Bild:
M

Botswanas historia

Ursprungsfolk har bott i det område som utgör dagens Botswana i tiotusentals år. Från 1500-talet trängdes de ut i öknen av tswana som senare bildade åtta hövdingadömen. Sedan tswana bett om brittiskt skydd mot sydafrikanska boer blev området 1885 det brittiska protektoratet Bechuanaland. Hövdingarna behöll till stor del makten. Under 1950-talet växte nationalismen och förberedelser vidtogs för frigörelse, med stöd av britterna. 1966 blev Botswana en självständig nation.

De första kända människorna i vad som idag är Botswana var jägarfolket san och boskapsskötande khoikhoi som levde där flera tusen år före Kristi födelse. Under 1500- och 1600-talen trängdes de ut i öknen av boskapsskötande tswanafolk, som bosatte sig i sydost och i nuvarande västra Transvaal i Sydafrika. Under 1700- och 1800-talen bildade tswana-dynastier från Transvaal åtta hövdingadömen i nuvarande Botswana.

Guld fynd

I början av 1800-talet började också europeiska missionärer, handelsmän och boer (nederländska nybyggare från Sydafrika) att anlända. Efter upptäckten av guld i Transvaal 1867 ökade intresset för området, samtidigt som boernas anspråk på jordbruksmark växte. Tswanahövdingarna bad flera gånger Storbritannien om skydd och 1885 upprättades ett brittiskt protektorat, Bechuanaland, på det område som idag utgör Botswana.

Britterna planerade att förena Bechuanaland med Sydafrika men detta genomfördes aldrig. De styrde protektoratet genom lokala råd där även hövdingar satt med. Britterna ägnade inte protektoratet något större intresse och hövdingarna behöll därför ett stort inflytande över hur området styrdes. I en kungörelse 1934 reglerades det stambaserade styret och hövdingarnas makt formellt.

Själständighet

Politiska nationalistiska rörelser formades i Bechuanaland i början av 1950-talet. Också britterna började göra upp vissa planer för protektoratets självständighet. 1960 grundades Bechuanalands folkparti (BPP) och 1962 Bechuanalands demokratiska parti, som senare blev Botswanas demokratiska parti (BDP).

År 1961 hölls val till ett lagstiftande råd, där den vita minoriteten och den svarta majoriteten fick tio representanter var. 1965 blev Bechuanaland självstyrande efter ett val som vanns av BDP. Administrationen flyttades från Mafikeng i Sydafrika till en nybyggd huvudstad, Gaborone, på den botswanska sidan om gränsen. Den 30 september 1966 fick protektoratet sin självständighet som Republiken Botswana.

Läs i Landguiden om Botswanas moderna historia från 1966 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Ursprungsfolk har bott i det område som utgör dagens Botswana i tiotusentals år. Från 1500-talet trängdes de ut i öknen av tswana som senare bildade åtta hövdingadömen. Sedan tswana bett om brittiskt skydd mot sydafrikanska boer blev området 1885 det brittiska protektoratet Bechuanaland. Hövdingarna behöll till stor del makten. Under 1950-talet växte nationalismen och förberedelser vidtogs för frigörelse, med stöd av britterna. 1966 blev Botswana en självständig nation.

De första kända människorna i vad som idag är Botswana var jägarfolket san och boskapsskötande khoikhoi som levde där flera tusen år före Kristi födelse. Under 1500- och 1600-talen trängdes de ut i öknen av boskapsskötande tswanafolk, som bosatte sig i sydost och i nuvarande västra Transvaal i Sydafrika. Under 1700- och 1800-talen bildade tswana-dynastier från Transvaal åtta hövdingadömen i nuvarande Botswana.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Botswanas historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Botswana. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Botswana ur olika perspektiv. Botswana, formellt Republiken Botswana, är en republik i södra Afrika. Botswana var tidigare det brittiska protektoratet Bechuanaland, och blev självständigt 1966. Före självständigheten var landet ett av världens fattigaste, men har senare haft en betydlig ekonomisk tillväxt. Botswana har många naturreservat och ett rikt djurliv...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Botswana. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Botswanas geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Botswana. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...