M
Kategori

Den liberale filosofen Herbert Spencer (1820-1903) byggde vidare på Darwins utvecklingsteori och omformade den till en livssyn - socialdarwinismen. Han ansåg bland annat att fri konkurrens formade överlägsna människor.

Socialdarwinism

Arvet från Darwin

Socialdarwinismen är en elitistisk naturalistisk ideologi som använder Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över sociala förhållanden i samhället. Den äldre naturalismen såg naturen som ett slagfält, där individer och arter kämpar om livsutrymme. Denna natursyn tillämpade man också på det mänskliga samhället genom att betona kampen och konkurrensen människor emellan, en åsikt som Darwin själv inte ställde sig bakom.

Enligt socialdarwinismen konkurrerar individer, grupper, klasser och raser i en ständig maktkamp. Den starkaste överlever, vilket leder till en ständigt pågående utveckling mot högre stående samhällsformer. I förlängningen kan socialdarwinismen användas för att legitimera politiska åsikter gentemot "fientliga" eller "lägre stående raser". Socialdarwinismen var som mest inflytelserik under decennierna kring sekelskiftet 1900.

Arvet från Darwin

Socialdarwinismen är en elitistisk naturalistisk ideologi som använder Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över sociala förhållanden i samhället. Den äldre naturalismen såg naturen som ett slagfält, där individer och arter kämpar om livsutrymme. Denna natursyn tillämpade man också på det mänskliga samhället genom att betona kampen och konkurrensen människor emellan, en åsikt som Darwin själv inte ställde sig bakom.

Enligt socialdarwinismen konkurrerar individer, grupper, klasser och raser i en ständig maktkamp. Den starkaste överlever, vilket leder till en ständigt pågående utveckling mot högre stående samhällsformer. I förlängningen kan socialdarwinismen användas för att legitimera politiska åsikter gentemot "fientliga" eller "lägre stående raser". Socialdarwinismen var som mest inflytelserik under decennierna kring sekelskiftet 1900.

ANNONS

ANNONS

Nietzsches feltolkade övermänniska

Socialdarwinismen har också hämtat en del idéer från den tyska filosofen Friedrich Nietzsche (1844 -1900). Nietzsche hävdade att "viljan till makt" är drivkraften bakom kampen mellan olika individer. Även människan drivs av en vilja till makt. Därför är det naturligt och riktigt att starka individer tar för sig utan hänsyn. Detta borde inte skapa några samvetsbetänkligheter. Människan bör istället stolt gå sin egen väg, utan att bry sig om de moralregler som svaga människor ängsligt håller sig till.

På så sätt kommer det så småningom att uppstå en ny högre människoart, en varelse utan några moraliska skrupler, den s.k. övermänniskan i Nietzsches terminologi.

Övermänniskan var inte en människa utan moral, utan istället en människa som hade vänt upp och ner på de kristna moralbegreppen. Den kristna moralen som Nietzsche djupt föraktade hyllade ödmjukhet och tjänande. Kristendomen hade därför, enligt Nietzsche, förslavat och degenererat människan. I motsats till kristendomens dygder satte Nietzsches "övermänniska" stolthet, ädelhet och härskande som moraliska ledstjärnor.

Nietzsche var dock varken rasist eller antisemit, utan enbart en ateist som var starkt kritisk mot religion i alla dess former.

Senare skulle nazisterna använda sig flitigt av retorik om övermänniskan i sin reklam och mytologi, till stor del med hjälp av förfalskningar och förvanskningar av Nietzsches verk.

LÄS MER: Rasbiologi

LÄS MER: Rasism och främlingsfientlighet

LÄS MER: Fascism och nazism

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Förklara påståendet: "Socialdarwinismen är en elitistisk naturalistisk ideologi".
     
  2. Var Charles Darwin socialdarwinist? Motivera.
     
  3. Hur har socialdarwinismen misstolkat Friedrich Nietzsches idéer kring "övermänniskan"?

Diskutera:

  1. Anser du att det ens är relevant att känna till vad socialdarwinismen står för? Motivera varför eller varför inte.
     

 

Litteratur:
Gunnar Eriksson och Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, Wahlström & Widstrand, 2004
D. Crowe, Creation without Compromise, Creation Book Publishers, 2009


FÖRFATTARE

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Socialdarwinism

Om rasism

av: Forum för levande historia
Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial för gymnasium och vuxenutbildning med faktatexter om rasismens långa historia. Materialet ger en bättre uppfattning om vad rasism är och bakgrund till en del av den rasism och de fördomar som finns i samhället idag.

+ Läs mer

Artiklar om Socialdarwinism

SO-rummet bok
M

Rasbiologin i Sverige i början av 1900-talet

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-11-26

Under de första femtio åren på 1900-talet trodde många människor på rasbiologi. Rasbiologin sa att människor tillhörde olika raser och att de olika raserna var olika mycket värda. Rasbiologerna studerade människor för att hitta skillnader på människorna. Sverige var länge ett av de ledande länderna inom den rasbiologiska "forskningen"...

+ Läs mer

S

Sydafrika, boerna och urbefolkningen betraktat ur ett socialdarwinistiskt perspektiv

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-14

Rudolf Kjellén (1864-1922), professor i statskunskap i Göteborg och senare Uppsala, var en av den svenska nationalismens förgrundsgestalter i början av 1900-talet. Den unge Kjellén hade länge fascinerats av Afrikas vita infödingar, som han kallade boerna. Vad gäller det svarta Sydafrika däremot var Kjellén mindre imponerad...

+ Läs mer

Länkar om Socialdarwinism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Icke religiösa livsåskådningar

Icke religiös etisk vägledning om hur människan och samhället är eller bör vara.

Sh

Politiska ideologier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några...

Sh

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Sh

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Hi

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Hi
Rashygien

Rasbiologi

Rasbiologi var ett akademiskt ämne under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Rasbiologi,...

Hi
Förstoringsglas

Historiesyn

All historia är vinklad Man brukar skilja mellan historia och det förflutna. Det förflutna...