M

Guineas geografi

Antal invånare: 12 717 180 (2017)
Huvudstad: Conakry

Geografi

Guinea är till ytan något större än Norrland. Landet gränsar mot Liberia och Sierra Leone i söder, Guinea-Bissau och Senegal i norr och Elfenbenskusten och Mali i öster.

Naturen är varierad. Grunda floder och fjordar med mangroveträsk genomskär kusten mot Atlanten. Många av mangroveträsken har dock försvunnit och ersatts av risodlingar. Innanför kustslätten reser sig bergsplatån Fouta Djallon, där de stora västafrikanska floderna Niger, Gambia och Senegal har sina källor.

Antal invånare: 12 717 180 (2017)
Huvudstad: Conakry

Geografi

Guinea är till ytan något större än Norrland. Landet gränsar mot Liberia och Sierra Leone i söder, Guinea-Bissau och Senegal i norr och Elfenbenskusten och Mali i öster.

Naturen är varierad. Grunda floder och fjordar med mangroveträsk genomskär kusten mot Atlanten. Många av mangroveträsken har dock försvunnit och ersatts av risodlingar. Innanför kustslätten reser sig bergsplatån Fouta Djallon, där de stora västafrikanska floderna Niger, Gambia och Senegal har sina källor.

ANNONS

ANNONS

Sahelregionens savanner breder ut sig i nordöst medan tropisk regnskog täcker landets sydöstra delar. Längst i söder reser sig ett bergsmassiv, det malmrika Nimba. Bergssluttningarna har ett rikt växt- och djurliv och berget har satts upp på UNESCO:s lista över världsarv. Där finns flera arter som inte förekommer någon annanstans, bland annat schimpanser som använder stenar som verktyg.

Klimat

Klimatet är i huvudsak tropiskt med riklig nederbörd längs kusten. Där ligger huvudstaden Conakry som är känd för sin väldiga årsnederbörd på över 4 000 mm, varav mer än hälften faller i juli och augusti.

I inlandet, kring högplatån Fouta Djallon är nederbörden måttligare, cirka 1800 mm om året, trots att regnperioden är längre, omkring sju månader. I savannregionen är regnperioden kortare. I regionen Guinée Forestière i sydöst är klimatet subtropiskt. Temperaturerna är betydligt högre längs kusten än i inlandet. Under den torra tiden blåser ökenvinden harmattan in över landet.

Guineas flagga.

Naturtillgångar och energi

Guinea är världens näst största bauxitproducent och beräknas ha världens största reserver, cirka hälften av världens tillgångar på bauxit. Landet har också goda tillgångar av en rad andra mineraler som järn, guld, diamanter, nickel och titan. Gruvnäringen svarar vanligtvis för mellan 80 procent och 90 procent av landets exportinkomster.

De politiska oroligheterna 2006–2010 skapade dock en del problem för gruvnäringen men de utländska investeringarna har ändå ökat (se Ekonomi). Tvister mellan regeringen och utländska gruvbolag om utvinningsrättigheter har lett till att stora projekt har försenats. Gruvnäringen har skakats av flera korruptionsskandaler, den senaste våren 2016.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Trots bördiga jordar och ett gynnsamt klimat är bara några procent av Guineas yta uppodlad. Matproduktionen har ökat på senare år, men räcker ändå inte till för att föda landets befolkning. Jordbruket bygger på små familjegårdar som bedriver odling för eget bruk. Nästan åtta av tio guineaner är sysselsatta inom jordbruket.

De viktigaste grödorna är ris, kassava, sötpotatis och majs. Kaffe, bananer, oljepalmer, jordnötter, ananas och citrusfrukter odlas för export.

Industri

Guinea har en liten industrisektor. Många av de gamla statsägda textilföretagen och fruktkonserveringsindustrierna var illa skötta och har idag lagts ned. De industrier som finns kvar är främst inriktade på småskalig produktion för hemmamarknaden.

Turism

Trots att landet kan erbjuda rika naturupplevelser och ett stort musikutbud att erbjuda vågar få turister besöka den oroliga regionen. Ebolaepidemin från 2014 avskäckte också människor från att resa till landet.

De flesta av besökarna kommer från Frankrike. Utanför huvudstaden finns det få bra hotell.

2013 kom bara drygt 56 000 turister till Guinea.
 

Besök Landguiden och läs mer om Guinea.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Guineas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Guineas historia

Få en överblick av Guineas historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Fakta om Guinea

Aktuell samhällsfakta om Guinea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...