Bild:
M

Saudiarabiens historia

Arkeologiska fynd tyder på att Arabiska halvön kan ha varit bebodd redan för 100 000 år sedan. Området var då sannolikt mycket bördigare än idag, men klimatförändringar har utplånat ytvattnet och fått öknarna att breda ut sig. Årtusendena närmast före Kristi födelse fanns på halvön löst sammanknutna stamriken med högtstående kultur och väl utvecklad handel. Vid mitten av 500-talet e Kr hade det i Hijaz i väster skapats knutpunkter för handelsvägarna. Viktigast var Medina och Mekka. I Mekka föddes islams grundare, profeten Muhammed, omkring år 570.

När Muhammed dog 632 i Medina hade islam redan nått utanför landets gränser. Hundra år senare var islam spridd från spanska Sevilla i väster till Samarkand i öster, och dess centrum hade flyttats, först till Damaskus och därefter till Bagdad. Arabien, som för en tid enats under islams inflytande, splittrades och hamnade åter i periferin. Mekka och Medina förblev dock muslimernas heligaste platser och mål för pilgrimsfärderna.

På 1500-talet kom Arabiska halvön formellt under turkisk överhöghet i det Osmanska riket. Lokala stamledare behöll ändå kontrollen över sina olika områden. Samtidigt började europeiska handelsmän - portugiser, britter, holländare och fransmän – anlända under sina färder i österled.

Under 1700-talet uppstod en religiös väckelse som strävade efter återgång till ursprunglig islam. Den leddes av Muhammad ibn Abdelwahhab(1703-1792), och hans renläriga tolkning av islam har i väst fått benämningen wahhabism. Hans läror fick stöd av klanen , den ätt som härskar i det moderna Saudiarabien. Den saudiska politiken bygger fortfarande på denna gamla allians.

Wahhabismen spreds snabbt över Arabiska halvön, men det första -riket föll på 1800-talet samman under trycket från bland andra turkar och britter. Släkten  sökte asyl i det område som idag är Kuwait. Därifrån gav sig den unge Abd al-Aziz, i väst mer känd som Ibn Saud ("s son"), 1901 ut med anhängare och hade ett år senare återerövrat släktens gamla hemort Riyadh. Han utropade sig till härskare över Najd, och tillsammans med sin son Feisal återtog han även provinserna Hasa, Asir och Hijaz.

Ibn var hängiven muslim och vurmade för wahhabismen men strävade också efter ökad makt. Han äktade döttrar till olika stamhövdingar för att förvissa sig om deras lojalitet. 1932 lade han samman kungadömet Hijaz med sultanatet Najd och utropade kungadömet Saudiarabien. 1933 inleddes sökandet efter olja och fem år senare gjorde man det första fyndet. Amerikanska bolag hade då redan fått utvinningsrätt. Det gamla brittiska inflytandet på Arabiska halvön avtog och USA blev den framtida garanten för kungahuset Sauds makt.

Läs i Landguiden om Saudiarabiens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Arkeologiska fynd tyder på att Arabiska halvön kan ha varit bebodd redan för 100 000 år sedan. Området var då sannolikt mycket bördigare än idag, men klimatförändringar har utplånat ytvattnet och fått öknarna att breda ut sig. Årtusendena närmast före Kristi födelse fanns på halvön löst sammanknutna stamriken med högtstående kultur och väl utvecklad handel. Vid mitten av 500-talet e Kr hade det i Hijaz i väster skapats knutpunkter för handelsvägarna. Viktigast var Medina och Mekka. I Mekka föddes islams grundare, profeten Muhammed, omkring år 570.

När Muhammed dog 632 i Medina hade islam redan nått utanför landets gränser. Hundra år senare var islam spridd från spanska Sevilla i väster till Samarkand i öster, och dess centrum hade flyttats, först till Damaskus och därefter till Bagdad. Arabien, som för en tid enats under islams inflytande, splittrades och hamnade åter i periferin. Mekka och Medina förblev dock muslimernas heligaste platser och mål för pilgrimsfärderna.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Saudiarabiens historia

S
Per G Andreen
2014-10-10
En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska...

Länkar om Saudiarabiens historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om inbördeskriget som delade islam. Några år efter profeten Muhammeds död utbröt en maktkamp mellan olika grenar av hans familj. När profetens svärson Ali utsågs till kalif ställde sig Muhammeds änka Aisha i spetsen för ett uppror mot den nye kalifen.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om arabernas revolt för ett eget rike. Mitt under första världskriget revolterade araberna. Med brittiskt stöd i ryggen skulle de köra ut osmanerna och bilda ett eget rike. Men för britterna var upproret bara en bricka i ett politiskt spel...
 

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Saudiarabien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Grundskoleboken är en webbsida som riktar sig till elever på högstadiet. I det här avsnittet kan du läsa kortfattat om islams uppkomst och de muslimska erövringarna som följde i den nya religionens fotspår. Webbsidan drivs av SO-läraren och IT-pedagogen Ingemar Wiklund.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning där du kan läsa kortfattat om profeten Muhammed och hans liv (570-632). Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Muhammed - grundaren av religionen islam. Muhammed är enligt muslimer Guds (Allahs) sista profet och fick under en period på 20 år motta islams heliga budskap, Koranen, genom uppenbarelser från Gud, via ärkeängeln Gabriel...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Saudiarabien ur olika perspektiv. Saudiarabien, formellt Konungariket Saudiarabien, är en absolut monarki med sunnimuslimsk konstitution, belägen på Arabiska halvön i sydvästra Asien. Islam uppstod i det inre av den Arabiska halvön och dess två heligaste platser, Kaba i Mekka och profeten Muhammeds grav i Medina ligger i nuvarande Saudiarabien. Landets religion är islam...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Saudiarabien. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi m.m.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om islam och dess historia. Är du intresserad av religion och historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Muhammed. Vem var han? Profeten Muhammed var inte bara religionsgrundare utan också en framgångsrik general och statschef, vars rike omfattade hela den arabiska halvön...

Spara som favorit
          

På Heurekas forum för upplysningsfilosofi hittar du en kort essä om arabvärlden och islam på medeltiden. Medeltidens arabvärld var öppen, utåtblickande och sög snabbt åt sig idéer och innovationer från den då kända världens hörn – från Spanien till Kina – och tillämpade dem över breda regioner...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Fördjupa dig i Saudiarabiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela världen och räknas som...

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Aktuell samhällsfakta om Saudiarabien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Relaterade taggar