M

Kuwaits geografi

Antal invånare: 4 207 083 (2019)
Huvudstad: Kuwait City

Geografi och klimat

Emiratet Kuwait ligger på Arabiska halvön längst in i Persiska viken och gränsar till Irak och Saudiarabien. Till Kuwait hör nio små öar, av vilka Bubiyan är störst och Faylaka har flest invånare.

En flera mil lång bro, som är en av världens längsta, har byggts över bukten där huvudstaden ligger för att binda ihop staden med ett planerat frihandelsområde.

Antal invånare: 4 207 083 (2019)
Huvudstad: Kuwait City

Geografi och klimat

Emiratet Kuwait ligger på Arabiska halvön längst in i Persiska viken och gränsar till Irak och Saudiarabien. Till Kuwait hör nio små öar, av vilka Bubiyan är störst och Faylaka har flest invånare.

En flera mil lång bro, som är en av världens längsta, har byggts över bukten där huvudstaden ligger för att binda ihop staden med ett planerat frihandelsområde.

ANNONS

ANNONS

Kuwait
Bild: Utrikespolitiska institutet

Kuwait består av flack stäpp och sandöken. Ett antal kullar når omkring 300 meter över havsytan. Det finns inget ytvatten förutom vid några enstaka oaser. Växtligheten är ytterst sparsam och djurlivet är begränsat till reptiler och insekter.

Området där Kuwait ligger hör till jordens regnfattigaste, men luftfuktigheten är hög. Den knappa nederbörden faller nästan uteslutande under november till april, då det i genomsnitt kommer 100–150 millimeterregn. För sin vattenförsörjning är Kuwait helt beroende av avsaltat havsvatten.

Under sommardagarna kan det bli uppåt 50 grader varmt i skuggan, men temperaturskillnaden mellan dag och natt är stor. Enstaka vinternätter kan det bli minusgrader. På sommaren drabbas landet av sandstormar.

Kuwaits flagga.

Naturtillgångar

Kuwait är själva sinnebilden för ett oljeland. Runt en tiondel av världens kända oljetillgångar finns i landet och de beräknas räcka i 100 år.

Jordbruk

Jordbruket beräknas stå för knappt en halv procent av bruttonationalprodukten (BNP) i Kuwait. Det extrema ökenklimatet och bristen på vatten och odlingsbar mark (inte ens en procent är uppodlad) gör det svårt att utveckla jordbrukssektorn, även om olika försök görs.

ANNONS

ANNONS

Industri

Med undantag av den viktiga olje- och naturgassektorn är industrin dåligt utbyggd. Dess utveckling hämmas av den begränsade hemmamarknaden samt bristen på inhemsk utbildad arbetskraft och råvaror. Kuwaits planer på senare år handlar om att bygga för handel och transporter med koppling till Kinas expansiva ekonomi.

Besök Landguiden och läs mer om Kuwait.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Kuwaits geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Kuwait

Aktuell samhällsfakta om Kuwait. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Kuwaits historia

Historia om Kuwait. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.