M

Vanuatu idag

Antal invånare: 276 240 (2017)
Huvudstad: Port Vila

Befolkning

Nästan alla Vanuatus närmare 300 000 invånare är melanesier. De är indelade i ett stort antal grupper. Vissa har länge levt isolerade och har utvecklat säregna stenålderskulturer som levt kvar in i modern tid.

Religion

Fyra av fem vanuatuer tillhör kristna samfund, av vilka presbyterianerna har flest anhängare. Kyrkorna har stort inflytande i samhället.

Antal invånare: 276 240 (2017)
Huvudstad: Port Vila

Befolkning

Nästan alla Vanuatus närmare 300 000 invånare är melanesier. De är indelade i ett stort antal grupper. Vissa har länge levt isolerade och har utvecklat säregna stenålderskulturer som levt kvar in i modern tid.

Religion

Fyra av fem vanuatuer tillhör kristna samfund, av vilka presbyterianerna har flest anhängare. Kyrkorna har stort inflytande i samhället.

ANNONS

ANNONS

Politiskt system

Vanuatu är en tämligen väl fungerande demokratisk republik. På papperet speglar partiväsendet ungefär samma ideologier som i väst, men i praktiken är det starkt personfixerat.

De mänskliga rättigheterna respekteras överlag ganska bra.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Vanuatus flagga.

Utrikespolitik och försvar

Vanuatu är Oceaniens enda alliansfria stat och har ingen armé. Länge höll landet viss distans till alla stormakter, men av inte minst ekonomiska skäl har man nära förbindelser med den regionala supermakten Australien. Mest centralt i Vanuatus utrikespolitik är dock samarbetet med de andra små östaterna i Stilla havet.

Ekonomi

Vanuatu är enligt FN:s definition ett av världens minst utvecklade länder. Överlag har den ekonomiska utvecklingen hållits tillbaka av outvecklad infrastruktur (vägar, hamnar, elförsörjning) och ett alltför stort beroende av det väderlekskänsliga jordbruket.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Vanuatus geografi >

Utrikeshandel

Vanuatu exporterar till allra största delen jordbruksvaror. Viktigaste exportprodukt var länge kopra (torkat kokosnötskött), men numera är kakao och nötkött mer betydande för exporten.

Sociala förhållanden

Merparten av vanuatuerna lever fortfarande i bysamhällen där de materiella villkoren är knappa men där det finns fungerande sociala nätverk. En snabb inflyttning till tätorterna har gjort att problem som arbetslöshet och dåliga sanitära förhållanden uppstått.

 

Besök Landguiden och läs mer om Vanuatu.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Vanuatu

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Vanuatu

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Vanuatus historia

Historia om Vanuatu. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Vanuatus geografi

Geografi med fokus på Vanuatu. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Vanuatus geografi ur olika...