M

Moldavien idag

Antal invånare: 3 549 750 (2017)
Huvudstad: Chisinau

Befolkning

Moldaviens befolkning har minskat sedan självständigheten 1991, dels på grund av en negativ naturlig befolkningstillväxt, dels som en följd av utvandring.

De allra flesta invånare är moldaver, men det finns en betydande minoritet av ryssar och ukrainare.

Religion

Religionsfrihet råder enligt Moldaviens författning, men en särskild religionslag innebär vissa inskränkningar. Bland annat är ”kränkande missionerande” förbjudet.

Den ortodoxa kyrkan har en stark ställning i samhället.

Politiskt system

Moldavien är en parlamentarisk republik, där presidenten och parlamentet delar den verkställande makten. I landet finns två autonoma regioner: Transnistrien (Dnestrrepubliken) och Gagauzien. Transnistriens status har varit omtvistad sedan Moldaviens självständighet 1991, medan Gagauzien blev en autonom region genom ett författningstillägg 2003. Partipolitiken karaktäriseras av hårda motsättningar mellan Rysslandsorienterade och EU-vänliga partier.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

De viktigaste frågorna i moldavisk utrikespolitik berör landets relationer till Rumänien, Ryssland och EU. I takt med att Moldavien har närmat sig EU har relationerna till regeringen i Moskva försämrats.

Ekonomi

Moldavien har haft en relativt snabb ekonomisk tillväxt sedan millennieskiftet, men den har skett från en mycket låg nivå. Det tillhör ännu Europas fattigaste länder, med stora sociala och ekonomiska klyftor i samhället. Jordbruk samt livsmedelsindustri och export är viktiga näringar. Korruption är ett omfattande problem som skadar den ekonomiska utvecklingen.

Den industri som finns är beroende av jordbruksproduktionen och domineras av tillverkning av livsmedel och jordbruksredskap. Vin och rosenolja går på export.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Moldaviens geografi >

Utrikeshandel

Moldavien är beroende av sin utrikeshandel, eftersom hemmamarknaden är liten. Sedan 1992 uppvisar landet ett underskott i handelsbalansen, det vill säga importen är större än exporten.

Sociala förhållanden

År 2014 levde drygt en tiondel av den moldaviska befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen. Även om de flesta invånare numera har bostad och tillräckligt med mat är levnadsvillkoren svåra. Det är ont om bränsle vintertid för att värma upp bostäderna med.

Besök Landguiden och läs mer om Moldavien.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 3 549 750 (2017)
Huvudstad: Chisinau

Befolkning

Moldaviens befolkning har minskat sedan självständigheten 1991, dels på grund av en negativ naturlig befolkningstillväxt, dels som en följd av utvandring.

De allra flesta invånare är moldaver, men det finns en betydande minoritet av ryssar och ukrainare.

Religion

Religionsfrihet råder enligt Moldaviens författning, men en särskild religionslag innebär vissa inskränkningar. Bland annat är ”kränkande missionerande” förbjudet.

Den ortodoxa kyrkan har en stark ställning i samhället.

Uppdaterad: 08 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Moldavien

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (3:20 min) kring några länder i Östeuropa (och Asien): Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Georgien, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Moldavien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Europa. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du material som behandlar Moldaviens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Moldaviens geografi ur olika perspektiv.