M
Kategori
Karta

Islands geografi

Antal invånare: 372 295 (2021)
Huvudstad: Reykjavík

Geografi

Island utgör en nordlig del av Atlantiska centralryggen, en vulkanisk bergskedja som löper från norr till söder på Atlantens botten. Från Island till Grönland i väster är det knappt 30 mil, och Färöarna ligger drygt 40 mil mot sydöst.

Antal invånare: 372 295 (2021)
Huvudstad: Reykjavík

Geografi

Island utgör en nordlig del av Atlantiska centralryggen, en vulkanisk bergskedja som löper från norr till söder på Atlantens botten. Från Island till Grönland i väster är det knappt 30 mil, och Färöarna ligger drygt 40 mil mot sydöst.

ANNONS

ANNONS

Landet är till ytan ungefär lika stort som Lappland. Islands sönderbrutna berggrund är uppbyggd av basalt, tuff och yngre lager av lava. I söder är kusten flack, medan den annars ofta är brant och sönderskuren av fjordar samt omgiven av småöar. Inlandet utgörs av en högplatå med en del högre bergstoppar.

Island
Bild: Utrikespolitiska institutet
Drygt en tiondel av Islands yta täcks av is i form av glaciärer, jöklar. Vatnajökull är Europas största glaciär. Island har gott om älvar, vattenfall och sjöar. Mývatn är en berömd fågelsjö. I en del vattendrag inträffar våldsamma översvämningar, så kallade jökellopp, när is- och vattenmassor frigörs ur jöklarna, ibland till följd av vulkanutbrott.

Det isländska landskapet är nästan trädlöst med gräsmarker, fjällhedar och myrar. Numera finns bara rester kvar av forntidens skogar av fjällbjörk. Svedjebruk och skogsavverkning har medfört jorderosion, och i inlandet finns stora ökenliknande områden av grus och sten där inga växter kan gro.

ANNONS

Island ligger på skarven mellan två kontinentalplattor som sakta rör sig åt var sitt håll och släpper upp glödhet magma från jordmanteln. Jordbävningar är vanliga, riktigt svåra inträffar med 80 till 100 års mellanrum. Av landets många vulkaner är ett 30-tal ännu aktiva. Under de senaste århundradena har något utbrott inträffat i genomsnitt vart femte år. 2010 och 2011 fick vulkanerna Eyjafjallajökull respektive Grímsvötn utbrott som spred askmoln över stora delar av Europa.

Ibland blir följderna katastrofala. 1783 spydde Lakagígar ut mer lava än någon annan vulkan i världen i historisk tid, och de giftiga gaserna och askmolnen orsakade missväxt och hungersnöd på Island. Andra välkända isländska vulkaner är Hekla, Katla, Krafla och Askja. Hekla är i Sverige känd som Häcklefjäll, som i medeltida folktro var en förmodad nedgång till helvetet. Under våldsamma vulkanutbrott på havsbottnen sydväst om Vestmannaeyjar (Västmannaöarna) 1963 steg en helt ny ö, Surtsey, upp ur havet.

På Island finns också hundratals heta källor. Ångorna syns bland annat vid Reykjavík, något som gett huvudstaden dess namn, "Rökviken". Det finns även gejsrar och källor med kokande gyttja och svavel.

ANNONS

ANNONS

Klimat

Island ligger strax söder om polcirkeln, men tack vare Golfströmmen har landet ett relativt milt klimat med svala somrar och inte alltför kalla vintrar.

De flesta hamnar är isfria året om. Vissa år orsakar drivis från Grönland kraftiga temperatursänkningar. En ständig ström av lågtryck från väster ger blåsigt och växlingsrikt väder. Sydöstra Island får mest regn, medan nordkusten är torrare.

Sedan omkring hundra år tillbaka smälter Islands glaciärer. Det finns exempel på markområden som har varit istäckta i nästan 500 år men som nu är synliga. Vatnajökull smälter snabbare än andra glaciärer, och dess kilometertjocka istäcke beräknas krympa med en meter om året.

Naturtillgångar och energi

Islands viktigaste naturresurser är de rikliga fiskbestånden och stor tillgång till vattenkraft. Landet har också gott om geotermisk energi (jordvärme), men har däremot inga större mineraltillgångar, även om sökande efter olja och naturgas pågår utanför kusten.

Jordbruk och fiske

Bara runt en procent av Islands yta är uppodlad, medan en femtedel av landytan används som betesmark. Lantbruket är främst inriktat på djuruppfödning. Fisket är en huvudnäring och Island har utökat sin fiskezon vid flera tillfällen, vilket har skapat konflikter med andra länder.

Island är omgivet av näringsrika vatten. Fisket svarade ännu på 1990-talet för närmare tre fjärdedelar av exporten. Andelen har därefter gradvis minskat till runt en fjärdedel. Närmare var åttonde islänning var anställd inom fiskenäringen 1990, men en bit in på 2010-talet hade omfattningen minskat till var tjugonde. Island är världsledande på datateknologi för fiske och fiskförädling. På moderna trålare sker förädling, packning och infrysning av fisk ombord.

Av den totala fiskfångsten exporteras runt 95 procent.

Industri

God tillgång på vattenkraft och jordvärme gör att Island kan ha låga elpriser, vilket har nyttjats till satsningar på elkrävande industrier, till exempel aluminiumframställning. Med hjälp av utländska investeringar i branschen har Island utvecklats till en av världens största aluminiumproducenter.

ANNONS

ANNONS

Turism

Islands säregna natur lockar många utländska turister, framför allt under sommaren. Nästan alla turister besöker Reykjavík, och många vill även uppleva de heta och mineralrika källorna (särskilt Blå lagunen), glaciärerna, norrskenet och vildmarken på östra Island.

Ett omtyckt inslag i turismen är valsafari eller valskådning, främst utanför staden Húsavík i norr. Den tusen år gamla tingsplatsen Þingvellir, fyra mil nordöst om Reykjavík, tillhör de mest besökta sevärdheterna.

Besök Landguiden och läs mer om Island.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 

 


Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Islands geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Podcast om Islands geografi

SO-rummet podcast icon
M

Islands geografi och politik

av: Mattias och Kristoffer
2019-05-01

Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att prata om Islands geografi och politik.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Läs mer

Länkar om Islands geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Islands historia

Få en helhetsbild av Islands historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

Sh
Karta

Fakta om Island

Aktuell samhällsfakta om Island. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...