M

El Salvador idag

Antal invånare: 6 453 553 (2019)
Huvudstad: San Salvador

El Salvador vid Centralamerikas Stillahavskust är det minsta landet i regionen och det mest tätbefolkade. Landet har i stort sett återhämtat sig ekonomiskt efter ett blodigt inbördeskrig på 1980-talet men utvecklingen bromsas av en rad naturkatastrofer, stora sociala orättvisor och en utbredd brottslighet. El Salvador är ett av de våldsammaste länderna i världen som inte befinner sig i krig.

Antal invånare: 6 453 553 (2019)
Huvudstad: San Salvador

El Salvador vid Centralamerikas Stillahavskust är det minsta landet i regionen och det mest tätbefolkade. Landet har i stort sett återhämtat sig ekonomiskt efter ett blodigt inbördeskrig på 1980-talet men utvecklingen bromsas av en rad naturkatastrofer, stora sociala orättvisor och en utbredd brottslighet. El Salvador är ett av de våldsammaste länderna i världen som inte befinner sig i krig.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

El Salvador är det mest tättbefolkade landet på den amerikanska kontinentens fastland. De flesta salvadoraner bor i den bördiga, centrala delen av landet. En dryg tredjedel av invånarna lever i eller omkring huvudstaden San Salvador. Befolkningen är ung, ungefär halva befolkningen är under 25 år.

El Salvadors flagga.

Religion

Katolska kyrkan har traditionellt varit dominerande i El Salvador. Men precis som på andra håll i Latinamerika har protestantiska samfund vunnit mark och alltfler identifierar sig dessutom som icke-troende. Religionsfrihet råder enligt författningen som också förbjuder diskriminering grundat på religion.

Politiskt system

El Salvador är en republik med stark presidentmakt. Författningen föreskriver ett statsskick efter mönster från USA med en verkställande, en lagstiftande och en dömande institution. Politiken dominerades efter inbördeskrigets slut 1992 av ett högerparti och den forna vänstergerillan, men nya partier har nu gjort entré på den politiska scenen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

El Salvador har ett demokratiskt styrelseskick där val genomförs under övervägande fria och rättvisa förhållanden. Yttrandefriheten är garanterad i författningen och oberoende medier förhåller sig kritiskt till politiska aktörer. Men utbredd våldsbrottslighet, korruption och svaga institutioner bidrar till att de demokratiska bristerna är stora. Under den nuvarande regeringen har landet fallit i demokratimätningar.

Utrikespolitik och försvar

El Salvadors utrikespolitik är starkt präglad av den nära relationen till USA. Under inbördeskriget 1980–1992 stödde USA regeringen med både civilt och militärt bistånd. Idag omfattar samarbetet såväl handel som en gemensam kamp mot den höga brottsligheten i regionen. Under 2000-talet har El Salvador förstärkt kontakterna med sina centralamerikanska grannländer.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

El Salvadors ekonomi har traditionellt baserats på jordbruk men domineras sedan 1990-talet av servicesektorn. Även industrin har blivit en allt viktigare inkomstkälla, främst sammansättningsfabrikerna i de skattefria exportzonerna. Det finns också en stor informell sektor. Landet har återhämtat sig ekonomiskt efter inbördeskriget på 1980-talet men utvecklingen har bromsats av naturkatastrofer, växlande priser på kaffe och andra råvaror samt utbredd brottslighet.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om El Salvadors geografi >

Sociala förhållanden

El Salvador räknas som ett medelinkomstland, men inkomsterna och tillgångarna är ojämnt fördelade. Fattigdomen är utbredd särskilt på landsbygden där tre femtedelar av invånarna är fattiga. Våldet präglar till stor del samhället.

Besök Landguiden och läs mer om El Salvador.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 28 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om El Salvador

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om El Salvador

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

El Salvadors geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på El Salvadors geografi ur olika perspektiv.

El Salvadors historia

Här hittar du material som behandlar El Salvadors historia i stora och små perspektiv.