M
Kategori
Karta

Turkmenistans geografi

Antal invånare: 6 117 933 (2021)
Huvudstad: Ashgabat

Geografi och klimat

Turkmenistan i Centralasien är till ytan något större än Sverige och består till 90 procent av den väldiga Karakumöknen. Landet har ett utpräglat inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar. Även under ett dygn varierar temperaturen mycket.

Antal invånare: 6 117 933 (2021)
Huvudstad: Ashgabat

Geografi och klimat

Turkmenistan i Centralasien är till ytan något större än Sverige och består till 90 procent av den väldiga Karakumöknen. Landet har ett utpräglat inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar. Även under ett dygn varierar temperaturen mycket.

ANNONS

ANNONS

Turkmenistan
Bild: Utrikespolitiska institutet
I väster har Turkmenistan en lång kustlinje mot Kaspiska havet, i nordväst gränsar det till Kazakstan, i norr till Uzbekistan, i söder till Iran och i sydöst till Afghanistan.

Floden Amu-Darja flyter genom den östligaste delen av landet innan den fortsätter in på uzbekiskt område och rinner ut i Aralsjön. Genom den drygt 140 mil långa Karakumkanalen leds vatten från Amu-Darja ut till Turkmenistans bomullsfält. Det har bidragit till att Aralsjön numera delvis är uttorkad.

Turkmenistan är till största delen ett slättland och mindre än fyra procent av jorden är odlingsbar. Dess lägsta punkt, 110 meter under havsytan, ligger vid sjön Sarygamyş Köli i norr. Högland finns i gränstrakterna mot Afghanistan och Iran. I bergskedjan Köpetdag mot Iran finns toppar på omkring 3000 meter över havet. Landets högsta berg, Airibaba, når 3 139 meters höjd.

Området kring Köpetdag är utsatt för jordbävningar. Huvudstaden Asjgabat (Aşgabat), som ligger vid foten av bergskedjan, ödelades i en svår jordbävning 1948.

De stora temperaturväxlingarna är mest utpräglade i Karakumöknen; där kan det bli 50 grader varmt, medan temperaturen på vintern ibland understiger 30 minusgrader.

Nederbörden är liten i hela landet och luftfuktigheten är låg. Det regnar mest på våren i bergsområdena i väster.

Turkmenistans flagga.

Naturtillgångar och energi

Turkmenistan är en av världens största producenter av naturgas. Tillgångarna av olja är också betydande. Det finns även gott om mineralsalter, som främst utvinns i viken Kara-Bogaz-Gol vid Kaspiska havet. Fyndigheter av brunkol har också påträffats.

Jordbruk

Trots att knappt fyra procent av Turkmenistans yta är odlingsbar svarar jordbruket för närmare en sjättedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter ungefär en tredjedel av befolkningen.

Turkmenistan måste importera livsmedel för att tillgodose invånarnas behov. Bomull är den kommersiellt viktigaste grödan.

ANNONS

ANNONS

Industri

Industrisektorn i Turkmenistan domineras av gas- och oljeutvinning. Landets omfattande bomullsproduktion har följts av en växande textilindustri och framställning av bland annat bomullsfröolja.

Besök Landguiden och läs mer om Turkmenistan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Turkmenistans geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Turkmenistans geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Turkmenistans historia

Få en helhetsbild av Turkmenistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

Sh
Karta

Fakta om Turkmenistan

Aktuell samhällsfakta om Turkmenistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...