien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Mauretaniens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Mauretaniens geografi

L

Lätta fakta om Sahara

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-11-16

Sahara (arabiska: stor öken eller ödemark) är världens största varma öken. Den omfattar en yta av 9,2 miljoner kvadratkilometer, drygt 20 gånger större än Sverige. Bara mellan 10-20 procent av Sahara täcks av sandöken. Resten utgörs av stenöknar och grusöknar...

+ Läs mer

Länkar om Mauretaniens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Mauretanien

Aktuell samhällsfakta om Mauretanien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Mauretaniens historia

Få en helhetsbild av Mauretaniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...