Bild:
Kartbild över Antarktis med geografiska koordinater (här longituder) som utgår från Sydpolen.
M

Antarktis och Arktis geografi

Här hittar du fakta om polarområdena Antarktis och Arktis geografi.

Antarktis

Antarktis, som nästan är dubbelt så stor som Australien, är den högsta, torraste och kallaste kontinenten på jorden.

Det har funnits is på Antarktis under minst 20 miljoner år. Om man skulle ta bort all is från Antarktis skulle landet höja sig ca 600 meter. Det beror på att Sydpolen tyngs ner av den upp till 4 kilometer tjocka isen.

Landarealen täcker ungefär 14 miljoner kvadratkilometer och isen utgör 90 procent av all is på vår jord. Om all is på Antarktis smälte skulle vattenytan i världens alla hav stiga 70 meter. Det skulle innebära att miljonstäder som London, Paris och New York skulle hamna under havets yta.

Isen på Antarktis kalvar då och då stora isberg. Dessa isberg är så kallade ”platåisberg” och skiljer sig en hel del från isbergen från Arktis. De stora isbergen cirkulerar runt kontinenten i åratal innan de smälter. Det största isberg man hittills mätt upp hade en areal som motsvarar Belgiens landyta.

För 180 miljoner år sedan var Antarktis en del av superkontinenten Pangea. Pangea delades sedan upp i flera bitar. Antarktis har under 160 miljoner år förflyttat sig söderut och för ca 20 miljoner år sedan bildades den första isen.

En gång i tiden var stora delar av Antarktis täckt av täta lövskogar, men i en del områden var det öknar. Terrängen i det inre var kuperad med höjder, djupa dalar, strida floder och stora sjöar.

Jordens lägsta temperatur, -89,6 grader, har uppmätts på Antarktis. Den årliga genomsnittstemperaturen på Sydpolen är mellan -51 och -55 grader. På sommaren ligger temperaturen på mellan 0 och -30 grader, medan den på vintern sjunker till -30 och -70 grader.

Antarktis är dessutom den stormigaste platsen på jorden. Polarforskarna på Antarktis måste surra fast alla flyttbara föremål. Det har hänt att flygplan har blivit totalförstörda när stormarna har slitit loss förtöjningarna. Man har mätt upp vindhastigheter på flera hundra kilometer/tim.

Antarktis djurliv är helt unikt. I vattnen runt omkring finns sälar, sjöelefanter, sjölejon och pingviner. Sju pingvinarter lever i Antarktis, men bara två av dem, kejsar och adéliepingvinen, häckar på fastlandet.

På somrarna finns ca 2 000 forskare på Antarktis, men på vintrarna sjunker antalet till ca 800. Forskarna kommer från många olika länder, men det är sju länder som gör anspråk på Antarktis. Dessa är Norge, Frankrike, Australien, Nya Zeeland, Chile, Argentina och Storbritannien. Fortfarande är det inte avgjort vilket land eller länder som ”äger” Antarktis.

Den förste som kom fram till Sydpolen var norrmannen Roald Amundsen. Han kom fram till sydpolen den 14 december 1911.

Arktis

Medan Antarktis är ett landområde omgivet av hav, är Arktis ett havsområde som omges av land. De flesta forskare anser att man bör dra gränsen för Arktis efter en linje där sommartemperaturen inte överstiger 10 grader. Med en sådan definition ser man att den sammanlagda arealen utgör 26 miljoner kvadratkilometer, varav 8 miljoner utgörs av land.

Till Arktis räknas norra kusten av Sibirien, Rysslands europeiska kust, den nordligaste delen av Norge, större delen av Island, hela Grönland, de norra kusterna i Kanada och Alaska, samt Norra ishavet med öar.

Även på sommaren är vattnet i Norra ishavet mycket kallt, temperaturen vid havsytan ligger omkring fryspunkten. Det beror dels på den kalla luften samt på de glaciärtungor som sträcker sig ut i havet och kyler ner vattnet ytterligare.

Arktis har ett istäcke på sammanlagt 3,4 miljoner kvadratkilometer. I modern tid har man observerat minskning av olika former av is i Arktis. Detta inkluderar havsisen på Norra ishavet och inlandsisen på Grönland. Det mesta av denna arktiska landis finns på Grönland, som till större delen är täckt av en väldig inlandsis, i genomsnitt 1 500 meter tjock men på vissa ställen uppemot 3 000 meter. Drygt hälften av ismassorna är 2 000 meter tjocka. Här och var sticker fjälltoppar upp ur istäcket.

Man tror att de första människorna som slog sig ner i Arktis begav sig norr ut allteftersom isen drog sig tillbaka efter den senaste istiden för drygt 10 000 år sedan. De var jägare och fiskare som levde av ren, myskoxe och andra djur. Inuiterna kommer ursprungligen från Asien och de vandrade över det då torrlagda Berings sund till Amerika.

Det finns inte så många djurarter inom området Arktis, men de som finns förekommer i stora mängder. Måsfåglar finns i otaliga mängder. Ripor, gäss, ejder och en rad andra andfåglar är också talrika.

De enda landdäggdjuren ute på ishavsisarna är isbjörn och i randområdena fjällräv.

Isbjörnen är utbredd i hela arktiska drivisområdet, där den strövar vitt omkring på jakt efter sälar som är stommen i isbjörnens diet.

Isbjörnarna fångar sälarna vid deras andningshål. Den lokaliserar sälarna genom lukten och väntar till de sticker upp huvudet. Isbjörnen är så stark att den kan dra upp en 100 kilos säl genom dess trånga andningshål i isen med en sådan kraft att sälens bäcken krossas.

Det är mycket svårt att exakt lokalisera Nordpolen utan instrument. Det beror på att Nordpolen ligger i ett virrvarr av packis som driver medsols runt Norra ishavet.

Det anses ha varit amerikanen Robert Peary, som tillsammans med sin expedition var den förste som nådde Nordpolen den 6 april 1909, men det finns vissa personer som tvekar på att Robert Peary verkligen kom fram till polen.


Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare
 

Här hittar du fakta om polarområdena Antarktis och Arktis geografi.

Antarktis

Antarktis, som nästan är dubbelt så stor som Australien, är den högsta, torraste och kallaste kontinenten på jorden.

Det har funnits is på Antarktis under minst 20 miljoner år. Om man skulle ta bort all is från Antarktis skulle landet höja sig ca 600 meter. Det beror på att Sydpolen tyngs ner av den upp till 4 kilometer tjocka isen.

Uppdaterad: 27 maj 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Antarktis och Arktis geografi

Sortera efter:
          

Naturskyddsföreningens skolsidor hittar du ett avsnitt som handlar om klimatförändringarna och hur vi ska bekämpa dem. Att vi lyckas begränsa klimatförändringarna är en förutsättning för att möta flera av de utmaningar världen står inför idag.  I Arktis ser vi klimatförändringarna tydligast. Äventyrarna Glenn och Sören tänker ro genom vatten som brukar vara täckta av havsis, men som nu öppnar sig och blottlägger öppet hav. Det är dåliga nyheter för bland annat isbjörnar som jagar säl på isarna...

Se även: Energifallets ordlista för lärare och elever  Öppnas som PDF

Spara som favorit
          

På Hurtigrutenresans webbplats hittar du en faktaspäckad tidslinje om utforskningen av Antarktis 1810-1917.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:55 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om våra sju världsdelar.

Spara som favorit
          

På den här webbplatsen hittar du en samling blindkartor av hög kvalité som visar världen och världsdelarna med dess länder och städer etc. Till varje karta medföljer ett facit. Kartorna är enkla att skriva ut. Allt material är på engelska.

Spara som favorit
          

Lättförstålig pedagogisk genomgång (på engelska, 5:38 min) där du ges en överblick över världens kontinenter och hav. Materialet riktar sig i första hand till elever på mellanstadiet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Sara Palmblad berättar om några av Antarktis geografiska landmärken och om olika spektakulära händelser som utspelats på dessa platser. Antarktis är världens kallaste, blåsigaste, torraste och högst belägna kontinent. Kylan och torkan skapar ett gynnsamt antikvariskt klimat som bevarat expeditioners gamla trähus och valben från fångstmännens tid. Antarktis är även den sist upptäckta världsdelen, den så kallade ”sjunde kontinenten”...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du hittar fakta om Sydpolen. Sydpolen, även kallad geografiska sydpolen, är den sydligaste punkten på jorden (90 grader sydlig bredd). Den ligger på kontinenten Antarktis på motsatt sida från Nordpolen...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan lära dig lite mer om Arktis. Arktis är området runt jordens norra pol, innanför den nordliga polcirkeln...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Antarktis. Med ungefär 13,2 miljoner km² är Antarktis större än Europa. En exakt storlek är svår att fastställa. Landmassor och angränsande havsområden ligger under isen som kontinuerligt ändrar storlek...

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbsida där du bl.a. kan läsa kortfattat om Antarktis geografi. Antarktis är världens femte största kontinent och ungefär dubbelt så stor som Australien. Landskapet består inte överraskande av is och snö så långt ögat och fantasin når. Bara två procent av den antarktiska arealen är isfri…

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa. Här berörs även klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet,...

Relaterade taggar