M
Kategori
Karta

Vanuatu idag

Antal invånare: 314 464 (2021)
Huvudstad: Port Vila

Vanuatu i sydvästra Stilla havet omfattar tolv större och ett 70-tal mindre öar. Invånarna tillhör många olika folkgrupper som ofta har levt isolerade och behållit egna språk och traditioner. Öarna styrdes fram till självständigheten 1980 gemensamt av Frankrike och Storbritannien. Vanuatu är en ganska väl fungerande demokrati, men ett splittrat partiväsen har lett till instabila regeringar.

Antal invånare: 314 464 (2021)
Huvudstad: Port Vila

Vanuatu i sydvästra Stilla havet omfattar tolv större och ett 70-tal mindre öar. Invånarna tillhör många olika folkgrupper som ofta har levt isolerade och behållit egna språk och traditioner. Öarna styrdes fram till självständigheten 1980 gemensamt av Frankrike och Storbritannien. Vanuatu är en ganska väl fungerande demokrati, men ett splittrat partiväsen har lett till instabila regeringar.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Nästan alla Vanuatus närmare 300 000 invånare är melanesier. De är indelade i ett stort antal grupper. Vissa har länge levt isolerade och har utvecklat säregna stenålderskulturer som levt kvar in i modern tid.

Religion

Fyra av fem vanuatuer tillhör kristna samfund, av vilka presbyterianerna har flest anhängare. Kyrkorna har stort inflytande i samhället.

Politik

Vanuatu är en tämligen väl fungerande demokratisk republik. På papperet speglar partiväsendet ungefär samma ideologier som i väst, men i praktiken är det starkt personfixerat. De mänskliga rättigheterna respekteras överlag ganska bra. Vanuatu är Oceaniens enda alliansfria stat och har ingen armé.

Vanuatus flagga.

Ekonomi

Vanuatu är enligt FN:s definition ett av världens minst utvecklade länder. Överlag har den ekonomiska utvecklingen hållits tillbaka av bristfällig infrastruktur (vägar, hamnar, elförsörjning) och ett alltför stort beroende av det väderlekskänsliga jordbruket.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Vanuatus geografi >

Utrikeshandel

Vanuatu exporterar till allra största delen jordbruksvaror. Viktigaste exportprodukt var länge kopra (torkat kokosnötskött), men numera är kakao och nötkött mer betydande för exporten.

Sociala förhållanden

Merparten av vanuatuerna lever i byar där de materiella villkoren är knappa men där det finns fungerande sociala nätverk. En snabb inflyttning till tätorterna har gjort att problem som arbetslöshet och dåliga sanitära förhållanden uppstått.

 

Besök Landguiden och läs mer om Vanuatu.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Vanuatu

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Vanuatu

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Vanuatus historia

Historia om Vanuatu. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Vanuatus geografi

Geografi med fokus på Vanuatu. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Vanuatus geografi ur olika...