M
Kategori
Karta

Madagaskar idag

Antal invånare: 28 427 333 (2021)
Huvudstad: Antananarivo

Madagaskar är världens fjärde största ö och ligger i Indiska oceanen cirka 50 mil från det afrikanska fastlandet. På Madagaskar har en unik flora och fauna utvecklats sedan ön avskildes från de afrikanska och asiatiska kontinenterna för 160 miljoner år sedan. Den etniskt blandade befolkningen har såväl afrikanska som indonesiska inslag. Madagaskar har gott om mineraler och bördiga jordar, men politisk instabilitet har hämmat den ekonomiska utvecklingen.

Antal invånare: 28 427 333 (2021)
Huvudstad: Antananarivo

Madagaskar är världens fjärde största ö och ligger i Indiska oceanen cirka 50 mil från det afrikanska fastlandet. På Madagaskar har en unik flora och fauna utvecklats sedan ön avskildes från de afrikanska och asiatiska kontinenterna för 160 miljoner år sedan. Den etniskt blandade befolkningen har såväl afrikanska som indonesiska inslag. Madagaskar har gott om mineraler och bördiga jordar, men politisk instabilitet har hämmat den ekonomiska utvecklingen.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Madagaskars befolkning har ett blandat ursprung med inslag från framför allt Indonesien och Afrika. Trots att invånarna talar ett enhetligt språk, malagassiska, är de officiellt indelade i 18 folkgrupper med egna dialekter.

Madagaskars flagga.

Religion

Merparten av madagaskerna bekänner sig till traditionella inhemska religioner, där andetro och förfädersdyrkan är viktiga inslag. Den världsreligion som har flest anhängare är kristendomen.

Politiskt system

Enligt författningen är Madagaskar en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Den före detta kuppmakaren Andry Rajoelina är president och styr landet tillsammans med en regering som består av tio stödpartier.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Madagaskar är formellt en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem, men verklig demokrati har haft svårt att få fäste i landet. Korruptionen är utbredd och rättsväsendet lider av resursbrist, bland annat är det ont om utbildade jurister.

Utrikespolitik och försvar

Officiellt för Madagaskar en alliansfri utrikespolitik. I praktiken står landet nära västvärlden, i synnerhet den forna kolonialmakten Frankrike. Ett kuppartat maktskifte 2009 gjorde att Madagaskar blev internationellt isolerat fram till 2014, då landet fick en ny folkvald president och isoleringen från omvärlden kunde brytas.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Trots naturtillgångar i form av mineraler, ädelstenar och skog har Madagaskar haft en svag ekonomisk utveckling och tillhör världens fattigaste länder. Isolering från omvärlden under perioden 2009–2014 innebar ekonomisk kris. Jordbruket utgör basen i ekonomin och sysselsätter närmare åtta av tio madagasker.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Madagaskars geografi >

Sociala förhållanden

Ungefär sju av tio madagasker lever i fattigdom, enligt Världsbanken. Sociala försäkringssystem finns bara för den lilla andel av befolkningen som har en anställning. För det stora flertalet madagasker är släkten det viktigaste sociala trygghetsnätet.

Besök Landguiden och läs mer om Madagaskar.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Madagaskar

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Madagaskar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Madagaskars historia

Fördjupa dig i Madagaskars historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Madagaskars geografi

Fördjupa dig i Madagaskars geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...