M
Kategori
Karta

Belizes historia

Mayakulturen blomstrade i Belize fram till 900-talet, då den av okänd anledning började upplösas. Mayafolket levde dock kvar i området på 1500-talet när européer, främst spanjorer, anlände. Ursprungsbefolkningen bekämpade de spanska kolonisatörerna men försvagades efterhand av sjukdomar som européerna förde med sig.

På 1600-talet fick spanjorerna konkurrens av engelska pirater, som slog sig ned vid kusten. Enligt legenden gav en av piraterna, Peter Wallace, av spanjorerna kallad "Ballis", namn åt floden Belize.

Mayakulturen blomstrade i Belize fram till 900-talet, då den av okänd anledning började upplösas. Mayafolket levde dock kvar i området på 1500-talet när européer, främst spanjorer, anlände. Ursprungsbefolkningen bekämpade de spanska kolonisatörerna men försvagades efterhand av sjukdomar som européerna förde med sig.

På 1600-talet fick spanjorerna konkurrens av engelska pirater, som slog sig ned vid kusten. Enligt legenden gav en av piraterna, Peter Wallace, av spanjorerna kallad "Ballis", namn åt floden Belize.

ANNONS

ANNONS

Engelsmännen skaffade sig slavar från Afrika som sattes att avverka kampeschträd, vars röda färgämne användes i den engelska ullindustrin.

Spaniens och Englands konflikt om området pågick fram till slutet av 1700-talet, då Spanien gav upp. I början av 1800-talet gjorde både Mexiko och Guatemala anspråk på territoriet. Britterna stod dock emot alla påtryckningar och 1862 blev Belize en brittisk koloni med namnet Brittiska Honduras. 1871 upphöjdes området till kronkoloni.

Dålig ekonomi

Kolonins främsta exportvaror var kampeschträ och mahogny. När priserna på dessa varor sjönk kraftigt försvagades den lokala vita elitens ställning och kapitalstarka bolag från London köpte upp mark. 1875 bildades Belize Estate and Produce Company, som kom att äga halva landet och dominera ekonomin i över hundra år. I slutet av 1800-talet började välbeställda afrikanskättade kreoler kräva politiska rättigheter, men inte förrän i slutet av 1920-talet släpptes de in i kolonins lagstiftande församling.

Under den världsomfattande ekonomiska depressionen på 1930-talet upphörde mahognyexporten nästan helt och arbetslösheten steg kraftigt. Då hade bara de rikaste två procenten av befolkningen rösträtt. Arbetarorganisationer som ställde krav på politisk delaktighet bildades.

På 1940-talet växte en nationaliströrelse fram som krävde självständighet från Storbritannien. 1950 ombildades rörelsen till det vänsterinriktade Folkets förenade parti (PUP) och under dess påtryckningar infördes rösträtt för läs- och skrivkunniga vuxna 1954. Samma år hölls val till parlamentet och PUP vann en överlägsen seger över Nationella partiet (NP), det koloniala etablissemangets parti.

Läs i Landguiden om Belizes historia från 1964 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Belizes historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Belizes geografi

Geografi med fokus på Belize. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Belizes geografi ur olika perspektiv...

Sh
Karta

Fakta om Belize

Aktuell samhällsfakta om Belize. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...