Taggar

Pacifism är en benämning för övertygelsen om att konflikter ska lösas med fredliga medel och inte med våld. Begreppet pacifism kommer från det franska ordet pacifisme. Ordet första del har sitt...
När en epidemi drabbat många människor över stora delar av världen kallas den istället för en pandemi. Här hittar du material som kan relateras till pandemier.
Paris, Frankrikes huvudstad, ligger vid floden Seine i nordvästra delen av landet (se karta). Paris är Frankrikes största stad med ca 2,2 miljoner invånare, med förstäder uppgår befolkningen till ca...
Parlamentarism är ett statskick med en folkvald församling i form av ett parlament (riksdag) som utses genom allmänna och regelbundna val. Parlamentet har den övergripande lagstiftande beslutsrätten...
Den 7 december 1941 anföll japanska stridsflygplan den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii i Stilla havet. En stor del av USA:s Stillahavs flotta förstördes. Japan trodde att deras...
Relaterade taggar:
Per Albin Hansson (1885-1946) var Socialdemokraternas partiledare och svensk statsminister 1932-1946. Han ledde den svenska samlingsregeringen under andra världskriget och påbörjade byggandet av...
Perserkrigen var en serie utdragna konflikter mellan flera av de grekiska stadsstaterna och det mäktiga persiska riket som utkämpades från omkring 490 f.Kr till 479 f.Kr (se karta). Konflikten...
Pest är en infektionssjukdom som vid upprepade tillfällen under historiens gång lett till stora epidemier och pandemier. Pesten är därför känd under många namn som t.ex. "svarta döden" och "...
Relaterade taggar:
Peter den store (1672-1725), eller Peter I, var rysk tsar och Karl XII:s huvudmotståndare i det stora nordiska kriget där tsaren vann den avgörande segern vid Poltava 1709. Tsar Peter ville...
En pilgrim är en person som gör en vallfärd (pilgrimsresa) till en helig ort. En vallfärd är ett besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att be och få välsignelse. Här hittar...
Jordskorpan sitter inte ihop i ett enda stycke. Den består av många olika bitar som ligger bredvid varandra, som ett jättelikt pussel. Bitarna, som kallas plattor, flyter på mjukt halvsmält berg som...
Pompeji var en stad söder om Neapel i Italien som begravdes i aska vid ett vulkanutbrott av Vesuvius år 79 e.Kr. Staden hittades igen på 1700-talet och är idag en viktig arkeologisk utgrävningsplats...
I juli 1945 när Tyskland var besegrat, ägde en konferens rum mellan segrarmakterna i Potsdam utanför Berlin. Under konferensen enades de allierade bl.a. om hur Tysklands gränser skulle se ut efter...
Pragvåren är benämningen på den reformperiod som ägde rum under våren och sommaren 1968 i det kommuniststyrda Tjeckoslovakien (dagens Tjeckien och Slovakien). Reformerna gillades inte av...
Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism är den verkställande makten åtskild från den lagstiftande makten samtidigt som statschefen är valbar och benämns...
Här hittar du material som kan relateras till användningen av olika preventivmedel förr och idag.
Relaterade taggar:
Sverige avskaffade (tog bort) kyrkogångsplikten 1809. Dessförinnan hade svenskarna varit tvingade till nattvardsgång, det vill säga gå på söndagsgudstjänsterna. Avskaffandet av kyrkogångsplikten...
Här hittar du material med innehåll som berör ämnena psykiatri och psykologi i ett historiskt eller aktuellt perspektiv.
Påsken är inom kristendomen en viktig högtid som firas till minne av Jesus död och uppståndelse. Påsken är en rörlig helg och infaller enligt ett beslut som togs under kyrkomötet i Nicaea år 325, på...
Relaterade taggar: