Bild:
M

Vanuatu idag

Antal invånare: 276 240 (2017)
Huvudstad: Port Vila

Befolkning

Nästan alla Vanuatus närmare 300 000 invånare är melanesier. De är indelade i ett stort antal grupper. Vissa har länge levt isolerade och har utvecklat säregna stenålderskulturer som levt kvar in i modern tid.

Religion

Fyra av fem vanuatuer tillhör kristna samfund, av vilka presbyterianerna har flest anhängare. Kyrkorna har stort inflytande i samhället.

Politiskt system

Vanuatu är en tämligen väl fungerande demokratisk republik. På papperet speglar partiväsendet ungefär samma ideologier som i väst, men i praktiken är det starkt personfixerat.

De mänskliga rättigheterna respekteras överlag ganska bra.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Vanuatu är Oceaniens enda alliansfria stat och har ingen armé. Länge höll landet viss distans till alla stormakter, men av inte minst ekonomiska skäl har man nära förbindelser med den regionala supermakten Australien. Mest centralt i Vanuatus utrikespolitik är dock samarbetet med de andra små östaterna i Stilla havet.

Ekonomi

Vanuatu är enligt FN:s definition ett av världens minst utvecklade länder. Överlag har den ekonomiska utvecklingen hållits tillbaka av outvecklad infrastruktur (vägar, hamnar, elförsörjning) och ett alltför stort beroende av det väderlekskänsliga jordbruket.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Vanuatus geografi >

Utrikeshandel

Vanuatu exporterar till allra största delen jordbruksvaror. Viktigaste exportprodukt var länge kopra (torkat kokosnötskött), men numera är kakao och nötkött mer betydande för exporten.

Sociala förhållanden

Merparten av vanuatuerna lever fortfarande i bysamhällen där de materiella villkoren är knappa men där det finns fungerande sociala nätverk. En snabb inflyttning till tätorterna har gjort att problem som arbetslöshet och dåliga sanitära förhållanden uppstått.

 

Besök Landguiden och läs mer om Vanuatu.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Bild:

Antal invånare: 276 240 (2017)
Huvudstad: Port Vila

Befolkning

Nästan alla Vanuatus närmare 300 000 invånare är melanesier. De är indelade i ett stort antal grupper. Vissa har länge levt isolerade och har utvecklat säregna stenålderskulturer som levt kvar in i modern tid.

Religion

Fyra av fem vanuatuer tillhör kristna samfund, av vilka presbyterianerna har flest anhängare. Kyrkorna har stort inflytande i samhället.

Politiskt system

Vanuatu är en tämligen väl fungerande demokratisk republik. På papperet speglar partiväsendet ungefär samma ideologier som i väst, men i praktiken är det starkt personfixerat.

Uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Vanuatu

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Vanuatu. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Vanuatu ur olika perspektiv. Vanuatu, formellt Republiken Vanuatu, är en östat i Melanesien i sydvästra Stilla havet...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Vanuatu. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Vanuatu. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Vanuatus geografi ur olika perspektiv.