M

Madagaskar idag

Antal invånare: 25 570 900 (2017)
Huvudstad: Antananarivo

Befolkning

Madagaskars befolkning har ett blandat ursprung med inslag från framför allt Indonesien och Afrika.

Trots att invånarna talar ett enhetligt språk, malagassiska, är de officiellt indelade i 18 folkgrupper med egna dialekter och delvis skilda seder.

Antal invånare: 25 570 900 (2017)
Huvudstad: Antananarivo

Befolkning

Madagaskars befolkning har ett blandat ursprung med inslag från framför allt Indonesien och Afrika.

Trots att invånarna talar ett enhetligt språk, malagassiska, är de officiellt indelade i 18 folkgrupper med egna dialekter och delvis skilda seder.

ANNONS

ANNONS

Religion

En stor del av madagaskerna bekänner sig till traditionella inhemska religioner.

Den världsreligion som har flest anhängare är kristendomen.

Madagaskars flagga.

Politiskt system

Madagaskar har gått från att vara en marxist-leninistisk enpartistat till att formellt ha blivit en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Men verklig demokrati har haft svårt att få fäste i landet. Nästan alla maktskiften har skett mer eller mindre kuppartat. De politiska partierna har sällan varit ideologiskt styrda, utan är uppbyggda kring sina ledare. Varje president har också försökt stärka sin egen ställning genom att ändra författningen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Officiellt för Madagaskar en alliansfri utrikespolitik. I praktiken står landet nära västvärlden, i synnerhet Frankrike. Ett kuppartat maktskifte 2009 gjorde dock Madagaskar internationellt isolerat fram till 2014, då landet fick en ny folkvald president och isoleringen från omvärlden kunde brytas.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Trots rika naturtillgångar har Madagaskar aldrig gjort några större ekonomiska framsteg. Planekonomiska experiment under 1970- och 1980-talen och bristen på ekonomiska reformer under många år därefter är viktiga orsaker till att det gått så trögt.

Mellan 2009 och 2014 var landet dessutom isolerat från omvärlden, vilket försämrade situationen markant.

Räknat i inkomst per invånare tillhör Madagaskar världens fattigaste länder.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Madagaskars geografi >

Utrikeshandel

Madagaskar har traditionellt exporterat främst vanilj, kryddnejlika och kaffe. Under senare år har dock landets största exportinkomster kommit från textilindustrin i de ekonomiska frihandelszonerna.

Sociala förhållanden

Enligt FN-statistik lever runt åtta av tio madagasker i fattigdom. Förhållandena försämrades drastiskt av internationella ekonomiska sanktioner mot landet mellan kuppåret 2009 och 2014. Värst drabbade är städernas fattiga, även om det är på landsbygden som de flesta fattiga finns.
 

Besök Landguiden och läs mer om Madagaskar.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Madagaskar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Madagaskars historia

Fördjupa dig i Madagaskars historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Madagaskars geografi

Fördjupa dig i Madagaskars geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...