Bild:
M

Belizes historia

Mayakulturen blomstrade i Belize fram till 900-talet, då den av okänd anledning började upplösas. Mayafolket levde dock kvar i området på 1500-talet när européer, främst spanjorer, anlände. Ursprungsbefolkningen bekämpade de spanska kolonisatörerna men försvagades efterhand av sjukdomar som européerna förde med sig.

På 1600-talet fick spanjorerna konkurrens av engelska pirater, som slog sig ned vid kusten. Enligt legenden gav en av piraterna, Peter Wallace, av spanjorerna kallad "Ballis", namn åt floden Belize.

Engelsmännen skaffade sig slavar från Afrika som sattes att avverka kampeschträd, vars röda färgämne användes i den engelska ullindustrin.

Spaniens och Englands konflikt om området pågick fram till slutet av 1700-talet, då Spanien gav upp. I början av 1800-talet gjorde både Mexiko och Guatemala anspråk på territoriet. Britterna stod dock emot alla påtryckningar och 1862 blev Belize en brittisk koloni med namnet Brittiska Honduras. 1871 upphöjdes området till kronkoloni.

Dålig ekonomi

Kolonins främsta exportvaror var kampeschträ och mahogny. När priserna på dessa varor sjönk kraftigt försvagades den lokala vita elitens ställning och kapitalstarka bolag från London köpte upp mark. 1875 bildades Belize Estate and Produce Company, som kom att äga halva landet och dominera ekonomin i över hundra år. I slutet av 1800-talet började välbeställda afrikanskättade kreoler kräva politiska rättigheter, men inte förrän i slutet av 1920-talet släpptes de in i kolonins lagstiftande församling.

Under den världsomfattande ekonomiska depressionen på 1930-talet upphörde mahognyexporten nästan helt och arbetslösheten steg kraftigt. Då hade bara de rikaste två procenten av befolkningen rösträtt. Arbetarorganisationer som ställde krav på politisk delaktighet bildades.

På 1940-talet växte en nationaliströrelse fram som krävde självständighet från Storbritannien. 1950 ombildades rörelsen till det vänsterinriktade Folkets förenade parti (PUP) och under dess påtryckningar infördes rösträtt för läs- och skrivkunniga vuxna 1954. Samma år hölls val till parlamentet och PUP vann en överlägsen seger över Nationella partiet (NP), det koloniala etablissemangets parti.

Läs i Landguiden om Belizes historia från 1964 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Mayakulturen blomstrade i Belize fram till 900-talet, då den av okänd anledning började upplösas. Mayafolket levde dock kvar i området på 1500-talet när européer, främst spanjorer, anlände. Ursprungsbefolkningen bekämpade de spanska kolonisatörerna men försvagades efterhand av sjukdomar som européerna förde med sig.

På 1600-talet fick spanjorerna konkurrens av engelska pirater, som slog sig ned vid kusten. Enligt legenden gav en av piraterna, Peter Wallace, av spanjorerna kallad "Ballis", namn åt floden Belize.

Engelsmännen skaffade sig slavar från Afrika som sattes att avverka kampeschträd, vars röda färgämne användes i den engelska ullindustrin.

Spaniens och Englands konflikt om området pågick fram till slutet av 1700-talet, då Spanien gav upp. I början av 1800-talet gjorde både Mexiko och Guatemala anspråk på territoriet. Britterna stod dock emot alla påtryckningar och 1862 blev Belize en brittisk koloni med namnet Brittiska Honduras. 1871 upphöjdes området till kronkoloni.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Belizes historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Ny Teknik där du kan läsa kortfattat om mayariket. Vad var det som fick vissa forntida högkulturer att kollapsa och försvinna? Miljöförstöring, krig och en plötslig klimatförändring, svarar den amerikanske geografen Jared Diamond i en ny bok. Samma saker som också i dag hotar människorna i många länder på jorden...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Belize. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Belize ur olika perspektiv. Belize, tidigare Brittiska Honduras, är ett land i Centralamerika som gränsar till Guatemala, Mexiko och Karibiska havet. Området var avhängigt Storbritannien fram till 1981...

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Allt om Historia kan du läsa kortfattat om Mayarikets undergång. Mayafolkets imperium krossades för 500 år sedan. Under 1400-talet, samma sekel som Konstantinopel föll i turkarnas händer och Jeanne d´Arc brändes på bål i Rouen, rasade inbördeskrig inom mayaimperiet. Följden blev att riket försvagades. När spanjorerna kom i början av 1500-talet kunde de bara ta för sig...

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om mayaindianerna. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om mayaindianerna ur olika perspekiv. Begreppet Maya syftar på befolkningen i den mest framträdande av de historiska Mesoamerikanska civilisationenerna, Mayakulturen. Maya var egentligen en rad olika folk med samma religion och kultur...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Belize. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Belizes geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Belize. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...