Tagg om Isaac Newton
Bild:
Isaac Newton (1642-1727)

Isaac Newton

Isaac Newton (1642-1727) är en av världshistoriens mest berömda och inflytelserika matematiker och vetenskapsmän.

Newton hade en svår barndom. Pappan dog tre månader innan Isaac föddes och mamman lämnade senare bort Isaac till hans mormor och gifte om sig. När mamman blev änka för andra gången bestämde hon att Isaac skulle förvalta hennes förmögenhet som bestod av en stor lantegendom. Men Isaac som var intresserad av naturvetenskap bestämde sig istället för att studera vid universitetet i Cambridge.

Newton blev en lysande matematiker. Redan vid 22 års ålder utvecklade han det s.k. binomialteoremet och differentialkalkylen år 1665.

Hans mest produktiva period började 1665 då universitetet Cambridge stängdes under två år på grund av en pestepidemi. Då fullbordade han sina matematiska studier och studerade ljusets natur. Med hjälp av prismor lyckades han fastställa att vanligt vitt ljus är sammansatt av alla regnbågens färger.

Under sina experiment med ljus konstruerade Newton det första spegelteleskopet. Detta spegelteleskop skänkte han senare till Royal Society i London.

1665-1666 studerade han himlakropparnas dynamik. Han kunde bevisa att den kraft som höll månen i dess bana var densamma som den vanliga tyngdkraften. Så småningom kom han fram till sin största vetenskapliga upptäckt, den allmänna gravitationen. Denna så kallade tyngdlag fastställer och förklarar himlakropparnas banor. Men historien om det fallande äpplet i huvudet på Newton, som innebar att Newton upptäckte tyngdlagen, är dock inte sann.

Newton gjorde en snabb akademisk karriär. Han blev professor och senare chef för det brittiska myntverket i London. Som chef för myntverket jagade han med stor framgång falskmyntare som i ett stort antal blev hängda.

Newton var en ångestfylld och komplicerad person. Hans många raseriutbrott ledde till flera nervsammanbrott.

Newton lade grunden till mekaniken. 1687 publicerade han sitt berömda verk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Boken, som ofta bara kallas Principia, anses av många vara den viktigaste boken som någonsin skrivits. I den presenterade Newton en helt ny världsbild där han bland annat formulerade tre berömda rörelselagar, grunderna i klassisk mekanik och gravitationslagen (inkl. tyngdkraft) som bland annat förklarar himlakroppars rörelser.

Isaac Newton avled 1727 vid en ålder av 84 år.

Läs mer om Isaac Newton och den moderna matematiska vetenskapens födelse >

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Isaac Newton.

Uppdaterad: 
29 december 2018
Publicerad: 
06 november 2018

Annons

Artiklar om Isaac Newton

M
Natur & Kultur
2018-01-26
Ordet varför kan stå som sammanfattning för den period som kallas upplysningen. Nu skulle precis allt undersökas och ifrågasättas. Det var Frankrike som blev upplysningens centrum. Dess...
M
Magnus Västerbro
2017-10-14
Isaac Newton (1642-1727) är kanske den mest inflytelserika vetenskapsmannen genom tiderna. Den moderna ingenjörskonsten – raketer som flyger till månen, satelliter som kretsar kring jorden,...

Länkar om Isaac Newton

Sortera efter:
          

Genomgång (5:03 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om  Isaac Newton (1643-1727).

Spara som favorit
          
Bild:

Föreläsning (12:50 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om den vetenskapliga revolutionen. Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

Kort presentation (12:09 min) där gymnasieläraren Niklas Mörk berättar om några av nya tidens tänkare och deras idéer: Newton, Rousseau och Hegel.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Tord Ajanki berättar om Isaac Newton (1643-1727). Newton är antagligen historiens mest betydelsefulle vetenskapsman. Med några få enkla teorier och matematiska formler revolutionerade han sin samtids förståelse av de krafter som styr universums rörelser…

Spara som favorit