M
Kategori
Karta

Argentinas geografi

Antal invånare: 45 808 747 (2021)
Huvudstad: Buenos Aires

Geografi och klimat

Argentina är Latinamerikas näst största land och är till ytan ungefär lika stort som Västeuropa. Landet har fått sitt namn av det latinska ordet argentum (silver), som syftar på den smala havsviken Río de la Plata, Silverfloden på spanska, som ligger som en kil mellan Argentina och Uruguay. Klimatet växlar från subtropiskt i norr till nästan arktiskt i söder. Större delen av landet har dock ett tempererat klimat.

Antal invånare: 45 808 747 (2021)
Huvudstad: Buenos Aires

Geografi och klimat

Argentina är Latinamerikas näst största land och är till ytan ungefär lika stort som Västeuropa. Landet har fått sitt namn av det latinska ordet argentum (silver), som syftar på den smala havsviken Río de la Plata, Silverfloden på spanska, som ligger som en kil mellan Argentina och Uruguay. Klimatet växlar från subtropiskt i norr till nästan arktiskt i söder. Större delen av landet har dock ett tempererat klimat.

ANNONS

ANNONS

Längst i söder ligger ögruppen Eldslandet, vars östra del tillhör Argentina. Ushuaia i Eldslandet är världens sydligast belägna stad. Norr därom breder Patagonien ut sig med halvökenartade, ständigt vindpinade högplatåer. Där ligger den salta Laguna del Carbón, som är Latinamerikas lägsta punkt, 105 meter under havsnivån. Patagonien sträcker sig till floden Colorado i mitten av landet. Norr om floden och österut mot Atlanten utbreder sig det väldiga och folkrika prärieområdet Pampas med måttlig nederbörd, behaglig temperatur och bördig jord. I dess västligaste del råder dock ett betydligt torrare klimat.

Argentinas flagga.

I västra Argentina finns Sydamerikas högsta topp, Cerro Aconcagua, som nästan når 7 000 meter över havet. Längre söderut är bergen lägre och når sällan över 3 600 meter över havet. Bergskedjan Bergen i Sierra de Córdoba i den mellersta delen av landet är ännu lägre.

Norr om Pampas och väster om floden Paraná ligger ett vidsträckt, delvis skogbevuxet savannlandskap, Gran Chaco. I nordost, mellan floderna Paraná och Uruguay, finns ett kuperat område, som kallas Mesopotamien, med tempererat klimat i söder och subtropisk fuktighet i norr.

Öster om Paraná utbreder sig tropisk regnskog. Utmed bergskedjan Anderna i nordväst är nederbörden låg. Längst i norr breder det torra och kalla Punahöglandet ut sig över gränserna till Bolivia och Chile.

Argentina gör dessutom anspråk på de brittiska Falklandsöarna (Islas Malvinas), Sydgeorgien och Sandwichöarna samt på ett en miljon kvadratkilometer stort område i Antarktis (i konkurrens med Chile och Storbritannien).

En knapp femtedel av landytan täcks av skog, och 52 procent utgörs av betesmark. Djurlivet varierar stort från tapirer, apor och papegojor i norr till mårddjur, bältor, hjortar och lamor längre söderut.

Klimat

Klimatet växlar från subtropiskt i norr till nästan arktiskt i söder. Större delen av landet har dock ett tempererat klimat. På Pampas är det milt, vintertid går temperaturen sällan under noll och sommartid (i januari-februari) ligger temperaturen oftast över 20 grader. Vid kusten är luftfuktigheten hög, men inåt landet är klimatet torrare och temperaturväxlingarna tydligare. Det regnar mest i de norra delarna.

Pampas och den nordöstra delen av landet drabbas framför allt mellan juli och september av kalla och hårda vindar, så kallade pamperos.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Argentina är rikt på naturtillgångar. Guld och koppar utvinns i Bajo de la Alumbrera i nordväst. I söder bryts järnmalm, medan uran finns i Mendoza-provinsen i väster. Landet har även tillgångar av aluminium, stenkol, bly, zink, tenn, silver, asbest, mangan med mera varav många inte har exploaterats. Gruvnäringen domineras av utlandsägda storföretag.

Jordbruk

Drygt hälften av Argentinas yta används som betesmark och cirka en sjundedel av jorden kan odlas. Större delen av jordbruket är koncentrerat till det bördiga Pampas. Jordbruket bedrivs främst på stora gods, estancias, och mekaniseringen är långt driven.

Industri

Industrin (inklusive gruvdrift, kraftsektorn och byggbranschen) svarade 2016 för drygt en fjärdedel av BNP. Argentina utvecklade tidigt en industri främst byggd på förädling av jordbruksprodukter.

Efter andra världskriget började industrin byggas ut på allvar i skydd av höga tullar. Bilindustrin blev så småningom en av de viktigaste branscherna, liksom produktion av kylskåp, tvättmaskiner, TV-apparater, stål, textilier, läkemedel, elektronik, cement, bildäck och papper.

Det finns även en stor kemisk och petrokemisk industri och livsmedelsindustrin har fortfarande en stark ställning. Argentina är också en av världens största producenter av biobränsle (tillverkat av sojabönor).

Besök Landguiden och läs mer om Argentina.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Argentinas geografi

Geografens testamente - världen

av: UR, Sveriges Utbildningsradio
Mellanstadiet

Häng med på ett gastkramande äventyr genom öken och savann till regnskog och glaciärer – och gör dina elever nyfikna på jordens klimat- och vegetationszoner.

+ Läs mer

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Argentinas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Argentina

Aktuell samhällsfakta om Argentina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Argentinas historia

Här hittar du material som behandlar Argentinas historia i stora och små perspektiv.