M
Kategori
Karta

Moldavien idag

Antal invånare: 2 573 928 (2021)
Huvudstad: Chisinau

Republiken Moldavien ligger inklämd mellan de större grannländerna Rumänien och Ukraina. Fram till 1991 var Moldavien en del av Sovjetunionen. När det reformerade kommunistpartiet vann valet 2001 var det första gången som kommunister i det forna Sovjetunionen återfick regeringsmakten på demokratisk väg. Sedan 2009 styrs landet av en koalition av EU-vänliga mitten-högerpartier. Utrikespolitiskt skapar konflikten kring utbrytarrepubliken Transnistrien problem.

Antal invånare: 2 573 928 (2021)
Huvudstad: Chisinau

Republiken Moldavien ligger inklämd mellan de större grannländerna Rumänien och Ukraina. Fram till 1991 var Moldavien en del av Sovjetunionen. När det reformerade kommunistpartiet vann valet 2001 var det första gången som kommunister i det forna Sovjetunionen återfick regeringsmakten på demokratisk väg. Sedan 2009 styrs landet av en koalition av EU-vänliga mitten-högerpartier. Utrikespolitiskt skapar konflikten kring utbrytarrepubliken Transnistrien problem.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Moldaviens befolkning har minskat sedan självständigheten 1991, dels på grund av en negativ naturlig befolkningstillväxt, dels som en följd av utvandring.

De allra flesta invånare är moldaver, men det finns en betydande minoritet av ryssar och ukrainare.

Moldaviens flagga.

Religion

Religionsfrihet råder enligt Moldaviens författning, men en särskild religionslag innebär vissa inskränkningar. Bland annat är ”kränkande missionerande” förbjudet.

Den ortodoxa kyrkan har en stark ställning i samhället.

Politiskt system

Moldavien är en parlamentarisk republik, där presidenten och parlamentet delar den verkställande makten. I landet finns två autonoma regioner: Transnistrien (Dnestrrepubliken) och Gagauzien. Transnistriens status har varit omtvistad sedan Moldaviens självständighet 1991, medan Gagauzien blev en autonom region genom ett författningstillägg 2003. Partipolitiken karaktäriseras av hårda motsättningar mellan Rysslandsorienterade och EU-vänliga partier.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Moldavien hör till de länder i Europa som presterar sämst när det gäller mänskliga rättigheter. De politiska institutionerna påverkas negativt av särintressen och samhället genomsyras av korruption. Rättsväsendet kan långt ifrån garantera medborgarna en rättvis behandling och i fängelserna förekommer misshandel och tortyr.

Utrikespolitik och försvar

De viktigaste frågorna i moldavisk utrikespolitik berör landets relationer till Rumänien, Ryssland och EU. I takt med att Moldavien har närmat sig EU har relationerna till regeringen i Moskva försämrats. När Rysslands inledde en fullskalig invasion av Ukraina i slutet av februari 2022 växte oron för att även Moldavien skulle dras in kriget.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Moldavien har haft en relativt snabb ekonomisk tillväxt sedan millennieskiftet, men den har skett från en mycket låg nivå. Det tillhör ännu Europas fattigaste länder, med stora sociala och ekonomiska klyftor i samhället. Jordbruk samt livsmedelsindustri och export är viktiga näringar. Korruption är ett omfattande problem som skadar den ekonomiska utvecklingen.

Den industri som finns är beroende av jordbruksproduktionen och domineras av tillverkning av livsmedel och jordbruksredskap. Vin och rosenolja går på export.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Moldaviens geografi >

Sociala förhållanden

År 2014 levde drygt en tiondel av den moldaviska befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen. Även om de flesta invånare numera har bostad och tillräckligt med mat är levnadsvillkoren svåra. Det är ont om bränsle vintertid för att värma upp bostäderna med.

Besök Landguiden och läs mer om Moldavien.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Moldavien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Moldavien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Moldaviens historia

Här hittar du material som behandlar Moldaviens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Ge
Karta

Moldaviens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Moldaviens geografi ur olika perspektiv.