ANNONS

Artikelarkiv

1058 st

Margareta - drottning och politiskt geni

S
Historia
av: Stefan Högberg
2023-06-02

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark, Norge (med Island) och Sverige (med Finland) under en krona. I den här artikeln kan du läsa om kvinnan och maktspelaren Margareta, som av flera historiker omnämnts som en av de skickligaste makthavarna på det medeltida politiska spelbrädet...

+ Läs mer

Toyotomi Hideyoshi - mannen som enade Japan

M
Historia
av: Peter Fowelin
2023-05-31

En sommarmorgon 1582 dog Japans härskare Oda Nobunaga i sitt tempel i huvudstaden Kyoto. Ett rasande anfall hade överraskat honom och hans 300 samurajer. En del sa att Nobunaga blev dräpt, andra att han lyckades ta sitt eget liv innan angriparna fann honom. Nobunaga var mannen som hade påbörjat Japans enande. Det var inte många som saknade honom. Hans metoder hade varit brutala. Nobunagas mål - att ena landet - förblev dock levande. Och den som nådde detta mål var Nobunagas efterträdare, general Hideyoshi.

+ Läs mer

Östfronten under andra världskriget

M
Historia
av: Kaj Hildingson
2023-05-12

Klockan 3.15 på morgonen den 22 juni 1941 rullade tusentals tyska stridsvagnar in över Sovjetunionens gräns. Det tyska flygvapnet var redan i luften på väg att bomba sovjetiska flygfält. 150 tyska divisioner, över 3 miljoner man, deltog i attacken. Operation Barbarossa, nazistledaren Adolf Hitlers dröm, hade inletts. Att besegra fienden i öster så att tyskarna kunde behärska hela Europa mellan Atlanten och Ural var ett av den tyske diktatorn Hitlers slutmål...

+ Läs mer

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

L
SO-rummet bok
Historia
av: Jan-Olof Fallström
2023-05-11

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller höra när man nalkades en hytta eller en stångjärnshammare. Med jämna mellanrum steg ett gnistregn eller eldsken mot himlen eller också hördes vida omkring ett monotont dunkande. Ja, inte bara i det som vi nu kallar Bergslagen. Över stora delar av Sverige norr om Skåne fanns hyttor där tackjärn utvanns ur malmen och hamrar som formade sjöarnas och bergens järnmalm till järn och stål av hög kvalitet. Cirka 500 sådana anläggningar låg spridda längs vattendragen i skogrika områden...

+ Läs mer

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

S
SO-rummet bok
Historia
av: Robert de Vries
2023-05-11

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-talet utvecklades nya sociala miljöer kring fabrikerna som skapade trygghet, social identitet och samhörighet bland arbetarna. Samtidigt fanns där en latent känsla av auktoritet och krav på underkastelse. Vi ska i den här artikeln titta lite närmare på de patriarkala förhållandena som rådde vid många av de svenska bruken under 1800-talet och början av 1900-talet...

+ Läs mer

Nazisterna tar makten i Tyskland

S
Historia
av: Lars Hammarén
2023-05-10

Hitler och nazisterna kom till makten 1933 under en turbulent tidsperiod kantad av ekonomiskt och politiskt kaos. I den här artikeln ska vi kika lite närmare på bakgrunden till det nazistiska maktövertagandet i Tyskland och några viktiga händelser som sticker ut under perioden...

+ Läs mer

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

M
Historia
av: Stefan Högberg
2023-05-09

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två kvinnor som deltog i expeditionerna - och inte bara deltog, utan hade centrala och drivande roller. Vad kan vi säga om dem idag, drygt tusen år senare? Går det att lita på dessa källor? Hur mycket verklig kunskap om Gudrid Torbjörnsdotter och Frejdis Eriksdotter har överlevt?

+ Läs mer

Gandhi inleder sin långa resa som frihetskämpe

M
Historia
av: Magnus Västerbro
2023-05-01

Natten den 7 juni 1893 kastades den unge advokaten Mohandas Gandhi av tåget under en resa i Sydafrika efter att ha vägrat ge upp sin plats i en "endast för vita-kupé". Den bittra incidenten kom att få stor inverkan på hans beslut att stanna kvar i Sydafrika och bekämpa den rasdiskriminering och segregationspolitik som indierna utsattes för där...

+ Läs mer

Livesända medeltidslektioner från Glimmingehus

Samarbete
Historia
av: Riksantikvarieämbetet, Glimmingehus
2023-04-28

De livesända medeltidslektionerna från Glimmingehus har blivit en succé och tusentals mellanstadiebarn från skolor i hela landet har redan deltagit. Nu kan du boka en livesänd medeltidslektion med pedagogerna på Glimmingehus! Och den är gratis…

+ Läs mer

Trojanska kriget - en saga?

M
Historia
av: Jan-Olof Fallström
2023-04-25

Berättelserna om trojanska kriget har påverkat oss i flera tusen år. Trojanska hästen, akilleshäl, odyssé och det vackra namnet Helena - det finns mycket i vårt kulturarv som kommer från Homeros diktverk. Än idag kan man i somliga historieböcker läsa om kriget som om det verkligen ägt rum. Frågan är om det har det...

+ Läs mer

Lätta fakta om havet och kusten

L
Geografi
av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-04-15

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå olika. De är olika stora, vattnet har olika temperatur och det är olika mycket salt...

+ Läs mer

Konferensen med fokus på aktuella ämnen och klassrumsnära tips

Samarbete
Samhälls...
av: SIFU
2023-04-15

Med ett förändrat omvärldsläge som påverkar samhällsundervisningen, ett ökat användande av AI i skolan och desinformation som flödar i olika kanaler ställs ökade och nya krav på dig som SO-lärare. Utöver detta är det mycket annat innehåll som också ska hinnas med på lektionerna - så hur ska du lägga upp undervisningen på bästa sätt?

+ Läs mer

Hemberedskap

L
SO-rummet bok
Samhälls...
av: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
2023-04-11

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det innebär att du kan klara dig i en vecka utan samhällets hjälp. Även vid kortare kriser som till exempel strömavbrott är det bra att ha det viktigaste hemma. Vatten, mat, värme och kommunikation är fyra ledord för att ha en bra hemberedskap...

+ Läs mer

Sveriges militära försvar

M
SO-rummet bok
Samhälls...
av: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
2023-04-11

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och rätt att leva som hen själv väljer. Svensk militär är med och bidrar till att skapa fred och säkerhet på andra platser i världen. Försvarsmakten är uppdelad i olika grenar som till exempel armén, flygvapnet, marinen, cyberförsvar och hemvärnet...

+ Läs mer

Totalförsvaret

M
SO-rummet bok
Samhälls...
av: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
2023-04-11

Krig och konflikter i andra länder kan påverka oss i Sverige. Om det blir krig i ett område eller land nära oss kan det leda till att det också kan bli krig i Sverige. All förberedelse inför ett eventuellt krig kallas för totalförsvar. Totalförsvaret är inte en myndighet eller organisation utan består av en militär del och en civil del som samverkar. Alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år har en plikt att ingå i totalförsvaret...

+ Läs mer

Frivilliga försvarsorganisationer

M
SO-rummet bok
Samhälls...
av: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
2023-04-10

De frivilliga försvarsorganisationerna är en särskild grupp organisationer knutna till beredskapen genom den så kallade frivilligförordningen. I frivilligförordningen har regeringen angett 18 ideella, medlemsstyrda organisationer med särskilt viktiga uppdrag på beredskapsområdet att utbilda och rekrytera förstärkningsresurser för till exempel myndigheter, regioner och kommuner...

+ Läs mer

Lätta fakta om älvar

L
Geografi
av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-31

I Sverige kallas de stora floderna för älvar. De börjar som små bäckar som rinner samman och blir större och bredare på sin resa. Älven ringlar sig fram genom landskapet. Ibland går det fort i forsar och vattenfall, andra gånger flyter älven lugnt och stilla...

+ Läs mer

Sex kända öar i svenska sjöar

L
Historia
av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-31

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som ligger i Sveriges största sjöar har sin egen historia. Här följer några historiska fakta om sex öar i svenska sjöar...

+ Läs mer

Lätta fakta om sjöar

L
Geografi
av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-31

Sverige är ett land som är rikt på sjöar. Det finns ungefär 100 000 sjöar i Sverige, stora och små. En del sjöar är så stora att man inte kan se över till andra sidan...

+ Läs mer

Lätta fakta om Sveriges skog

L
Geografi
av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-30

Mer än halva Sverige är täckt av skog. Så har det inte alltid varit. Under långa perioder har skogen täckt hela landet, och under andra tider har det funnits mindre skog. Skogen är en viktig naturtillgång i Sverige. Den är en förnyelsebar råvara. Det betyder att den bildas på nytt efter en tid när man har använt den...

+ Läs mer

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS