M

Slovakien idag

Antal invånare: 5 439 890 (2017)
Huvudstad: Bratislava

Befolkning

Den dominerande folkgruppen är slovakerna. Största minoritet är ungrarna som främst lever nära gränsen till Ungern. Det finns också en stor grupp romer.

Huvuddelen av Slovakiens invånare bor på slätterna i söder.

Landet hör till de minst urbaniserade länderna i Europa. Bara drygt hälften av alla slovenerna bor i en tätort.

Antal invånare: 5 439 890 (2017)
Huvudstad: Bratislava

Befolkning

Den dominerande folkgruppen är slovakerna. Största minoritet är ungrarna som främst lever nära gränsen till Ungern. Det finns också en stor grupp romer.

Huvuddelen av Slovakiens invånare bor på slätterna i söder.

Landet hör till de minst urbaniserade länderna i Europa. Bara drygt hälften av alla slovenerna bor i en tätort.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och slovakerna kan fritt utöva sin religion. Knappt två tredjedelar av invånarna tillhör den romersk-katolska kyrkan.

Slovakiens flagga.

Politiskt system

Slovakiens författning kombinerar en folkvald president med ett parlamentariskt system, där regeringen är ansvarig inför parlamentet. Landets politik präglades länge av en blockpolitik där ett EU-vänligt högerblock stod mot ett mer nationalistiskt vänsterblock. På senare år har dock det socialdemokratiska Smer-SD, som styrt landet sedan 2012, framstått som mer positivt till EU-samarbetet än en del av högerpartierna.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Slovakien är numera stabilt inlemmat i den europeiska familjen, men så sent som i slutet av 1990-talet var Slovakien isolerat internationellt på grund av vänsternationalisten Vladimir Mečiars auktoritära styre.

Förändringen gick snabbt efter maktskiftet 1998, då en borgerlig regering tog vid. Slovakien vände sig västerut, lät Nato använda slovakiskt luftrum under Kosovokriget 1999 och gick in i Nato och EU 2004.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Tack vare stora utländska investeringar inom industrin har den slovakiska ekonomin vuxit konstant sedan 1993, med undantag för krisåret 2009. Åren 1989–2012 steg bruttonationalprodukten (BNP) med 168 procent.

Jordbrukets betydelse har minskat samtidigt som tjänstesektorn expanderat.

Landet är mycket beroende av handel, främst med EU.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Slovakiens geografi >

Utrikeshandel

Slovakiens största handelspartner är andra EU-länder och då främst Tyskland. De viktigaste exportvarorna är maskiner, fordon, transportutrustning, halvfabrikat och elektronik. Från Ryssland importeras framför allt olja och naturgas.

Sociala förhållanden

De sociala klyftorna ökade i Slovakien efter självständigheten 1993. Offentliganställda, pensionärer och romer drabbades hårdast av de politiska och ekonomiska omvandlingar som anpassningen till EU och marknadsekonomin innebar. Sedan dess har Slovakien upplevt en stadig tillväxt med ett par undantag och många grupper har fått det bättre men välståndet är ojämnt fördelat.
 

Besök Landguiden och läs mer om Slovakien.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Slovakien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Slovakiens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Slovakiens geografi ur olika perspektiv.

Slovakiens historia

Här finns material som behandlar Slovakiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...