Tagg om Karl den store
Bild:
Karl den store

Karl den store

Karl I (ca 742-814), mera känd som Karl den store, var kung över frankerna och kröntes år 800 av påven till romersk kejsare. I propagandan inför kröningen lanserades begreppet "Europa" som en politisk, kulturell och religiös gemenskap för de romerska och germanska folken. Europa blev därmed ett samlingsnamn för Karl den stores rike.

Karl I lät reformera rättsväsendet, grundade skolor, utvecklade handeln, arkitekturen och annan kultur.

Under sin levnad skapade Karl den store ett rike som sträckte sig över stora delar av Väst- och Sydeuropa (se karta).

Det var under denna tid som de nordiska vikingarna inledde sina härjningar mot Europas kuster.

För att lättare kunna styra riket, delades det upp i mindre områden - län - som styrdes av olika länsherrar som tilldelats makten i gengäld mot att vid behov förse kejsaren med trupper (systemet kallas feodalism).

Efter Karl den stores död splittrades det väldiga riket och ur delarna växte senare Frankrike, Tyskland och Italien fram.

Text: Robert de Vries (red.)

Läs mer om Karl den store och frankerrikets storhetstid >

Här hittar du material som handlar om Karl den store.

Uppdaterad: 
17 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Karl den store

M
Magnus Västerbro
2017-11-10
Genom sina erövringar och förhållande till den kristna kulturen bidrog Karl den store kanske mer än någon annan till att bevara och sprida kristendomen i Europa under den äldre medeltiden. När...

Länkar om Karl den store

Sortera efter:
          

Genomgång (15:01 min) där historialäraren Max Gullberg ger en kort sammanfattning av den europeiska medeltidens huvuddrag.

Spara som favorit
          

Artikel i Tidningen Kulturen där du kan läsa om övergången från antikens slavsamhälle till medeltidens feodalsamhälle. Ett slavsanhälle utmärks av att det domineras av slavproduktion. Detta betyder slavarna som inte äger sina produktionsmedel och heller inte sina redskap står för större delen av produktionen. Det finns också en överklass som äger de flesta slavar och har en rasistisk syn på dem som motiverar att man gjort dem till slavar. Visserligen innebär slaveriarbete att man inte är så motiverad att arbeta jämfört med bönder som äger sin egen jord, eller fria lönearbetare...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om hur Tysklands historia och hur landet blev Europas mäktigaste rike. Tysklands väg mot att bli Europas ledande nation är både krokig och krigisk. Under medeltiden blomstrade handeln och tysk kultur påverkade hela kontinenten. Men genom inre splittring och det förödande trettioåriga kriget föll Tysklands betydelse. Först när en preussisk godsägare trädde in på scenen i mitten av 1800-talet förändrades allt...

Spara som favorit
          

Genomgång (15:00 min) om medeltiden - äldre medeltiden. Här berättas främst om frankerna och Karl den store, riddare, präster och kyrkan. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Karl den store. Han kröntes till romersk kejsare år 800 och är bland de främsta gestalterna i europeisk medeltidshistoria. Karl den stores rike kom att omfatta nuvarande Frankrike, västra Tyskland och norra Italien…

Spara som favorit
          

På Lars Hammaréns hemsida berättas om Karl den store och den karolingiska renässansen på 800-talet. Här kan du också läsa om hur Frankerriket utvidgades och senare kom att splittras.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Karl den store. Med drömmen om ett Europa enat under hans spira blev Karl den store en nationell förnyare. Han ville skapa en syntes av kristet, romerskt och germanskt som skulle göra frankernas välde till Romarrikets värdiga efterträdare. Ur Karl den stores rike har både Frankrike och Tyskland uppstått…

Spara som favorit
          

Artikel i Gefle Dagblad om Karl den store. Romarriket gick inte under på 400-talet e.Kr, det fick en fortsättning i den katolska kyrkan. Den förste kristne romerske kejsaren var Konstantin, som döptes på dödsbädden. Den kanske mest kände av hans efterträdare hette Karl, även kallad den store. Han hyllades som kejsare av påven Leo III i S:t Petersbasilikan i Rom på juldagen år 800...

Spara som favorit