Bild:
M

Sydkoreas geografi

Antal invånare: 51 466 200 (2017)
Huvudstad: Söul

Geografi

Sydkorea ligger på koreanska halvöns södra del och är till ytan något större än Götaland. Landet omges av Japanska havet i öster och Gula havet i väster.

Sydkorea skiljs från Japan genom Koreasundet, som på sitt smalaste ställe är 20 mil brett. Gränsen mot Nordkorea utgörs av en demilitariserad zon.

Sydkoreas östra kust är hög och rak, medan den södra och västra kustlinjen är starkt sönderskuren av vikar, uddar och öar.

Det finns sammanlagt cirka 3500 öar, varav över 600 är bebodda. Störst är Cheju, omkring tio mil söder om fastlandet.

Fyra femtedelar av landytan består av högland och berg. De tre största bergskedjorna är Taebaek, Sobaek och Chirimassivet. Landets högsta topp är Halla-san, en vulkan på ön Cheju.

Klimat

Sydkorea har ett tempererat klimat med fyra årstider.

Vintrarna är långa, kalla och torra, medan somrarna är korta, heta och fuktiga, särskilt i södra delen av landet. Mest regn faller under perioden april till september, då monsunvindar från Stilla havet sveper in över Koreahalvön.

Sydkorea kan drabbas av kraftiga orkaner och tyfoner, som ibland orsakar stor förödelse.

Naturtillgångar och energi

Sydkorea har inga kända oljefyndigheter av större värde och är fattigt även på andra mineraler.

Stenkol är landets främsta mineraltillgång. Brytning av tungsten hade förr viss ekonomisk betydelse. Det finns mindre förekomster av bland annat bly, zink, koppar, kaolin och fältspat.

Jordbruk

Terrängen är bergig och bara en femtedel av Sydkoreas yta kan användas till jordbruk. Den odlade marken finns främst i floddalarna och på slätter i söder och väster.

Mildare klimat gör Sydkorea mer lämpat än Nordkorea för odling. Det gäller särskilt för ris.

Industri

Industrin är starkt exportinriktad och ledande sektor inom sydkoreansk ekonomi.

Ett fundamentalt drag i Sydkoreas näringsliv är den avgörande roll som landets stora företagsgrupper (chaeboler) haft.

Den snabba industrialiseringen och motoriseringen har medfört stora miljöproblem med snabbt ökande utsläpp av koldioxid.

Turism

Antalet utländska besökare har ökat kraftigt på senare år och uppgick till över elva miljoner 2012. Turistinkomsterna har också stigit starkt.
 

Besök Landguiden och läs mer om Sydkorea.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 51 466 200 (2017)
Huvudstad: Söul

Geografi

Sydkorea ligger på koreanska halvöns södra del och är till ytan något större än Götaland. Landet omges av Japanska havet i öster och Gula havet i väster.

Sydkorea skiljs från Japan genom Koreasundet, som på sitt smalaste ställe är 20 mil brett. Gränsen mot Nordkorea utgörs av en demilitariserad zon.

Sydkoreas östra kust är hög och rak, medan den södra och västra kustlinjen är starkt sönderskuren av vikar, uddar och öar.

Det finns sammanlagt cirka 3500 öar, varav över 600 är bebodda. Störst är Cheju, omkring tio mil söder om fastlandet.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Sydkoreas geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Sydkorea. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Asien och de asiatiska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

På kimchi.se hittar du information om Sydkorea ur ett svenskt perspektiv. Här finns också nyheter, recept, rekommendationer av intressanta böcker, musik och film om och från Korea.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Sydkorea ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Sydkorea ur olika perspektiv. Sydkorea, formellt Republiken Korea (ROK), är en stat i Östasien, belägen på den södra delen av Koreahalvön. Huvudstad är Seoul. I norr gränsar landet till Nordkorea. Sydkorea är ett av de mer demokratiska länderna i Asien. Sedan en ekonomisk förvandling skett på 1950-talet har landets ekonomi förbättrats avsevärt...

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbsida där du bl.a. kan läsa kortfattat om Sydkoreas geografi. Republiken Sydkorea uppstod 1945, när landet skildes från Nordkorea. Sydkorea utgör den sydligaste delen av den koreanska halvön, varav Nordkorea utgör den nordliga delen. Sydkorea har alltså bara landgränser mot Nordkorea – eller snarare mot den demilitariserade zonen, som är ett neutralt landavsnitt mellan Nord- och Sydkorea…

Kategorier:
Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Sydkorea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Få en överblick av Sydkoreas historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.