S
Tagg
Gata i Sarajevo
Ruiner och fordonsvrak längst en gata i en förstad till Sarajevo 1996.

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna på Balkanhalvön mellan 1991 och 2001 (se karta).

Det var efter första världskriget segermakterna sammanförde Serbien med Österrike-Ungerns kroatiska och bosniska områden. Serbien hade under första världskriget varit allierat med segermakterna USA, Frankrike och Storbritannien. Österrike-Ungern hade varit allierat med förloraren Tyskland. Därför kunde segermakterna tillfredsställa serbernas önskan att få grunda ett Storserbien eller ett Jugoslavien. Men varken kroaterna eller muslimerna i Bosnien kände sig hemmastadda i det serbdominerade Jugoslavien.

ANNONS

ANNONS

Så länge Jugoslaviens diktator Tito styrde höll dock landet ihop. Men då Tito försvann och östblocket frigjorde sig från Sovjetunionen 1989 föll Jugoslavien sönder som ett korthus.

Olika historiska traditioner och religioner har skapat tre olika folk:

Serberna är grekiskortodoxa och har en lång historia av krig mot de muslimska turkarna som tidigare härskade på Balkanhalvön.

Kroaterna som är romerska katoliker har historiskt varit knutna till det mer västerländska Österrike-Ungern.

Muslimerna i Bosnien hade tidigare i historisk tid gjort gemensam sak med härskarfolket turkarna. Det fanns en motsättning genom historien mellan bönderna i Bosnien, vilka var kristna och en jordägande överklass som var muslimsk.

Turkarnas herravälde kallas nu i de muslimska skolböckerna för en tid av framsteg och kultur. I serbiska och kroatiska läroböcker talas det om en period av förtryck. Skapandet av Jugoslavien efter första världskriget är för serberna en nationell födelse, medan det för kroaterna är fråga om nationellt förtryck.

År 1991 förklarade sig Slovenien och Kroatien självständiga. Detta vägrade serberna - som dominerade inom den jugoslaviska staten - att acceptera. Ett häftigt inbördeskrig - följt av en serie krig och väpnade konflikter - bröt då ut. Krigen i det forna Jugoslavien varade i omkring tio år.

LÄS MER: Jugoslaviens upplösning

LÄS MER: Srebrenicamassakern

LÄS MER: Kosovokriget

LÄS MER: Nutidshistoria


FÖRFATTARE

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Här hittar du material som handlar om Balkankonflikten.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Balkankonflikten

Vad är folkmord?

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial där elever får lära sig om, och jämföra, tre folkmord i tre olika delar av världen.

+ Läs mer

Den livsfarliga historien

av: Forum för levande historia
Gymnasiet

Den livsfarliga historien handlar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.

+ Läs mer

Artiklar om Balkankonflikten

S

Natos historia och organisation

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-25

Nato är en försvarsallians mellan 32 länder i Nordamerika och Europa. Nato bildades 1949 efter andra världskriget med syfte att upprätta säkerhetsgarantier för länderna på båda sidor om Atlanten. En grundprincip var att ett angrepp på ett Natoland är ett angrepp på hela Nato. Sedan Nato bildades har arbetet och syftet utvecklats till att också innefatta krishanteringsinsatser och internationella fredsfrämjande operationer...

+ Läs mer

M

Kosovokriget

av: Kaj Hildingson
2022-05-09

I mars 1999 skrek löpsedlar över hela världen ut samma budskap: "Belgrad bombat - attack mot Jugoslavien i natt". Efter månader av förhandlingar om provinsen Kosovo hade den västliga försvarsalliansen NATO gått till attack mot Jugoslavien och dess ledare, president Slobodan Milosevic. Jugoslavien bestod i slutet av 1990-talet av de två republikerna Serbien och Montenegro. Kosovo tillhörde Jugoslavien, men 90 procent av de 2 miljoner invånarna var albaner...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Flaggor

Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

av: Mattias Axelsson
2016-02-12

Europas karta har genomgått stora förändringar under det senaste århundradet. Länder som Östtyskland och Jugoslavien har delats och upplösts, medan andra, som Sovjetunionen, har försvunnit helt. Österrike-Ungern och det Osmanska riket är också exempel på stater som en gång var mäktiga men som inte längre existerar. Deras historier visar hur politiska och sociala omvälvningar kan förändra kartan och därmed också människors liv...

+ Läs mer

M

Jugoslaviens upplösning

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-09-13

De krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer ville skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna utfördes för att förmå de främmande folken att flytta...

+ Läs mer

S

Bosnienkriget 1992-1995 - en historisk bakgrund

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-20

Bosnienkriget 1992-1995 var en blodig och komplicerad konflikt där etnisk rensning spelade en stor roll. Serber, kroater och muslimer kämpade för att skapa etniskt rena områden, vilket ledde till massakrer och förstörelse av kulturella landmärken. Olika historiska och religiösa traditioner bidrog till konflikten. Fred kom slutligen 1995, men lämnade efter sig en uppdelad stat med tusentals döda och miljontals människor på flykt...

+ Läs mer

Länkar om Balkankonflikten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS