M

Guinea-Bissau idag

Antal invånare: 1 920 922 (2019)
Huvudstad: Bissau

I hundratals år utsattes det område i Västafrika som idag är Guinea-Bissau för hänsynslös portugisisk exploatering. Från 1950-talet bekämpade befrielserörelsen PAIGC kolonialarmén och 1974 erkände Portugal landets självständighet. Men landet drogs snart in i en ond cirkel av kupper, revolter och inbördesstrider. 2014 kunde en demokratiskt vald regering ta över styret av landet, efter den senaste kuppen två år tidigare. Maktstrider kom dock att under flera år förlama det politiska livet.

Antal invånare: 1 920 922 (2019)
Huvudstad: Bissau

I hundratals år utsattes det område i Västafrika som idag är Guinea-Bissau för hänsynslös portugisisk exploatering. Från 1950-talet bekämpade befrielserörelsen PAIGC kolonialarmén och 1974 erkände Portugal landets självständighet. Men landet drogs snart in i en ond cirkel av kupper, revolter och inbördesstrider. 2014 kunde en demokratiskt vald regering ta över styret av landet, efter den senaste kuppen två år tidigare. Maktstrider kom dock att under flera år förlama det politiska livet.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Över hälften av invånare lever ett traditionellt liv på landsbygden, byggt på självhushållning. På senare år har dock allt fler guineaner, främst unga män, flyttat till de större städerna. År 2025 beräknas hela 42 procent av befolkningen bo i Bissau. I hopp om att hitta ett arbete försöker många guineaner också ta sig till grannländerna, Europa eller USA.

Guinea-Bissaus flagga.

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och den religiösa toleransen är traditionellt hög. På senare år har dock konflikter med religiösa förtecken blivit vanligare.

Politiskt system

Även om flera val har hållits i Guinea-Bissau sedan 1990-talet har det demokratiska systemet stora brister, inte minst på grund av militärens inblandning i politiken. De militärer som genomförde kupper 1999, 2003 och 2012 lämnade dock över makten till civila regeringar.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Det demokratiska systemet i Guinea-Bissau har stora brister. Landet har skakats av flera kupper, den senaste 2012. Men även om flera allmänna val har hållits sedan dess har det politiska livet periodvis gått helt i stå på grund av maktstrider. Korruption är ett stort problem, vilket förvärras av den narkotikasmuggling som går via Guinea-Bissau. Rättssäkerheten har stora brister.

Utrikespolitik och försvar

Guinea-Bissaus utrikespolitik påverkas i hög grad av landets behov av att hålla sig väl med utländska biståndsgivare. EU, olika FN-organ och flera europeiska länder, framför allt den gamla kolonialmakten Portugal, har länge tillhört de viktigaste givarna. På senare år har dock kontakterna med Kina, Angola och Brasilien ökat i betydelse.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Guinea-Bissaus viktigaste näring är jordbruket, men de flesta av invånarna odlar mest för eget bruk. Exportsektorn är liten och domineras nästan helt av cashew­nötter, vilket gör landet sårbart för variationer i världsmarknadspriserna. Staten får en betydande del av sina inkomster från försäljning av fiskelicenser till främst EU.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guinea-Bissaus geografi >

Sociala förhållanden

Större delen av befolkningen lever på landsbygden under knappa förhållanden. Sedan början av 1990-talet har de sociala klyftorna vidgats och enligt FN:s livsmedelsprogram WFP lever drygt två tredjedelar av befolkningen på mindre än två dollar om dagen. Periodvis har det rått brist på mat, något som i hög grad drabbar kvinnor och barn.

Besök Landguiden och läs mer om Guinea-Bissau.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Guinea-Bissau

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Guinea-Bissau

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Guinea-Bissaus historia

Fördjupa dig i Guinea-Bissaus historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Guinea-Bissaus geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Guinea-Bissaus geografi ur olika perspektiv.