M
Kategori
Karta

Guinea-Bissau idag

Antal invånare: 2 015 490 (2021)
Huvudstad: Bissau

I hundratals år utsattes det område i Västafrika som idag är Guinea-Bissau för hänsynslös portugisisk exploatering. Från 1950-talet bekämpade befrielserörelsen PAIGC kolonialarmén och 1974 erkände Portugal landets självständighet. Men landet drogs snart in i en ond cirkel av kupper, revolter och inbördesstrider. 2014 kunde en demokratiskt vald regering ta över styret av landet, efter den senaste kuppen två år tidigare. Maktstrider kom dock att under flera år förlama det politiska livet.

Antal invånare: 2 015 490 (2021)
Huvudstad: Bissau

I hundratals år utsattes det område i Västafrika som idag är Guinea-Bissau för hänsynslös portugisisk exploatering. Från 1950-talet bekämpade befrielserörelsen PAIGC kolonialarmén och 1974 erkände Portugal landets självständighet. Men landet drogs snart in i en ond cirkel av kupper, revolter och inbördesstrider. 2014 kunde en demokratiskt vald regering ta över styret av landet, efter den senaste kuppen två år tidigare. Maktstrider kom dock att under flera år förlama det politiska livet.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Över hälften av invånare lever ett traditionellt liv på landsbygden, byggt på självhushållning. På senare år har dock allt fler guineaner, främst unga män, flyttat till de större städerna. År 2025 beräknas hela 42 procent av befolkningen bo i Bissau. I hopp om att hitta ett arbete försöker många guineaner också ta sig till grannländerna, Europa eller USA.

Guinea-Bissaus flagga.

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och den religiösa toleransen är traditionellt hög. På senare år har dock konflikter med religiösa förtecken blivit vanligare.

Politiskt system

Ända sedan självständigheten från Portugal 1974 har Guinea-Bissaus historia präglats av politiskt kaos med militärkupper och kuppförsök. Den senaste kuppen ägde rum 2012 och två år senare hölls demokratiska val. Men politiska motsättningar har försatt landet i en långdragen politisk kris som förvärrats efter ett skifte på presidentposten 2019.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Det demokratiska systemet i Guinea-Bissau har stora brister. Landet har skakats av flera kupper, den senaste 2012. Men även om flera allmänna val har hållits sedan dess har det politiska livet periodvis gått helt i stå på grund av maktstrider. Korruption är ett stort problem, vilket förvärras av den narkotikasmuggling som går via Guinea-Bissau. Rättssäkerheten har stora brister.

Utrikespolitik och försvar

Guinea-Bissaus utrikespolitik påverkas i hög grad av landets behov av att hålla sig väl med utländska biståndsgivare. EU, olika FN-organ och en rad europeiska länder, inte minst den gamla kolonialmakten Portugal, har länge tillhört de viktigaste givarna. På senare år har kontakterna med Kina, Angola och Brasilien stärkts. Guinea-Bissau har till och från haft spänningsfyllda relationer till sina grannländer.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Guinea-Bissaus viktigaste näring är jordbruket, men de flesta av invånarna odlar mest för eget bruk. Exportsektorn är liten och domineras nästan helt av cashew­nötter, vilket gör landet sårbart för variationer i världsmarknadspriserna. Staten får en betydande del av sina inkomster från försäljning av fiskelicenser till främst EU.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guinea-Bissaus geografi >

Sociala förhållanden

Nästan halva Guinea-Bissaus befolkning lever under den nationella fattigdomsgränsen, men andelen är ännu högre – nästan 63 procent – om man använder sig av Världsbankens mått om hur många som lever på mindre än drygt två dollar om dagen. Särskilt utsatta är de som bor på landsbygden. Läget förvärrades ytterligare i samband med coronapandemin.

Besök Landguiden och läs mer om Guinea-Bissau.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Guinea-Bissau

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Guinea-Bissau

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Guinea-Bissaus historia

Fördjupa dig i Guinea-Bissaus historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Guinea-Bissaus geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Guinea-Bissaus geografi ur olika perspektiv.