Pacifism

M
Fred

Pacifism (ickevåld) är en benämning för övertygelsen om att konflikter ska lösas med fredliga medel och inte med våld. Begreppet pacifism härstammar från det franska ordet pacifisme. Ordets första...

Palatset i Knossos

L
Knossos

För ca 4 000 år sedan fanns det ett enormt palats i staden Knossos på ön Kreta i Medelhavet, ca 5 km från den nuvarande hamnstaden Heraklion. Knossos var ett huvudcentrum för den minoiska kulturen....

Palmemordet

S
Palme

Palmemordet är en av de mest uppskakande händelserna i modern svensk politisk historia. Olof Palme mördades den 28 februari 1986 på öppen gata i Stockholm på väg från ett biobesök tillsammans med...

Panamakanalen

L
Karta

Innan Panamakanalen byggdes var alla fartyg tvungna att att runda Kap Horn - Sydamerikas sydligaste punkt - för att ta sig från den ena sidan av den amerikanska kontinenten till den andra. Att frakta...

Pandemier

L
Jordglob

Ända sedan forntiden och antiken har mänskligheten drabbats av farsoter som ibland utplånat stora delar av befolkningen. Gemensamt för många av dem är att de smittat från djur till människa....

Paris

L
Paris

Paris är Frankrikes huvudstad och ligger vid floden Seine i nordvästra delen av landet (se karta). Paris är Frankrikes största stad med ca 2,2 miljoner invånare, men med förstäder uppgår befolkningen...

Parlamentarism

M
riksdagen

Parlamentarism är ett statskick med en folkvald församling i form av ett parlament (riksdag) som utses genom allmänna och regelbundna val. Parlamentet har den övergripande lagstiftande beslutsrätten...

Pearl Harbor

M
Fartyg

Den 7 december 1941 anföll japanska stridsflygplan den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii i Stilla havet. En stor del av USA:s Stillahavs flotta förstördes. Japan trodde att deras...

Per Albin Hansson

M
Demonstrationståg

Per Albin Hansson (1885-1946) var socialdemokratisk partiledare efter Hjalmar Branting 1925, och statsminister 1932-1946. Han ledde den svenska samlingsregeringen under andra världskriget och...

Per Brahe d.y.

S
Porträtt

Per Brahe d.y. (1602-1680) var storgodsägare, rådsherre och härskare över grevskapet Visingsborg som - förutom Visingsö - omfattade stora jordområden kring södra Vättern. Trots att han tillhörde den...

Perestrojka och glasnost

S
Gorbatjov

Perestrojka (ombyggnad och ekonomiska reformer) och glasnost (öppenhet och yttrandefrihet) har kommit att bli de två mest igenkända ledorden i det reformprogram som lanserades av Sovjetunionens siste...

Permittenttrafiken

M
Tågvagnar

Permittenttrafiken påbörjades sommaren 1940 då tyska soldater på permission tilläts passera genom Sverige på järnväg från Norge till Tyskland och tillbaka. Även till havs fick ibland tyska...

Perserkrigen

M
Strid

Perserkrigen var en serie utdragna konflikter mellan flera av de grekiska stadsstaterna och det mäktiga persiska riket som utkämpades från omkring 490 f.Kr till 479 f.Kr (se karta). Konflikten...

Pest

L
Pest

Pest är en infektionssjukdom som vid upprepade tillfällen under historiens gång lett till stora epidemier och pandemier. Pesten är därför känd under många namn som t.ex. "svarta döden" och "...

Peter den store

M
Porträtt

Peter den store (1672-1725), eller Peter I, var rysk tsar och Karl XII:s huvudmotståndare i det stora nordiska kriget där tsaren vann den avgörande segern vid Poltava 1709.Tsar Peter ville...

Pietism och herrnhutism

S
Predikan

Pietismen var en religiös väckelserörelse som betonade den enskildes fromhet och moral. De väckta och troende anhängarna bildade sammanslutningar (s.k. konventiklar) utan präster. Individens...

Plattektonik

L
Plattektonik

Jordskorpan sitter inte ihop i ett enda stycke. Den består av många olika bitar som ligger bredvid varandra, som ett jättelikt pussel.Bitarna, som kallas plattor, flyter på mjukt halvsmält berg som...

Pliktetik (regeletik)

S
Balansvåg

Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid...

Pommerska kriget 1757-1762

S
Uniformstyper

Det pommerska kriget utspelade sig 1757-1762 och var ett svenskt angrepp på Preussen som en följd av det s.k. sjuårskrigets omkastning av allianserna i Europa.Hattarnas utrikespolitik från 1747...

Pommerska kriget 1805-1807

S
Stralsund under belägring.

Under perioden 1792-1815 genomgick Europas karta stora förändringar som en följd av de franska revolutionskrigen och Napoleonkrigen. Sverige sökte med Gainatraktaten (se faktaruta nedan) vårda...

Pompeji

M
Bild saknas

Pompeji var en stad söder om Neapel i Italien som begravdes i aska vid ett vulkanutbrott av Vesuvius den 24 oktober 79 e.Kr. Staden hittades igen på 1700-talet och är idag en viktig arkeologisk...

Porajmos

S
Porajmos

Folkmordet på romer under andra världskriget kallas på romani för porajmos (romska för uppslukande). Man räknar med att mellan 200 000 och 500 000 romer dödades under Förintelsen som annars mest...

ANNONS

Nya taggar