Den liberale filosofen Herbert Spencer (1820-1903) byggde vidare på Darwins utvecklingsteori och omformade den till en livssyn - socialdarwinismen. Han ansåg bland annat att fri konkurrens formade överlägsna människor.
M

Socialdarwinismen

Arvet från Darwin

Socialdarwinismen är en elitistisk naturalistisk ideologi som använder Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över sociala förhållanden i samhället. Den äldre naturalismen såg naturen som ett slagfält, där individer och arter kämpar om livsutrymme. Denna natursyn tillämpade man också på det mänskliga samhället genom att betona kampen och konkurrensen människor emellan, en åsikt som Darwin själv inte ställde sig bakom.

Enligt socialdarwinismen konkurrerar individer, grupper, klasser och raser i en ständig maktkamp. Den starkaste överlever, vilket leder till en ständigt pågående utveckling mot högre stående samhällsformer. I förlängningen kan socialdarwinismen användas för att legitimera politiska åsikter gentemot "fientliga" eller "lägre stående raser". Socialdarwinismen var som mest inflytelserik under decennierna kring sekelskiftet 1900.

Nietzsches feltolkade övermänniska

Socialdarwinismen har också hämtat en del idéer från den tyska filosofen Friedrich Nietzsche (1844 -1900).  Nietzsche hävdade att "viljan till makt" är drivkraften bakom kampen mellan olika individer. Även människan drivs av en vilja till makt. Därför är det naturligt och riktigt att starka individer tar för sig utan hänsyn. Detta borde inte skapa några samvetsbetänkligheter. Människan bör istället stolt gå sin egen väg, utan att bry sig om de moralregler som svaga människor ängsligt håller sig till.

På så sätt kommer det så småningom att uppstå en ny högre människoart, en varelse utan några moraliska skrupler, den s.k. övermänniskan i Nietzsches terminologi.

Övermänniskan var inte en människa utan moral, utan istället en människa som hade vänt upp och ner på de kristna moralbegreppen. Den kristna moralen som Nietzsche djupt föraktade hyllade ödmjukhet och tjänande. Kristendomen hade därför, enligt Nietzsche, förslavat och degenererat människan. I motsats till kristendomens dygder satte Nietzsches "övermänniska" stolthetädelhet och härskande som moraliska ledstjärnor.

Nietzsche var dock varken rasist eller antisemit, utan enbart en ateist som var starkt kritisk mot religion i alla dess former.

Senare skulle nazisterna använda sig flitigt av retorik om övermänniskan i sin reklam och mytologi, till stor del med hjälp av förfalskningar och förvanskningar av Nietzsches verk.
 

Litteratur:
Gunnar Eriksson och Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, Wahlström & Widstrand, 2004
D. Crowe, Creation without Compromise, Creation Book Publishers, 2009


Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Arvet från Darwin

Socialdarwinismen är en elitistisk naturalistisk ideologi som använder Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över sociala förhållanden i samhället. Den äldre naturalismen såg naturen som ett slagfält, där individer och arter kämpar om livsutrymme. Denna natursyn tillämpade man också på det mänskliga samhället genom att betona kampen och konkurrensen människor emellan, en åsikt som Darwin själv inte ställde sig bakom.

Uppdaterad: 20 februari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Socialdarwinism

M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-11-26
Under de första femtio åren på 1900-talet trodde många människor på rasbiologi. Rasbiologin sade att människor tillhörde olika raser och att de olika raserna var olika mycket värda....
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-14
Rudolf Kjellén (1864-1922), professor i statskunskap i Göteborg och senare Uppsala, var en av den svenska nationalismens förgrundsgestalter i början av 1900-talet. Den unge Kjellén hade länge...

Länkar om Socialdarwinism

Sortera efter:
          

Artikel där Lars Johan Erkell, zoologilektor vid Göteborgs universitet, reder ut vad det kan finnas för samband mellan Darwin och socialdarwinism. Darwin tyckte själv inte om socialdarwinismens idéer...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (36:52 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om imperialismens orsaker och konsekvenser. Här berättas om de europeiska förutsättningarna och motiven som ledde till Europas dominans. Du får också veta en del om imperialismens följder, d.v.s. hur imperialismen har påverkat världen.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan skaffa dig kunskaper om socialdarwinism. Socialdarwinismen är en filosofisk/ideologisk riktning, grundlagd av Herbert Spencer och Francis Galton som sägs tillämpa Charles Darwins naturvetenskapliga evolutionsteori i samhällsstrukturen...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om när de europeiska stormakterna fullbordade sin dominans över världen. Här kan du läsa om imperialismens drivkrafter och följder.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några av de mest kända politiska...

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism och idén om den starkes rätt...

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket värda.

Under uppbyggnad...

Om olika sätt att tolka historien. Tolkningen bestäms av vilka "glasögon" som används i den historiska analysen. Det handlar bl.a. om vilka...

Relaterade taggar