M
Tagg
Boktryckeri
1400-talets bestseller var Bibeln.

Boktryckarkonsten

Den moderna tekniken att trycka böcker uppfanns i Europa av Johann Gutenberg vid mitten av 1400-talet. Tidigare under medeltiden hade man - ofta i klostren - kopierat böcker för hand, vilket var både tidskrävande och dyrt. Spridningen av dessa handkopierade böcker blev därför mycket begränsad.

Konsten att trycka böcker kände man i och för sig till sedan långt tillbaka i tiden, men arbetet var besvärligt och tog lång tid att utföra eftersom varje sida krävde ett eget block som var utsnidat i trä. Tekniken med träblock medgav dessutom bara begränsade serier. Gutenberg förfinade tekniken genom att förse bokpressen med löstagbara bokstäver (bokstavstyper i metall) som kunde flyttas runt och på så sätt återanvändas sida efter sida. Att trycka böcker blev därmed enklare och mindre tidskrävande. Med hjälp av denna uppfinning kunde man nu framställa böcker i stora mängder.

ANNONS

ANNONS

År 1455 blev Gutenberg klar med sin första tryckta bok - Bibeln. Därefter gick utvecklingen snabbt. Inom femtio år fanns det tryckpressar på hundratals platser runt om i Europa.

Gutenbergs boktryckarkonst medförde att skrifter och böcker blev billigare och mer lättillgängliga än tidigare. Nya idéer och ny kunskap kunde därmed få större spridning i samhället. Detta ledde bland annat till att Martin Luthers protester mot påven i början av 1500-talet snabbt kunde nå ut till många av samtidens inflytelserika personer i norra Europa och därigenom bana väg för reformationen.

På samma sätt påskyndade boktryckarkonsten den vetenskapliga revolutionen i Europa samt spridandet av liberala idéer, vilket senare ledde fram till upplysningen.
 

S  Boktryckerier i Sverige

I Sverige hade boktryckerier etablerats under medeltidens sista decennier, framför allt av kyrkan på platser som Mariefred, Söderköping, Stockholm, Uppsala och Vadstena. Genom reformationen kom dessa tryckerier antingen att dras in eller övergå till kronan.

Vasatiden blev dock boktryckarkonstens verkliga genombrott i Sverige. Reformationen förutsatte nämligen en betydande spridning av religiösa skrifter. Dessutom medförde Gustav Vasas centralstatsprojekt en strid ström av kungliga förordningar. Fram till 1700-talet var boktryckeriet i Sverige huvudsakligen inriktat på dessa två genrer.

Redan 1526 inrättades ett kungligt boktryckeri i Stockholm, och behovet av kunniga boktryckare tillgodosågs länge genom invandrade tyskar. Jürgen Richolff från Lübeck (död 1573) tryckte t.ex. både Nya testamentet 1526 och Gustav Vasas bibel 1541. Med tiden tillkom även inhemsk kompetens på området.

Gustav Vasas bibel

Gustav Vasas bibel (Biblia / Thet är / All then Helgha Scrifft på Swensko) var den första fullständiga bibelöversättningen till svenska, gjord med Luthers tyska översättning som underlag och tryckt i Uppsala 1540-1541.

Redan 1526 hade Nya testamentet utkommit i svensk översättning, också det efter tysk förlaga, men Gustav Vasas bibel på 762 folioblad var avgjort det största svenska bokprojektet under 1500-talet. För att trygga dess finansiering togs extra stiftsskatter upp. Varje sockenkyrka ålades även att inköpa ett exemplar till priset av 10 mark, vilket var en avsevärd summa.

Gustav Vasas bibel var det första litterära verk som uttryckligen riktade sig till alla grupper i samhället. Följaktligen har texten på ett avgörande sätt format framväxten av ett modernt svenskt riksspråk.

LÄS MER: Reformationen i Sverige

 

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

  • År 1455 blev Gutenberg klar med den berömda Gutenbergbibeln. Denna bibel är tryckt i två delar på sammanlagt 641 sidor. På den tiden fick man betala 42 gulden för en Gutenbergbibel. En oxe kostade då tre gulden. Bibeln representerade alltså samma värde som 14 oxar. Nu finns det 48 Gutenbergbiblar kvar. Det högsta pris som betalats för en Gutenbergbibel är 15 miljoner kronor. Denna bibel köptes 1978 av Texas University vid en auktion i London.
     
  • Johan Snell (dödsår okänt) var en tysk boktryckare som vistades i Stockholm 1483-1484 och lät trycka den första svenska boken, den religiösa fabelsamlingen Dyalogus creaturarum moralizatus (Skapelsens sedelärande samtal). Året dessförinnan hade han i Odense tryckt den första kända danska boken.
     
  • År 1661 fattades i Sverige beslut om att alla boktryckare var skyldiga att sända ett kostnadsfritt s.k. pliktexemplar av varje tryckt skrift till Kungliga biblioteket. Senare har denna plikt utvidgats till att innefatta universitetsbiblioteken i Uppsala, Göteborg, Linköping, Lund och Umeå.
     

LÄS MER: Johann Gutenberg och konsten att trycka böcker

LÄS MER: Uppfinningar och teknisk utveckling under senmedeltiden

LÄS MER: Lätta fakta om papprets historia

LÄS MER: Böckernas utveckling under medeltiden
 

Litteratur:
Jakob Christensson (red), Medeltiden - Signums svenska kulturhistoria 1, Signum, 2004
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Gunnar Eriksson & Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, Wahlström & Widstrand, 1995
Niels Steensgaard, Bra Böckers världshistoria, del 7 - Upptäckternas tid (1350 - 1500), Bokförlaget Bra Böcker, 1985


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare. Faktarutan är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.
Faktarutan är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material med anknytning till boktryckarkonsten.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Boktryckarkonsten

M
Munk som skriver

Böckernas utveckling under medeltiden

av: Jan-Olof Fallström
2023-09-27

Som en följd av kristendomens seger i Europa grundades en rad kloster runtom i Europa. Från 700-talet spelade de en avgörande roll som länk mellan författare och läsare. Nästan varje kloster hade en skrivavdelning och ett bibliotek. I skrivsalarna satt munkarna i rader och utförde kopieringen och översättningen av olika böcker. Vissa arbeten fullgjorde de bäst stående vid sin pulpet. De enda avbrotten var bönestunder och bibelstudier...

+ Läs mer

L

Propagandans historia

av: Kaj Hildingson
2022-04-29

Att styra människors åsikter brukar vi kalla propaganda. Propaganda kommer av ett latinskt ord som betyder utvidga eller utsträcka. Egentligen betyder propaganda att systematiskt påverka människors åsikter, värderingar och handlingar. Det går alltså egentligen att bedriva propaganda både för sådant som är bra och sådant som är dåligt. Men idag har ordet propaganda fått en negativ klang. För det mesta används ordet när någon vill föra fram något som är dåligt. Propaganda behöver heller inte vara osann. Men idag ligger det i ordets betydelse att propagandan, i alla fall delvis, är lögnaktig...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om papprets historia

av: Göran Tivenius
2020-09-26

Pappret uppfanns i Kina omkring 100 e.Kr och spreds under 600-talet till Japan och under 700-talet till araberna. I samband med korstågen på 1100-talet kom européerna i kontakt med tillverkningen av papper och tog kunskapen med sig till Europa. Genom boktryckarkonsten i slutet av medeltiden ökade efterfrågan stort på papper i samhället...

+ Läs mer

M

Johann Gutenberg och konsten att trycka böcker

av: Kaj Hildingson
2020-08-17

En bok med 200 sidor kan innehålla omkring 75 000 ord. Tänk dig vilket arbete det skulle vara att skriva av den för hand, och då skulle du ändå bara ha ett exemplar till. Med en modern tryckpress kan tusentals exemplar av en bok tryckas på några timmar. Idag, när vi översköljs av böcker och tidningar, tänker vi sällan på hur dyra och svåråtkomliga böcker var innan konsten att trycka böcker uppfanns. Boktryckarkonsten har utnämnts till den viktigaste uppfinningen under andra årtusendet e.Kr och dess uppfinnare Johann Gutenberg till en de största uppfinnarna genom tiderna...

+ Läs mer

M

Martin Luther och inledningen på reformationen

av: Magnus Västerbro
2017-08-26

Många innan honom hade tystats genom att de i rädsla för straff fogade in sig i ledet eller genom att de mindre uppror som ibland startade slogs ner med brutalt våld. Inte särskilt mycket talade för att just Martin Luther skulle bli den som välte kyrkans koloss upp och ner. Men om han stod emot trycket, då fanns i varje fall chansen. Då skulle han kunna bli det baner som motståndet mot påvedömet kunde samlas under...

+ Läs mer

L
Boktryckarkonsten

Uppfinningar och teknisk utveckling under senmedeltiden

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-26

Under de tusen åren som vi idag kallar för medeltiden stod den tekniska utvecklingen inte stilla. Även om kyrkan hade stor makt och försökte stoppa spridningen av nya idéer som gick emot deras lära, skedde ändå många tekniska framsteg, särskilt i slutet av medeltiden...

+ Läs mer

Länkar om Boktryckarkonsten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS