M

Moldavien idag

Antal invånare: 3 549 750 (2017)
Huvudstad: Chisinau

Befolkning

Moldaviens befolkning har minskat sedan självständigheten 1991, dels på grund av en negativ naturlig befolkningstillväxt, dels som en följd av utvandring.

De allra flesta invånare är moldaver, men det finns en betydande minoritet av ryssar och ukrainare.

Antal invånare: 3 549 750 (2017)
Huvudstad: Chisinau

Befolkning

Moldaviens befolkning har minskat sedan självständigheten 1991, dels på grund av en negativ naturlig befolkningstillväxt, dels som en följd av utvandring.

De allra flesta invånare är moldaver, men det finns en betydande minoritet av ryssar och ukrainare.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder enligt Moldaviens författning, men en särskild religionslag innebär vissa inskränkningar. Bland annat är ”kränkande missionerande” förbjudet.

Den ortodoxa kyrkan har en stark ställning i samhället.

Moldaviens flagga.

Politiskt system

Moldavien är en parlamentarisk republik, där presidenten och parlamentet delar den verkställande makten. I landet finns två autonoma regioner: Transnistrien (Dnestrrepubliken) och Gagauzien. Transnistriens status har varit omtvistad sedan Moldaviens självständighet 1991, medan Gagauzien blev en autonom region genom ett författningstillägg 2003. Partipolitiken karaktäriseras av hårda motsättningar mellan Rysslandsorienterade och EU-vänliga partier.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

De viktigaste frågorna i moldavisk utrikespolitik berör landets relationer till Rumänien, Ryssland och EU. I takt med att Moldavien har närmat sig EU har relationerna till regeringen i Moskva försämrats.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Moldavien har haft en relativt snabb ekonomisk tillväxt sedan millennieskiftet, men den har skett från en mycket låg nivå. Det tillhör ännu Europas fattigaste länder, med stora sociala och ekonomiska klyftor i samhället. Jordbruk samt livsmedelsindustri och export är viktiga näringar. Korruption är ett omfattande problem som skadar den ekonomiska utvecklingen.

Den industri som finns är beroende av jordbruksproduktionen och domineras av tillverkning av livsmedel och jordbruksredskap. Vin och rosenolja går på export.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Moldaviens geografi >

Utrikeshandel

Moldavien är beroende av sin utrikeshandel, eftersom hemmamarknaden är liten. Sedan 1992 uppvisar landet ett underskott i handelsbalansen, det vill säga importen är större än exporten.

Sociala förhållanden

År 2014 levde drygt en tiondel av den moldaviska befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen. Även om de flesta invånare numera har bostad och tillräckligt med mat är levnadsvillkoren svåra. Det är ont om bränsle vintertid för att värma upp bostäderna med.

Besök Landguiden och läs mer om Moldavien.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Moldavien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Moldaviens historia

Här hittar du material som behandlar Moldaviens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Moldaviens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Moldaviens geografi ur olika perspektiv.