M
Kategori
Karta

Burundis geografi

Antal invånare: 12 255 429 (2021)
Huvudstad: Bujumbura

Geografi och klimat

Burundi i östra Centralafrika är ett av kontinentens minsta länder. Landskapet domineras av en högplatå på 1 500–2 000 meters höjd. Burundi ligger strax söder om ekvatorn och ingår i den tropiska klimatzonen.

Antal invånare: 12 255 429 (2021)
Huvudstad: Bujumbura

Geografi och klimat

Burundi i östra Centralafrika är ett av kontinentens minsta länder. Landskapet domineras av en högplatå på 1 500–2 000 meters höjd. Burundi ligger strax söder om ekvatorn och ingår i den tropiska klimatzonen.

ANNONS

ANNONS

I västra Burundi stupar bergen brant ned mot en låglänt landremsa som löper längs Tanganyikasjön och grannlandet Kongo-Kinshasa. Floden Ruzizi utgör gräns mot Kongo-Kinshasa och binder samman Tanganyikasjön med Kivusjön.

Burundis flagga.

Tidigare täcktes merparten av Burundi av trädbevuxen savann, men träden har huggits ned och använts som ved och virke och marken är hårt avbetad av tamboskap. De flesta vilda djur är bortträngda.

Även om Burundi ligger i den tropiska klimatzonen innebär den höga höjden att större delen av landet har ett behagligt klimat. I låglandet i väster är det dock varmt och fuktigt. Regnperioder infaller mars–maj och september–december.

Naturtillgångar och energi

Burundi har ganska gott om naturtillgångar men utvinningen av dem är liten på grund av politisk oro och brist på elektricitet. Den dåliga utbyggnaden av elnätet gör att större delen av landet försänks i mörker när solen går ner. Omfattande skogsavverkning har lett till svår jordförstörelse.

Jordbruk

Burundis jordbruk står mer än en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP), ändå är landet starkt beroende av livsmedel från omvärlden. De flesta invånare lever ur hand i mun.

Nästan 90 procent av burundierna är jordbrukare och försörjer sig på vad de själva kan odla på sina mycket små ägor.

ANNONS

Industri

Industrin, inklusive byggverksamhet, svarar för cirka en femtedel av BNP. De flesta små fabriker bearbetar kaffe, te och bomull. Det största enskilda företaget är ett bryggeri, som också är landets största skattebetalare.

Besök Landguiden och läs mer om Burundi.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Burundis geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Burundis geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Burundi

Aktuell samhällsfakta om Burundi. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Burundis historia

Här hittar du material som behandlar Burundis historia i stora och små perspektiv.