M
Kategori
Karta

Bangladesh geografi

Antal invånare: 166 303 494 (2021)
Huvudstad: Dhaka

Geografi och klimat

Bangladesh ligger i Sydasien nästan helt omgivet av Indien. I sydöst finns en kort gräns mot Myanmar (tidigare Burma) och i söder ligger Bengaliska viken som är en del av Indiska oceanen. Landet är ungefär en tredjedel så stort som Sverige och utgörs till största delen av ett enormt deltalandskap.

Antal invånare: 166 303 494 (2021)
Huvudstad: Dhaka

Geografi och klimat

Bangladesh ligger i Sydasien nästan helt omgivet av Indien. I sydöst finns en kort gräns mot Myanmar (tidigare Burma) och i söder ligger Bengaliska viken som är en del av Indiska oceanen. Landet är ungefär en tredjedel så stort som Sverige och utgörs till största delen av ett enormt deltalandskap.

ANNONS

ANNONS

Bangladesh
Bild: Utrikespolitiska institutet

Floderna Padma (som Ganges huvudflöde kallas här), Jamuna (som är Brahmaputra i Bangladesh), Meghna och deras många biflöden bildar på sin väg mot havet det vidsträckta deltat. Det bördiga jordbrukslandskapet höjer sig sällan högre än tio meter över havet. Det gör att stora delar av Bangladesh är känsligt för översvämningar i samband med monsunregn samt vid cykloner och flodvågor som sveper in från Bengaliska viken.

Särskilt svåra översvämningar vid monsunregnen drabbade Bangladesh 1988, 1998 och 2004, då större delen av landet lades under vatten och miljontals människor blev hemlösa. De värsta cyklonerna i modern tid inträffade 1970, då en halv miljon beräknas ha omkommit, och 1991 då runt 140 000 människor fick sätta livet till. Även 2007 drog en svår cyklon in över landet och ödelade bostäder och risfält. Dödssiffran blev dock "bara" några tusental, tack vare förbättrad beredskap som gjorde att ett par miljoner människor hann sätta sig i säkerhet.

Den kraftiga jorderosionen och de ständiga förändringarna av flodfårornas lopp som blir resultatet av översvämningarna utgör också problem. Dessutom är Bangladesh särskilt utsatt för de höjningar av havsvattennivån som följer i spåren av klimatförändringarna.

Bangladesh flagga.

I norr är terrängen något mer kuperad. I nordöst når Sylhetbergen upp emot 250 meters höjd. Tidigare var dessa berg bevuxna med skog, men numera täcks de delvis av teplantager.

Chittagong Hills i sydöst skiljer sig från övriga landet genom sina skogbeklädda höga berg och djupa dalar. Den högsta toppen i bergskedjan når drygt 1 200 meter över havet.

Vid kusten i sydväst finns den största kustnära mangroveskogen i världen och ett av de sista djungelområdena i Sydasien, Sundarbans. Området är en nationalpark som står på FN:s världsarvslista och som bland annat är hemvist för den utrotningshotade bengaliska tigern.

Bangladesh har ett tropiskt monsunklimat med tre årstider. Från juni till oktober för sydvästmonsunen med sig stora regnmängder. Bangladesh är ett av de länder i världen som får mest nederbörd, över 2 500 millimeter per år, och merparten av det faller under monsunperioden.

Efter regntiden blåser torr luft ned från inlandet i norr och ger ett svalare klimat från november till mars. Mellan mars och juni är det varm och fuktig sommar.

Ofta uppstår cykloner som kan skapa flera meter höga vågor i Bengaliska viken och orsaka stor förstörelse när de sveper långt in över det låglänta landet. Cyklonerna uppstår oftast mellan augusti och november.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Bangladesh har stora reserver av naturgas, som är den viktigaste energikällan och står för merparten av elproduktionen. Dessutom finns mindre fyndigheter av kol, olja och en rad mineraler. Den bördiga jorden är också en viktig tillgång. Miljöproblemen är många i det tätbefolkade Bangladesh.

Jordbruk

Deltalandskapet i Bangladesh är mycket bördigt. Vattentillgången är god och floderna gödslar ständigt med näringsrika avlagringar från högre belägen mark. Normalt översvämmas en femtedel av landet under monsunregnen. På sina håll kan man skörda tre gånger om året. Den ojämförbart viktigaste grödan är ris.

Industri

Tillverkningsindustrin i Bangladesh har vuxit snabbt sedan 1990-talet, om än från en låg nivå. Det är framför allt exportorienterad klädtillverkning som står för uppsvinget. Fler än tre miljoner bangladeshier arbetar i textilindustrin, det stora flertalet av dem är kvinnor.

Besök Landguiden och läs mer om Bangladesh.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Bangladesh geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Bangladesh geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Bangladesh

Aktuell samhällsfakta om Bangladesh. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Bangladesh historia

Historia om Bangladesh. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.