Bild:
M

Bangladesh geografi

Antal invånare: 164 669 750 (2017)
Huvudstad: Dhaka

Geografi och klimat

Bangladesh ligger i Sydasien nästan helt omgivet av Indien. I sydöst finns en kort gräns mot Burma och i söder ligger Bengaliska viken som är en del av Indiska oceanen. Landet är ungefär en tredjedel så stort som Sverige och utgörs till största delen av ett enormt deltalandskap.

Floderna Padma (som Ganges huvudflöde kallas här), Jamuna (som är Brahmaputra i Bangladesh), Meghna och deras många biflöden bildar på sin väg mot havet det vidsträckta deltat. Det bördiga jordbrukslandskapet höjer sig sällan högre än tio meter över havet. Det gör att stora delar av Bangladesh är känsligt för översvämningar i samband med monsunregn samt vid cykloner och flodvågor som sveper in från Bengaliska viken.

Särskilt svåra översvämningar vid monsunregnen drabbade Bangladesh 1988, 1998 och 2004, då större delen av landet lades under vatten och miljontals människor blev hemlösa. De värsta cyklonerna i modern tid inträffade 1970, då en halv miljon beräknas ha omkommit, och 1991 då runt 140 000 människor fick sätta livet till. Även 2007 drog en svår cyklon in över landet och ödelade bostäder och risfält. Dödssiffran blev dock ”bara” några tusental, tack vare förbättrad beredskap som gjorde att ett par miljoner människor hann sätta sig i säkerhet.

Den kraftiga jorderosionen och de ständiga förändringarna av flodfårornas lopp som blir resultatet av översvämningarna utgör också problem. Dessutom är Bangladesh särskilt utsatt för de höjningar av havsvattennivån som följer i spåren av klimatförändringarna.

I norr är terrängen något mer kuperad. I nordöst når Sylhetbergen upp emot 250 meters höjd. Tidigare var dessa berg bevuxna med skog, men numera täcks de delvis av teplantager.

Chittagong Hills i sydöst skiljer sig från övriga landet genom sina skogbeklädda höga berg och djupa dalar. Den högsta toppen i bergskedjan når drygt 1 200 meter över havet.

Vid kusten i sydväst finns den största kustnära mangroveskogen i världen och ett av de sista djungelområdena i Sydasien, Sundarbans. Området är en nationalpark som står på FN:s världsarvslista och som bland annat är hemvist för den utrotningshotade bengaliska tigern.

Bangladesh har ett tropiskt monsunklimat med tre årstider. Från juni till oktober för sydvästmonsunen med sig stora regnmängder. Bangladesh är ett av de länder i världen som får mest nederbörd, över 2 500 millimeter per år, och merparten av det faller under monsunperioden.

Efter regntiden blåser torr luft ned från inlandet i norr och ger ett svalare klimat från november till mars. Mellan mars och juni är det varm och fuktig sommar.

Ofta uppstår cykloner som kan skapa flera meter höga vågor i Bengaliska viken och orsaka stor förstörelse när de sveper långt in över det låglänta landet. Cyklonerna uppstår oftast mellan augusti och november.

Naturtillgångar och energi

Bangladesh har stora reserver av naturgas, som är den viktigaste energikällan och står för merparten av elproduktionen. Dessutom finns mindre fyndigheter av kol, olja och en rad mineraler. Den bördiga jorden är också en viktig tillgång.

Jordbruk

Deltalandskapet i Bangladesh är mycket bördigt; vattentillgången är god och floderna gödslar ständigt med näringsrika avlagringar från högre belägen mark. Normalt översvämmas en femtedel av landet under monsunregnen. På sina håll kan man skörda tre gånger om året. Den ojämförbart viktigaste grödan är ris.

Industri

Tillverkningsindustrin i Bangladesh har vuxit snabbt sedan 1990-talet, om än från en låg nivå. Det är framför allt exportorienterad klädtillverkning som står för uppsvinget. Runt fyra miljoner bangladeshier arbetar idag i textilindustrin, det stora flertalet av dem är kvinnor.

Turism

Turism är ingen stor näring i Bangladesh även om den sedan mitten av 1990-talet har gynnats av bättre bussförbindelser till Indien. Därifrån kommer de flesta turisterna.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bangladesh.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 164 669 750 (2017)
Huvudstad: Dhaka

Geografi och klimat

Bangladesh ligger i Sydasien nästan helt omgivet av Indien. I sydöst finns en kort gräns mot Burma och i söder ligger Bengaliska viken som är en del av Indiska oceanen. Landet är ungefär en tredjedel så stort som Sverige och utgörs till största delen av ett enormt deltalandskap.

Floderna Padma (som Ganges huvudflöde kallas här), Jamuna (som är Brahmaputra i Bangladesh), Meghna och deras många biflöden bildar på sin väg mot havet det vidsträckta deltat. Det bördiga jordbrukslandskapet höjer sig sällan högre än tio meter över havet. Det gör att stora delar av Bangladesh är känsligt för översvämningar i samband med monsunregn samt vid cykloner och flodvågor som sveper in från Bengaliska viken.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Bangladesh geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Bangladesh. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Bangladesh ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Bangladesh ur olika perspektiv. Bangladesh, formellt Folkrepubliken Bangladesh, är en republik i Sydasien vid Bengaliska viken, mellan Indien och Burma. Bangladesh utgör östra delen av den historiska indiska provinsen Bengalen, och kallades fram till 1971, när landet fortfarande var en provins i Pakistan, för Östpakistan. Bangladesh är ett bengaliskt ord som betyder "Bengalens land"...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Bangladesh. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Bangladesh. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Historia om Bangladesh. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.