M
Kategori
Karta

Bolivias historia

För drygt 3 000 år sedan växte bofasta kulturer fram runt Titicacasjön, där människor började hålla lamadjur och odla potatis och quinoa. Omkring 400-800 e Kr blev staden Tiahuanaco centrum för en högkultur som sträckte sig ända till dagens Ecuador. Av okänd anledning gick Tiahuanaco-kulturen under på 1000-talet, och kvar finns i dag bara ruiner.

Tiahuanaco tros ha haft stort kulturellt inflytande på inkariket, som hade sin bas i Peru. Under inkarikets expansion på 1400-talet hamnade Bolivia under dess välde.

För drygt 3 000 år sedan växte bofasta kulturer fram runt Titicacasjön, där människor började hålla lamadjur och odla potatis och quinoa. Omkring 400-800 e Kr blev staden Tiahuanaco centrum för en högkultur som sträckte sig ända till dagens Ecuador. Av okänd anledning gick Tiahuanaco-kulturen under på 1000-talet, och kvar finns i dag bara ruiner.

Tiahuanaco tros ha haft stort kulturellt inflytande på inkariket, som hade sin bas i Peru. Under inkarikets expansion på 1400-talet hamnade Bolivia under dess välde.

ANNONS

ANNONS

När de spanska erövrarna kom till Sydamerika på 1530-talet var inkariket försvagat av inre motsättningar och föll snabbt samman. Spanjorerna erövrade Bolivia 1538 och kallade landet Alto Perú (Övre Peru). 1545 upptäcktes enorma silverfyndigheter i Potosí, som snabbt växte till det spanska imperiets största och rikaste stad, fylld av storslagna palats och kyrkor. Priset var en brutal exploatering av förslavade urinvånare som tvingades att arbeta i gruvorna. Potosís betydelse minskade lika fort när silvret sinade kring 1650.

Landet grundas

En rad uppror mot det spanska väldet utbröt under 1600- och 1700-talen, både bland mestiser och landets ursprungsbefolkning, men först efter 1809 uppstod en stark självständighetsrörelse. General Antonio José de Sucre, en av den sydamerikanske frihetshjälten Simón Bolívars närmaste män, besegrade spanjorerna i Peru 1824, varefter Alto Perú utropade sin självständighet 1825. Landet uppkallades efter Bolívar och Sucre blev dess förste president.

När Bolivia grundades var det till ytan dubbelt så stort som idag. Det präglades redan från början av instabila regeringar och ständiga militärkupper. Landet försvagades ytterligare av dålig ekonomi och djupa sociala motsättningar. I det så kallade salpeter- eller stillahavskriget 1879-1883 förlorade Bolivia hela sin mineralrika kustremsa till Chile. Ytterligare områden i Amazonas, rika på naturgummi, avträddes till Brasilien på 1860-talet och i början av 1900-talet. I ett krig 1932-1935, som delvis iscensattes av rivaliserande utländska oljebolag, förlorade Bolivia merparten av Chacoområdet i sydöst till Paraguay.

Nya partier

Under 1930- och 1940-talet växte nya nationalistiska och vänsterorienterade politiska rörelser fram som utmanade den traditionella eliten. Särskilt inflytelserik blev den radikala Revolutionära nationaliströrelsen (MNR). I presidentvalet 1951 segrade MNRs kandidat Victor Paz Estenssoro, men han hindrades genom en militärkupp från att tillträda. Det utlöste en MNR-ledd folklig resning, med stöd av avhoppade soldater. I den blodiga revolutionen 1952 avsattes militärregimen och Paz Estenssoro blev president. Ett genomgripande reformprogram inleddes: gruvorna förstatligades, allmän rösträtt infördes och en jordreform genomfördes. Landsorganisationen COB (Central Obrera Boliviana), dominerad av gruvarbetarfacket, bildades och blev snabbt en maktfaktor.

ANNONS

Under andra hälften av 1950-talet hamnade Bolivia i ekonomisk kris, främst på grund av stora förluster för tenngruvorna. Regeringen tvingades till ekonomiska åtstramningar och nödgades begära hjälp från USA. COB protesterade och splittringen inom MNR ökade. MNR-styret fick ett abrupt slut när Paz Estenssoro, som återkommit som president 1960 efter fyra års frånvaro, avsattes av militären i november 1964.

Läs i Landguiden om Bolivias moderna historia från 1964 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 31 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Bolivias historia

M

Simón Bolivár och Sydamerikas avkolonisering

av: Magnus Västerbro
2021-08-12

Simón Bolivár ledde Sydamerika till självständighet från det spanska imperiet i början av 1800-talet och betraktas än idag som en nationell ikon i stora delar av Sydamerika. Men Bolivár hade egentligen större ambitioner än så. Han drömde om en Sydamerikansk republik där i stort sett hela kontinenten skulle ingå. Men av det blev det intet. Istället splittrades Sydamerika i många olika nationer som var och en ansåg sig var bärare av en unik nationalkaraktär, trots deras gemensamma historia...

+ Läs mer

L

Pizarro och erövringen av inkariket

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-04-21

Spanjoren Francisco Pizarro (1478-1541) blev känd när han med en så liten styrka som 180 man erövrade det väldiga inkariket. Pizarro var en av de mest otrevliga av alla erövrare...

+ Läs mer

M

Che Guevara

av: Carsten Ryytty
2016-05-21

Che Guevara var den kubanske ministern som blev gerillaledare i Bolivia. Che Guevara dödades i Bolivias djungel den 10 oktober 1967. Fortfarande är Che en symbol för många ungdomar runt om i världen...

+ Läs mer

Länkar om Bolivias historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Inkafolkets historia

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkafolket var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt...

Ge
Karta

Bolivias geografi

Geografi med fokus på Bolivia. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Bolivias geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Bolivia

Aktuell samhällsfakta om Bolivia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...