M

Kuwaits geografi

Antal invånare: 4 136 530 (2017)
Huvudstad: Kuwait City

Geografi

Emiratet Kuwait ligger på Arabiska halvön längst in i Persiska viken och gränsar till Irak och Saudiarabien. Till Kuwait hör nio små öar, av vilka Bubiyan är störst och Faylaka har flest invånare.

Kuwait består av flack stäpp och sandöken. Ett antal kullar når omkring 300 meter över havsytan. Det finns inget ytvatten förutom vid några enstaka oaser. Växtligheten är ytterst sparsam och djurlivet är begränsat till reptiler och insekter.

Antal invånare: 4 136 530 (2017)
Huvudstad: Kuwait City

Geografi

Emiratet Kuwait ligger på Arabiska halvön längst in i Persiska viken och gränsar till Irak och Saudiarabien. Till Kuwait hör nio små öar, av vilka Bubiyan är störst och Faylaka har flest invånare.

Kuwait består av flack stäpp och sandöken. Ett antal kullar når omkring 300 meter över havsytan. Det finns inget ytvatten förutom vid några enstaka oaser. Växtligheten är ytterst sparsam och djurlivet är begränsat till reptiler och insekter.

ANNONS

ANNONS

Klimat

Området där Kuwait ligger hör till jordens regnfattigaste, men luftfuktigheten är hög. Den knappa nederbörden faller nästan uteslutande under november till april, då det i genomsnitt kommer 100–150 millimeterregn. För sin vattenförsörjning är Kuwait helt beroende av avsaltat havsvatten.

Under sommardagarna kan det bli uppåt 50 grader varmt i skuggan, men temperaturskillnaden mellan dag och natt är stor. Enstaka vinternätter kan det bli minusgrader. På sommaren drabbas landet av sandstormar.

Kuwaits flagga.

Naturtillgångar

Kuwait är själva sinnebilden för ett oljeland. Runt en tiondel av världens kända oljetillgångar finns i landet och de beräknas räcka i 100 år.

Jordbruk

Jordbruket beräknades 2013 stå för endast 0,3 procent av bruttonationalprodukten (BNP) i Kuwait. Det extrema ökenklimatet och bristen på vatten och odlingsbar mark (inte ens en procent är uppodlad) gör det svårt att utveckla jordbrukssektorn, även om olika försök görs.

Industri

Med undantag av den viktiga olje- och naturgassektorn är industrin dåligt utbyggd. Dess utveckling hämmas av den begränsade hemmamarknaden samt av bristen på inhemsk utbildad arbetskraft och råvaror.

Turism

Visumkrav och alkoholförbud hör till det som hindrat Kuwait från att bli ett stort turistland. Här finns dock en hel del att se, framför allt i huvudstaden Kuwait City med sin spektakulära arkitektur, muséer och restauranger samt shopping i moderna köpcentra och traditionella basarer.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kuwait.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Kuwaits geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Kuwait

Aktuell samhällsfakta om Kuwait. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Kuwaits historia

Historia om Kuwait. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.