M

Togos geografi

Antal invånare: 7 797 690 (2017)
Huvudstad: Lomé

Geografi

Togo har formen av en smal korridor, mellan 5 och 16 mil bred, som sträcker sig från Atlantkusten cirka 60 mil i nordlig riktning. I öster delar Togo gräns med Benin och i väster med Ghana. Grannland i norr är Burkina Faso.

Togos korta kust består huvudsakligen av sandstränder. Vid kusten finns flera laguner och sjöar, bland annat Togosjön som givit landet dess namn (togo betyder just sjö eller lagun på det största inhemska språket ewe). Innanför kustområdet finns ett sumpigt slättland, som till största delen täcks av tropisk regnskog.

Antal invånare: 7 797 690 (2017)
Huvudstad: Lomé

Geografi

Togo har formen av en smal korridor, mellan 5 och 16 mil bred, som sträcker sig från Atlantkusten cirka 60 mil i nordlig riktning. I öster delar Togo gräns med Benin och i väster med Ghana. Grannland i norr är Burkina Faso.

Togos korta kust består huvudsakligen av sandstränder. Vid kusten finns flera laguner och sjöar, bland annat Togosjön som givit landet dess namn (togo betyder just sjö eller lagun på det största inhemska språket ewe). Innanför kustområdet finns ett sumpigt slättland, som till största delen täcks av tropisk regnskog.

ANNONS

ANNONS

Landets mellersta delar består av kuperad savann. Här ligger också de högsta bergen som är utlöpare till Atakorabergen i Benin. I norr sänker sig landet åter och övergår i stäppmark. Flera floder flyter genom Togo, bland annat Oti i norr och Mono i söder.

Klimat

Klimatet i Togo är tropiskt. I norr infaller regntiden mellan juni och september medan den södra delen av landet har två regnperioder: april-juni och september-oktober. I december och januari blåser den torra ökenvinden harmattan in över Togo.

Togos flagga.

Naturtillgångar

Togos främsta naturtillgång är fosfat. Efter två årtionden då produktionen och exporten gradvis minskade vände utvecklingen uppåt i början av 2010-talet. Fosfatfyndigheterna ligger i söder och exporten av fosfat har gynnats av närheten till hamnen i huvudstaden Lomé.

Jordbruk

Större delen av befolkningen livnär sig på jordbruk, som ännu är den viktigaste sektorn i ekonomin. Majoriteten av bönderna ägnar sig åt odling för självhushåll. Under det senaste årtiondet har produktiviteten ökat, bland annat på grund av en ökande användning av gödningsmedel, men storleken på skördarna varierar kraftigt från år till år.

Industri

Industrisektorn är förhållandevis liten. Transportproblem och ständig brist på elektricitet, med återkommande strömavbrott som följd, har satt hinder för utvecklingen. De största industrierna framställer cement och klinker.

Turism

Turism var tidigare en viktig källa till utländska valutainkomster för Togo. Näringen påverkades dock av den politiska oron i landet för några år sedan och antalet besökare minskade kraftigt.
 

Besök Landguiden och läs mer om Togo.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Togos geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Togos historia

Historia om Togo. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Togo

Aktuell samhällsfakta om Togo. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...