Tagg om boktryckarkonsten

Boktryckarkonsten

M
1400-talets bestseller var Bibeln.

Den moderna tekniken att trycka böcker uppfanns i Europa av Johan Gutenberg vid mitten av 1400-talet. Konsten att trycka böcker kände man till sedan långt tillbaka i tiden, men arbetet tog lång tid att utföra eftersom varje sida krävde ett eget block - ofta utsnidat i trä. Gutenberg förfinade tekniken genom att förse bokpressen med löstagbara bokstäver (bokstavstyper i metall) som kunde flyttas runt och på så sätt återanvändas sida efter sida. Att trycka böcker blev därmed enklare och mindre tidskrävande. Med hjälp av denna uppfinning kunde man nu framställa böcker i stora mängder.

Boktryckarkonsten medförde att skrifter och böcker blev billigare och mer lättillgängliga än tidigare. Nya idéer och ny kunskap kunde därmed få större spridning i samhället. Detta ledde bland annat till att Martin Luthers protester mot påven i början av 1500-talet snabbt kunde nå ut till många av samtidens inflytelserika personer i norra Europa och därigenom bana väg för reformationen.

ANNONS

ANNONS

På samma sätt påskyndade boktryckarkonsten den vetenskapliga revolutionen i Europa samt spridandet av liberala idéer, vilket senare ledde fram till upplysningen.

Visste du att:

  • År 1455 blev Gutenberg klar med den berömda Gutenbergbibeln. Denna bibel är tryckt i två delar på sammanlagt 641 sidor. På den tiden fick man betala 42 gulden för en Gutenbergbibel. En oxe kostade då tre gulden. Bibeln representerade alltså samma värde som 14 oxar. Nu finns det 48 Gutenbergbiblar kvar. Det högsta pris som betalats för en Gutenbergbibel är 15 miljoner kronor. Denna bibel köptes 1978 av Texas University vid en auktion i London.
  • Johan Snell (dödsår okänt) var en tysk boktryckare som vistades i Stockholm 1483-1484 och lät trycka den första svenska boken, den religiösa fabelsamlingen Dyalogus creaturarum moralizatus (Skapelsens sedelärande samtal). Året dessförinnan hade han i Odense tryckt den första kända danska boken.

LÄS MER: Uppfinningar och teknisk utveckling under senmedeltiden

Text: Robert de Vries (red.) och Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material med anknytning till boktryckarkonsten.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Boktryckarkonsten

Gratis film?

av: Film- & TV-branschens Samarbetskommitté
Högstadiet, Gymnasiet

Ett skolmaterial för högstadiet och gymnasiet om upphovsrätten och om möjligheten att leva på sitt skapande.

+ Läs mer

Artiklar om Boktryckarkonsten

M

Martin Luther och inledningen på reformationen

av: Magnus Västerbro
2017-08-26

Många innan honom hade tystats genom att de i rädsla för straff fogade in sig i ledet eller genom att de mindre uppror som ibland startade slogs ner med brutalt våld. Inte särskilt mycket talade för att just Martin Luther skulle bli den som välte kyrkans koloss upp och ner. Men om han stod emot trycket, då fanns i varje fall chansen. Då skulle han kunna bli det baner som motståndet mot påvedömet kunde samlas under...

+ Läs mer

L

Uppfinningar och teknisk utveckling under senmedeltiden

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-26

Under de tusen åren som vi idag kallar för medeltiden stod den tekniska utvecklingen inte stilla. Även om kyrkan hade stor makt och försökte stoppa spridningen av nya idéer som gick emot deras lära, skedde ändå många tekniska framsteg, särskilt i slutet av medeltiden...

+ Läs mer

Länkar om Boktryckarkonsten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS