Topplistor

Mest visade de senaste 7 dagarna

De 10 populäraste kategorierna fr.o.m 2023-09-26 - 2023-10-03
1.

Antikens Grekland

Antal visningar: 3,934 st
av: Robert de Vries

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat i stadsstater som hölls ihop av en grekisk kultur.

+ Läs mer

2.

Judendomen

Antal visningar: 2,829 st
av: Carsten Ryytty

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är israeliterna Guds utvalda folk.

+ Läs mer

3.

Hinduismen

Antal visningar: 2,476 st
av: Robert de Vries

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att de handlingar som utförs i det här livet påverkar ditt nästa liv.

+ Läs mer

4.

Buddhismen

Antal visningar: 2,407 st
av: Robert de Vries

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en religion som i stort handlar om etik.

+ Läs mer

5.

Medeltiden

Antal visningar: 2,163 st
av: Robert de Vries

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

+ Läs mer

6.

Liberalism

Antal visningar: 2,126 st
av: Håkan Holmberg och Anders Johnson

Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället.

+ Läs mer

7.

Franska revolutionen

Antal visningar: 1,910 st
av: Robert de Vries

Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

+ Läs mer

8.

Socialism

Antal visningar: 1,880 st
av: Paula Carvalho Olovsson

Socialismen är en politisk ideologi som till stor del grundar sig på filosofen Karl Marx idéer. Staten styr produktionsmedlen för att tillgodose allas behov. Målet är ett klasslöst samhälle.

+ Läs mer

9.

Konservatism

Antal visningar: 1,871 st
av: Jakob E:son Söderbaum

Konservatismen är en samhällsåskådning som bygger på devisen "frihet under ansvar", och som slår vakt om sådant som har visat sig fungera bra i många generationer.

+ Läs mer

10.

Industriella revolutionen

Antal visningar: 1,856 st
av: Robert de Vries

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

+ Läs mer

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...