M
Tagg
Porträtt
Karl X Gustav, 1653.

Karl X Gustav

Karl X Gustav (1622-1660) blev kung av Sverige 1654 efter att drottning Kristina hade abdikerat. Han var son till pfalzgreven Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken och Karl IX:s dotter Katarina. Han var en välutbildad yrkesmilitär och anses ha varit en skicklig fältherre. År 1648 utnämndes Karl till överbefälhavare över de svenska arméerna i Tyskland (se trettioåriga kriget).

Karl hade ingen arvsrätt till den svenska tronen. Det var drottning Kristina som utsåg honom som sin efterträdare.

ANNONS

ANNONS

Karl X Gustav är mest känd för sitt lyckosamma krig mot Danmark (inkl. tåget över Lilla och Stora Bält) och den efterföljande freden i Roskilde 1658 som bland annat gav Sverige de nya landskapen: Skåne, Halland, Bohuslän och Blekinge.

Han gifte sig 1654 med Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp med vilken han fick sonen Karl (XI).I samband med en riksdag som hölls i Göteborg (med start den 4 januari 1660) insjuknade Karl X Gustav i influensa som sedan övergick i en kraftig lunginflammation. Han avled den 13 februari 1660, endast 37 år gammal.

S  Fördjupning

Karl X Gustavs maktställning var oklar innan drottning Kristina år 1650 förmått riksrådet och riksdagen att erkänna honom som arvfurste. Han hade givits en furstlig uppfostran med utlandsresor och studier vid olika universitet. Under en tid studerade han dessutom i Uppsala (vars universitet hade väckts till nytt liv genom frikostiga donationer från bl.a. Gustav II Adolf).

På samma sätt som Kristina intrigerade Karl X Gustav med hjälp av de ofrälse stånden och en grupp nyadlade mot den gamla bördsadeln. Han fick riksdagens stöd för en viss reduktion av adelns godsinnehav - den s.k. fjärdepartsräfsten - men den blev endast delvis genomförd. Det grundläggande problemet för de svenska statsfinanserna blev bestående: en alltför stor del av jorden tillhörde adeln och var därmed nästan helt befriad från skatt.

Genom Karl X Gustavs erövringar i de danska och polska krigen nådde det svenska imperiet sin största utsträckning. Efter freden i Köpenhamn hade Sverige nästan helt kontrollen över Östersjön, men den danska huvudstaden hade klarat anstormningen och kungen hade inte - som han avsett - lyckats krossa Danmark.

Karl X Gustav dog i Göteborg 1660 endast 37 år gammal. Han hade tidigt blivit mycket överviktig och var närmast lik en tunna - 170 cm lång och 123 cm runt midjan (byxornas midjemått). En storman skulle kunna delta i måltider med otaliga rätter och mycket att dricka. Kungens fetma bekymrade hans egna läkare, men detta uppvägdes tydligen av att kroppshyddan visade på rikedom och makt.

Den direkta dödsorsaken var en förkylning som övergick i lunginflammation. Tillståndet förvärrades av den behandling han fick av oroliga läkare.
 

LÄS MER: Tåget över Bält

LÄS MER: Freden i Roskilde

LÄS MER: Den karolinska tiden 1654-1718

LÄS MER: Sveriges krig mot Danmark (1611-1660)
 

Litteratur:
Sten Carlsson m.fl., Den svenska historien, del 7, Bonniers, 1993
Lars Ericson Wolke, 1658 - Tåget över Bält, Historiska Media, 2008
Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia, del 2, Bonniers, 1961
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).
 

Här hittar du material som kan relateras till Karl X Gustav.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Karl X Gustav

S

Den blodiga kampen om Skånelandskapen

av: Carl-Henrik Larsson
2020-12-05

Idag är Öresundsregionen en av de mest dynamiska och expansiva regionerna i Europa och vänskapen mellan Sverige och Danmark har aldrig varit starkare. Öresundsbron som invigdes år 2000 har bidragit till att stärka denna sammanhållning ännu mer. Men relationen mellan länderna har inte alltid varit bra. Under flera århundraden var Sverige och Danmark ärkefiender, och en avgörande faktor i denna bittra ovänskap var kampen om Skånelandskapen...

+ Läs mer

S

Armén och flottan under stormaktstiden

av: Stig Hadenius
2020-01-09

Det var den framgångsrika svenska krigsapparaten som gjorde Sverige till en stormakt i Nordeuropa. I början av 1600-talet effektiviserades armén under Gustav II Adolfs ledning, vilket ledde till stora framgångar på slagfälten i Tyskland. Sveriges nya roll som stormakt var dock oerhört kostsam, framförallt gällande allt manskap som behövdes både inom armén och flottan. Detta löstes genom en rad nya militära reformer under Karl XI:s tid, vilket skapade förutsättningar för Karl XII att utkämpa det stora nordiska kriget (1700-1721), som slutligen ledde till den svenska stormaktens fall. Landets befolkningsmässiga och ekonomiska resurser räckte i slutändan inte till för att försvara stormaktsväldets vidsträckta gränser runt Östersjön...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Den karolinska tiden 1654-1718

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-30

Perioden i Sveriges historia mellan 1654-1718 kallas ibland för den karolinska tiden, då Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII, i tur och ordning, var Sveriges regenter. Den karolinska tiden täcker den senare hälften av stormaktstiden då Sverige var inblandat i flera stora krig mot framförallt Danmark och Ryssland...

+ Läs mer

Podcast om Karl X Gustav

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Läs mer

Länkar om Karl X Gustav

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS