M

El Salvador idag

Antal invånare: 6 377 850 (2017)
Huvudstad: San Salvador

Befolkning

Majoriteten av invånarna har blandad härkomst från främst ursprungsfolk och spanjorer. Urfolken pipil och lenca utgör mindre än en procent av befolkningen och deras språk har i stort sett försvunnit.

Antal invånare: 6 377 850 (2017)
Huvudstad: San Salvador

Befolkning

Majoriteten av invånarna har blandad härkomst från främst ursprungsfolk och spanjorer. Urfolken pipil och lenca utgör mindre än en procent av befolkningen och deras språk har i stort sett försvunnit.

ANNONS

ANNONS

Religion

Knappt hälften av salvadoranerna betecknar sig som katoliker, enligt en opinionsundersökning gjord av Universidad Centroamericano José Simeón Cañas (UCA) 2012. Det är en mycket lägre andel än tidigare då två tredjedelar sades vara katoliker.

En tredjedel av befolkningen tillhör olika protestantiska samfund och 17 procent uppger att de inte har någon religion.

Politiskt system

El Salvador är en republik med stark presidentmakt. Politiken domineras av vänsterpartiet FMLN och högerpartiet Arena. Landet är präglat av våldsbrott, inte minst från de kriminella ungdomsgängen maras, men även från poliser och inflytelserika personer. Korruption och straffrihet gör att förtroendet för rättsväsendet är lågt.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

El Salvadors flagga.

Utrikespolitik och försvar

El Salvadors utrikespolitik är starkt präglad av den nära relationen till USA. Den sträcker sig tillbaka till tiden för inbördeskriget 1980–1992, då USA stödde den salvadoranska regeringen med både civilt och militärt bistånd. Idag omfattar samarbetet såväl handel som en gemensam kamp mot den höga brottsligheten i regionen. Under 2000-talet har El Salvador förstärkt kontakterna med sina centralamerikanska grannländer.

Ekonomi

El Salvadors ekonomi har traditionellt baserats på jordbruk men domineras sedan 1990-talet av servicesektorn. Även industrin har blivit en allt viktigare inkomstkälla, främst sammansättningsfabrikerna i de skattefria exportzonerna. Det finns också en stor informell sektor. Landet har återhämtat sig ekonomiskt efter inbördeskriget på 1980-talet men utvecklingen har bromsats av naturkatastrofer, växlande priser på kaffe och andra råvaror samt utbredd brottslighet.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om El Salvadors geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

De viktigaste exportvarorna är kläder och textilier från utlandsägda sammansättningsfabriker, som står för cirka 40 procent av exportinkomsterna. De traditionella exportprodukterna kaffe och socker står numera för mindre än en tiondel av exportinkomsterna, en radikal minskning sedan 1970-talet då de utgjorde 90 av exporten.

Sociala förhållanden

El Salvador räknas som ett medelinkomstland, men inkomsterna och tillgångarna är ojämnt fördelade. De djupa klyftorna mellan fattiga och rika vidgades under 2000-talets första decennium. Fattigdomen är utbredd, särskilt på landsbygden där tre femtedelar av befolkningen lever i fattigdom.

 

Besök Landguiden och läs mer om El Salvador.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om El Salvador

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

El Salvadors geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på El Salvadors geografi ur olika perspektiv.

El Salvadors historia

Här hittar du material som behandlar El Salvadors historia i stora och små perspektiv.