M
Kategori
Karta

Saudiarabiens historia

Arkeologiska fynd tyder på att Arabiska halvön kan ha varit bebodd redan för 100 000 år sedan. Området var då sannolikt mycket bördigare än idag, men klimatförändringar har utplånat ytvattnet och fått öknarna att breda ut sig. Årtusendena närmast före Kristi födelse fanns på halvön löst sammanknutna stamriken med högtstående kultur och väl utvecklad handel. Vid mitten av 500-talet e Kr hade det i Hijaz i väster skapats knutpunkter för handelsvägarna. Viktigast var Medina och Mekka. I Mekka föddes islams grundare, profeten Muhammed, omkring år 570.

Arkeologiska fynd tyder på att Arabiska halvön kan ha varit bebodd redan för 100 000 år sedan. Området var då sannolikt mycket bördigare än idag, men klimatförändringar har utplånat ytvattnet och fått öknarna att breda ut sig. Årtusendena närmast före Kristi födelse fanns på halvön löst sammanknutna stamriken med högtstående kultur och väl utvecklad handel. Vid mitten av 500-talet e Kr hade det i Hijaz i väster skapats knutpunkter för handelsvägarna. Viktigast var Medina och Mekka. I Mekka föddes islams grundare, profeten Muhammed, omkring år 570.

ANNONS

ANNONS

När Muhammed dog 632 i Medina hade islam redan nått utanför landets gränser. Hundra år senare var islam spridd från spanska Sevilla i väster till Samarkand i öster, och dess centrum hade flyttats, först till Damaskus och därefter till Bagdad. Arabien, som för en tid enats under islams inflytande, splittrades och hamnade åter i periferin. Mekka och Medina förblev dock muslimernas heligaste platser och mål för pilgrimsfärderna.

På 1500-talet kom Arabiska halvön formellt under turkisk överhöghet i det Osmanska riket. Lokala stamledare behöll ändå kontrollen över sina olika områden. Samtidigt började europeiska handelsmän - portugiser, britter, holländare och fransmän – anlända under sina färder i österled.

Under 1700-talet uppstod en religiös väckelse som strävade efter återgång till ursprunglig islam. Den leddes av Muhammad ibn Abdelwahhab(1703-1792), och hans renläriga tolkning av islam har i väst fått benämningen wahhabism. Hans läror fick stöd av klanen , den ätt som härskar i det moderna Saudiarabien. Den saudiska politiken bygger fortfarande på denna gamla allians.

Wahhabismen spreds snabbt över Arabiska halvön, men det första -riket föll på 1800-talet samman under trycket från bland andra turkar och britter. Släkten  sökte asyl i det område som idag är Kuwait. Därifrån gav sig den unge Abd al-Aziz, i väst mer känd som Ibn Saud ("s son"), 1901 ut med anhängare och hade ett år senare återerövrat släktens gamla hemort Riyadh. Han utropade sig till härskare över Najd, och tillsammans med sin son Feisal återtog han även provinserna Hasa, Asir och Hijaz.

Ibn var hängiven muslim och vurmade för wahhabismen men strävade också efter ökad makt. Han äktade döttrar till olika stamhövdingar för att förvissa sig om deras lojalitet. 1932 lade han samman kungadömet Hijaz med sultanatet Najd och utropade kungadömet Saudiarabien. 1933 inleddes sökandet efter olja och fem år senare gjorde man det första fyndet. Amerikanska bolag hade då redan fått utvinningsrätt. Det gamla brittiska inflytandet på Arabiska halvön avtog och USA blev den framtida garanten för kungahuset Sauds makt.

Läs i Landguiden om Saudiarabiens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Saudiarabiens historia

SO-rummet bok
S

Araberna, del 4: Religiös splittring och maktskifte

av: Lars Hammarén
2022-12-20

Fjärde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om islams tidiga splittring i två huvudgrenar: shia och sunni. Här behandlas också det umayyadiska kalifatets fall vid mitten av 700-talet, vilket ledde till uppkomsten av det abbasidiska kalifatet. Därmed försköts islams centrum från Damaskus i Syrien (som utgjort umayyadernas kärnland) till Bagdad i Irak som blev det nya abbasidkalifatets maktbas. Under det abbasidiska kalifatet började ett helt nytt muslimskt samhälle ta form...

+ Läs mer

L

Islams första kalifer

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-11-11

När profeten Muhammed dog år 632 var det inte självklart vem som skulle efterträda honom. Efterträdaren skulle vara både religiös och politisk ledare för den stat Muhammed börjat bygga upp. Han skulle ta över alla de plikter som tillkommit Muhammed utom den att vara Guds profet. Bara Muhammed var profet och ingen kunde vara det efter honom. Muhammed hade haft flera hustrur men han efterlämnade inga söner. Endast dottern Fatima, gift med Ali, överlevde honom. Muhammed hade inte pekat ut någon efterträdare. Bland stammarna på Arabiska halvön var det heller inte självklart att en son efterträdde sin far som ledare. Det var snarare så att ledarskapet byggde på att någon av de äldste i släkten tog över ledarskapet genom att erkännas som ledare...

+ Läs mer

S

Muhammed - den siste profeten

av: Leif Stenberg
2022-08-17

Muhammed anses inom islamisk tradition vara den siste i en rad av profeter, profeternas insegel. I islamisk teologi har varje folk fått ett sändebud från Gud, som har varnat dem. De var utsända under tidigare historiska epoker. Skrifterna som de tidigare profeterna förmedlat uppfattas inom islamisk tradition som förlorade eller förvanskade. Det är bara Koranen som är en fulländad bok från Gud. Den har förmedlats av profeten Muhammed...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 1: Islams uppkomst

av: Lars Hammarén
2021-05-13

Första delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här berörs geografiska förutsättningar och det rådande politiska läget på den arabiska halvön under 500-talet innan Muhammeds tid vid makten. Du kan också läsa om Muhammeds tid i Mekka, flykten till Medina och islams framväxt...

+ Läs mer

S

Arabernas och islams historia - från 600-talet till 1500-talet

av: Per G Andreen
2014-10-10

En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska expansionen samt om det Osmanska riket.

+ Läs mer

Länkar om Saudiarabiens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Ge
Karta

Saudiarabiens geografi

Fördjupa dig i Saudiarabiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Re

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Sh
Karta

Fakta om Saudiarabien

Aktuell samhällsfakta om Saudiarabien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Relaterade taggar

Re
muhammed

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Hi
Kaba

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...