Bild:
M

Argentinas geografi

Antal invånare: 44 271 040 (2017)
Huvudstad: Buenos Aires

Geografi och klimat

Argentina är Latinamerikas näst största land och är till ytan ungefär lika stort som Västeuropa. Landet har fått sitt namn av det latinska ordet argentum (silver), som syftar på den smala havsviken Río de la Plata, Silverfloden på spanska, som ligger som en kil mellan Argentina och Uruguay. Klimatet växlar från subtropiskt i norr till nästan arktiskt i söder. Större delen av landet har dock ett tempererat klimat.

Längst i söder ligger ögruppen Eldslandet, vars östra del tillhör Argentina. Ushuaia i Eldslandet är världens sydligast belägna stad. Norr därom breder Patagonien ut sig med halvökenartade, ständigt vindpinade högplatåer. Där ligger den salta Laguna del Carbón, som är Latinamerikas lägsta punkt, 105 meter under havsnivån. Patagonien sträcker sig till floden Colorado i mitten av landet. Norr om floden och österut mot Atlanten utbreder sig det väldiga och folkrika prärieområdet Pampas med måttlig nederbörd, behaglig temperatur och bördig jord. I dess västligaste del råder dock ett betydligt torrare klimat.

I västra Argentina finns Sydamerikas högsta topp, Cerro Aconcagua, som nästan når 7000 meter över havet. Längre söderut är bergen lägre och når sällan över 3 600 meter över havet. Bergskedjan Bergen i Sierra de Córdoba i den mellersta delen av landet är ännu lägre.

Norr om Pampas och väster om floden Paraná ligger ett vidsträckt, delvis skogbevuxet savannlandskap, Gran Chaco. I nordost, mellan floderna Paraná och Uruguay, finns ett kuperat område, som kallas Mesopotamien, med tempererat klimat i söder och subtropisk fuktighet i norr.

Öster om Paraná utbreder sig tropisk regnskog. Utmed bergskedjan Anderna i nordväst är nederbörden låg. Längst i norr breder det torra och kalla Punahöglandet ut sig över gränserna till Bolivia och Chile.

Argentina gör dessutom anspråk på de brittiska Falklandsöarna (Islas Malvinas), Sydgeorgien och Sandwichöarna samt på ett en miljon kvadratkilometer stort område i Antarktis (i konkurrens med Chile och Storbritannien).

En knapp femtedel av landytan täcks av skog, och 52 procent utgörs av betesmark. Djurlivet varierar stort från tapirer, apor och papegojor i norr till mårddjur, bältor, hjortar och lamor längre söderut.

Klimatet växlar från subtropiskt i norr till nästan arktiskt i söder. Större delen av landet har dock ett tempererat klimat. På Pampas är det milt, vintertid går temperaturen sällan under noll och sommartid (i januari-februari) ligger temperaturen oftast över 20 grader. Vid kusten är luftfuktigheten hög, men inåt landet är klimatet torrare och temperaturväxlingarna tydligare. Det regnar mest i de norra delarna.

Pampas och den nordöstra delen av landet drabbas framför allt mellan juli och september av kalla och hårda vindar, så kallade pamperos.

Naturtillgångar

Argentina är rikt på naturtillgångar. Guld och koppar utvinns i Bajo de la Alumbrera i nordväst. I söder bryts järnmalm, medan uran finns i Mendoza-provinsen i väster. Landet har även tillgångar av aluminium, stenkol, bly, zink, tenn, silver, asbest, mangan med mera varav många inte har exploaterats. Gruvnäringen domineras av utlandsägda storföretag.

Jordbruk

Drygt hälften av Argentinas yta används som betesmark och cirka en sjundedel av jorden kan odlas. Större delen av jordbruket är koncentrerat till det bördiga Pampas. Jordbruket bedrivs främst på stora gods, estancias, och mekaniseringen är långt driven.

Industri

Industrin (inklusive gruvdrift, kraftsektorn och byggbranschen) svarade 2016 för drygt en fjärdedel av BNP. Argentina utvecklade tidigt en industri främst byggd på förädling av jordbruksprodukter.

Efter andra världskriget började industrin byggas ut på allvar i skydd av höga tullar. Bilindustrin blev så småningom en av de viktigaste branscherna, liksom produktion av kylskåp, tvättmaskiner, TV-apparater, stål, textilier, läkemedel, elektronik, cement, bildäck och papper.

Det finns även en stor kemisk och petrokemisk industri och livsmedelsindustrin har fortfarande en stark ställning. Argentina är också en av världens största producenter av biobränsle (tillverkat av sojabönor).

Turism

Argentina har många turistattraktioner. Besökarna lockas av badorter som Mar del Plata vid Atlantkusten, skidorterna och sjödistrikten, inte minst nationalparkerna Bariloche i Anderna eller Iguazú, med dess storslagna vattenfall, eller besöka vingårdar i Mendoza.
 

Besök Landguiden och läs mer om Argentina.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 44 271 040 (2017)
Huvudstad: Buenos Aires

Geografi och klimat

Argentina är Latinamerikas näst största land och är till ytan ungefär lika stort som Västeuropa. Landet har fått sitt namn av det latinska ordet argentum (silver), som syftar på den smala havsviken Río de la Plata, Silverfloden på spanska, som ligger som en kil mellan Argentina och Uruguay. Klimatet växlar från subtropiskt i norr till nästan arktiskt i söder. Större delen av landet har dock ett tempererat klimat.

Längst i söder ligger ögruppen Eldslandet, vars östra del tillhör Argentina. Ushuaia i Eldslandet är världens sydligast belägna stad. Norr därom breder Patagonien ut sig med halvökenartade, ständigt vindpinade högplatåer. Där ligger den salta Laguna del Carbón, som är Latinamerikas lägsta punkt, 105 meter under havsnivån. Patagonien sträcker sig till floden Colorado i mitten av landet. Norr om floden och österut mot Atlanten utbreder sig det väldiga och folkrika prärieområdet Pampas med måttlig nederbörd, behaglig temperatur och bördig jord. I dess västligaste del råder dock ett betydligt torrare klimat.

I västra Argentina finns Sydamerikas högsta topp, Cerro Aconcagua, som nästan når 7000 meter över havet. Längre söderut är bergen lägre och når sällan över 3 600 meter över havet. Bergskedjan Bergen i Sierra de Córdoba i den mellersta delen av landet är ännu lägre.

Uppdaterad: 14 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Argentinas geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Argentina. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Sydamerika och de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Argentina ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Argentina ur olika perspektiv. Argentina, formellt Republiken Argentina, är det näst största landet i Sydamerika, bildat som en federation av 23 provinser och en självständig stad vid namn Buenos Aires. Argentina är det åttonde största landet i världen till ytan och är befolkningsmässigt den fjärde största spansktalande nationen efter Mexiko, Colombia och Spanien...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Argentina. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbsida där du bl.a. kan läsa kortfattat om Argentinas geografi. Argentina ligger i den sydöstra delen av Sydamerika och är kontinentens näst största land…

Kategorier:
Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Argentina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Här hittar du material som behandlar Argentinas historia i stora och små perspektiv.