Bild:
M

Turkmenistans geografi

Antal invånare: 5 758 070 (2017)
Huvudstad: Ashgabat

Geografi

Turkmenistan är till ytan något större än Sverige och består till 90 procent av den väldiga Karakumöknen. I väster finns en lång kustlinje mot Kaspiska havet, i nordväst gränsar landet till Kazakstan, i norr till Uzbekistan, i söder till Iran och i sydöst till Afghanistan.

Floden Amu-Darja flyter genom den östligaste delen av landet innan den fortsätter in på uzbekiskt område och rinner ut i Aralsjön.

Genom den drygt 140 mil långa Karakumkanalen leds vatten från Amu-Darja ut till Turkmenistans bomullsfält. Det har bidragit till att Aralsjön numera delvis är uttorkad.

Turkmenistan är till största delen ett slättland och mindre än fyra procent av jorden är odlingsbar. Dess lägsta punkt, 110 meter under havsytan, ligger vid sjön Sarygamyş Köli i norr.

Högland finns i gränstrakterna mot Afghanistan och Iran. I bergskedjan Köpetdag mot Iran finns toppar på omkring 3000 meter över havet. Landets högsta berg, Airibaba, når 3 139 meters höjd. Området kring Köpetdag är utsatt för jordbävningar. Huvudstaden Ashgabat (Aşgabat), som ligger vid foten av bergskedjan, ödelades i en svår jordbävning 1948.

Klimat

Turkmenistan har ett utpräglat inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar. Även under ett dygn varierar temperaturen väsentligt.

I Karakumöknen kan det bli 50 grader varmt, medan temperaturen på vintern ibland understiger 30 minusgrader.

Nederbörden är liten i hela landet och luftfuktigheten är låg. Det regnar mest på våren i bergsområdena i väster.

Naturtillgångar och energi

Turkmenistan är en av världens största producenter av naturgas. Tillgångarna av olja är också betydande. Det finns även gott om mineralsalter, som främst utvinns i viken Kara-Bogaz-Gol vid Kaspiska havet. Fyndigheter av brunkol har påträffats men ännu inte utvunnits.

Jordbruk

Trots att knappt fyra procent av Turkmenistans yta är odlingsbar svarar jordbruket för närmare en sjättedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter ungefär en tredjedel av befolkningen.

Turkmenistan måste importera livsmedel för att tillgodose invånarnas behov. Bomull är den kommersiellt viktigaste grödan.

Industri

Industrisektorn i Turkmenistan domineras av gas- och oljeutvinning. Landets omfattande bomullsproduktion har följts av en växande textilindustri och framställning av bland annat bomullsfröolja.

Turism

Turkmenistan har flera intressanta kulturhistoriska minnesmärken, till exempel det kungliga fortet vid Nisa som byggdes av partherna cirka 150 f Kr samt staden Marys (Mervs) ruiner. Köpetdagbergen vid Kaspiska havet, på gränsen till Iran, erbjuder storslagna naturscenerier.
 

Besök Landguiden och läs mer om Turkmenistan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 5 758 070 (2017)
Huvudstad: Ashgabat

Geografi

Turkmenistan är till ytan något större än Sverige och består till 90 procent av den väldiga Karakumöknen. I väster finns en lång kustlinje mot Kaspiska havet, i nordväst gränsar landet till Kazakstan, i norr till Uzbekistan, i söder till Iran och i sydöst till Afghanistan.

Floden Amu-Darja flyter genom den östligaste delen av landet innan den fortsätter in på uzbekiskt område och rinner ut i Aralsjön.

Genom den drygt 140 mil långa Karakumkanalen leds vatten från Amu-Darja ut till Turkmenistans bomullsfält. Det har bidragit till att Aralsjön numera delvis är uttorkad.

Turkmenistan är till största delen ett slättland och mindre än fyra procent av jorden är odlingsbar. Dess lägsta punkt, 110 meter under havsytan, ligger vid sjön Sarygamyş Köli i norr.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Turkmenistans geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Turkmenistan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Asien och de asiatiska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Turkmenistan ur olika perspektiv. Turkmenistan är en republik i sydvästra Centralasien. Det sträcker sig från Kaspiska havet österut till Afghanistan och gränsar i söder till Iran, och i norr till Kazakstan och Uzbekistan...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Få en helhetsbild av Turkmenistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Aktuell samhällsfakta om Turkmenistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...