M

Egypten idag

Antal invånare: 97 553 150 (2017)
Huvudstad: Kairo

Befolkning

Egypten är det folkrikaste landet i Mellanöstern och har Afrikas tredje största invånarantal (efter Nigeria och Etiopien).

Befolkningen är starkt koncentrerad till en liten yta; Nildalen och flodens delta är bland de tätast befolkade områdena i världen.

Den stora majoriteten är araber, och arabiska är officiellt språk.

Antal invånare: 97 553 150 (2017)
Huvudstad: Kairo

Befolkning

Egypten är det folkrikaste landet i Mellanöstern och har Afrikas tredje största invånarantal (efter Nigeria och Etiopien).

Befolkningen är starkt koncentrerad till en liten yta; Nildalen och flodens delta är bland de tätast befolkade områdena i världen.

Den stora majoriteten är araber, och arabiska är officiellt språk.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam är statsreligion i Egypten. Nästan alla muslimer bekänner sig till islams huvudinriktning sunni.

Religionsfrihet råder enligt grundlagen, även om staten inte erkänner konvertering från islam. Kanske en tiondel av befolkningen tillhör den kristna koptiska kyrkan som har funnits i landet i 2 000 år.

Egyptens flagga.

Politiskt system

Egypten är en republik med stark presidentmakt. De demokratiska fri- och rättigheterna är i praktiken kraftigt inskränkta.

Revolutionen 2011 innebar att en förändring av det politiska systemet påbörjades, men efter militärens maktövertagande 2013 har det gamla systemet till stor del återinförts och den gamla eliten styr.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiskt har Egypten länge spelat en framträdande roll i arabvärlden och i den alliansfria rörelsen. Arabförbundets högkvarter ligger i Kairo och dess generalsekreterare är vanligen en egyptier. Egypten har också en central roll i arabvärldens konflikt med Israel och inte minst i grannlandets långdragna fredsprocess med palestinierna. Men de senaste årens uppblossade konflikthärdar i regionen har lett till nya maktstrukturer och relationer.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Egypten är Mellanösterns folkrikaste land men samtidigt ett av de fattigaste. Huvudsakliga inkomstkällor är olje- och gasexport, turism och intäkter från Suezkanalen. De sköts till stor del i offentlig regi och är beroende av externa faktorer.

Politiskt har landet annars rört sig från socialistisk centralstyrning mot större marknadsorientering. Omvälvningarna som inleddes 2011 har lett till stora störningar i ekonomin.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Egyptens geografi >

Utrikeshandel

Egypten har ett stort underskott i sin handel med omvärlden, importen är betydligt större än exporten. Störst inom exporten är olja och oljeprodukter, men ändå är oljeimporten större.

EU är den största handelspartnern, även om Kina numera är det enskilt importlandet.

Sociala förhållanden

I Egypten är det enorma skillnader mellan rika och fattiga. Andelen fattiga i befolkningen minskade under flera år men utvecklingen har nu vänt.

En dryg fjärdedel av befolkningen räknas som fattig och lika många lever precis över fattigdomsnivån. Mer än en av tio betraktas som extremt fattig.

 

Besök Landguiden och läs mer om Egypten.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Fakta om Egypten

L

Lätta fakta om Suezkanalen

av: Carsten Ryytty
2016-04-03

Suezkanalen är en av världens viktigaste vattenvägar. Kanalen, som går från Port Said vid Medelhavet till Port Tewfik vid Röda havet, är 171 kilometer lång, 14 meter djup och ca 120 meter bred vid ytan...

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Egypten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Egyptens historia

Fördjupa dig i Egyptens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Egyptens geografi

Fördjupa dig i Egyptens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Relaterade taggar

Arabiska våren

Arabiska våren eller arabvåren var en serie av stora folkliga uppror mot myndigheterna i arabiska...

Suezkanalen

Frankrike hade under 1800-talet stora intressen i Nordafrika. De hade bland annat kolonier i de...