M
Kategori
Karta

Zambias historia

Zambia, liksom större delen av Afrikas länder, fick sina gränser uppritade av Europas kolonialmakter. Dragningen av gränserna var i sin tur ett resultat av konkurrens och krig mellan dessa makter, där naturtillgångarna spelade stor roll.

Ursprungligen var stäpp- och savannområdena i den här delen av Afrika befolkade av jägarfolk, som runt tiden för Kristi födelse trängdes undan av jordbrukande folkslag.  Några av dessa skapade starka kungadömen, som bestod som självständiga riken fram till den brittiska kolonisationen runt sekelskiftet.

Zambia, liksom större delen av Afrikas länder, fick sina gränser uppritade av Europas kolonialmakter. Dragningen av gränserna var i sin tur ett resultat av konkurrens och krig mellan dessa makter, där naturtillgångarna spelade stor roll.

Ursprungligen var stäpp- och savannområdena i den här delen av Afrika befolkade av jägarfolk, som runt tiden för Kristi födelse trängdes undan av jordbrukande folkslag.  Några av dessa skapade starka kungadömen, som bestod som självständiga riken fram till den brittiska kolonisationen runt sekelskiftet.

ANNONS

ANNONS

Vid Kabwe i mellersta Zambia hittades 1921 ett kranium från en av de tidigaste homo sapiens (den nutida människoarten). Kraniet uppskattas vara mellan 125 000 och 200 000 år gammalt. Vid Victoria- och Kalambofallen har arkeologer även hittat redskap och andra lämningar som är upp emot 100 000 år gamla.

När de första bantufolken kom till området för dagens Zambia för omkring 2000 år sedan trängde de undan pygméfolk som bott där i tiotusentals år. Bantufolken förde med sig en järnålderskultur med jordbruk och boskapsskötsel. Tongafolket i söder var först men saknade central organisation. Lozi, lunda och bemba, som några hundra år senare slog sig ned i väster och i norr, byggde däremot upp starka kungadömen. Då dessa låg långt från kusterna förblev de länge relativt opåverkade av inflytande utifrån.

Först under 1500-talet började arabiska och portugisiska karavaner tränga in längs Zambezifloden. De förde med sig elfenben, slavar och koppar tillbaka till omvärlden. De zambiska kungadömena kom att bygga sin styrka och välfärd på denna handel.

I mitten av 1800-talet reste den skotske missionären och upptäcktsresanden David Livingstone genom området, och hans reseskildringar kom att betyda mycket för britternas intresse för det inre av Afrika. Den plats där han dog ligger i dag på zambisk mark. Livingstone följdes av andra europeiska missionärer och bosättare. Guld- och diamantrushen mot södra Afrika hade börjat.

1890 gav Storbritannien finansmannen och politikern Cecil Rhodes och hans företag British South Africa Company rätt att exploatera råvaror och billig arbetskraft norr om Zambezi. Bolaget upprättade sin egen ordning och underkuvade de lokala kungadömena med mutor, våld och löften om beskydd.

Britterna hade därmed säkrat sitt inflytande över området, som 1911 döptes till Nordrhodesia, efter Cecil Rhodes. Området söder därom, nuvarande Zimbabwe, döptes till Sydrhodesia. 1924 blev Nordrhodesia en brittisk kronkoloni. Under britternas välde saknade den afrikanska befolkningen helt och hållet inflytande. Gruvdriften, byggd kring de enorma kopparfyndigheter som påträffats på 1920-talet, gav ekonomisk utveckling, men makten låg hos de vita och föga av vinsterna kom de svarta tillgodo. 1935 bröt de första gruvstrejkerna ut.

ANNONS

ANNONS

Eftersom de svarta var förbjudna att organisera sig fackligt, bildade de istället en mängd ”välfärdsföreningar”. Det var början på det aktiva motståndet mot kolonialmakten. Föreningarna slogs så småningom samman till en federation som fick en klart politisk prägel och som 1951 tog namnet Nordrhodesias afrikanska nationalkongress (på engelska förkortat till ANC, ej att förväxla med ANC i Sydafrika).

Landets vita hade länge stött de brittiska planerna på att slå samman Nordrhodesia med Sydrhodesia och Nyasaland (nuvarande Malawi), vilket skulle stärka de vitas makt. ANC stred förgäves mot dessa planer, och 1953 förenades de tre kolonierna i Centralafrikanska federationen.

Vid 1950-talets slut bröt en grupp unga radikala personer, ledda av läraren Kenneth Kaunda, sig ur ANC och bildade det nationalistiskt och socialistiskt orienterade Förenade nationella självständighetspartiet (United National Independence Party, UNIP). De krävde Nordrhodesias självständighet och inledde en ohörsamhetskampanj mot britterna.

Vid de val som britterna gått med på att arrangera 1962 vann UNIP en storseger bland de afrikanska väljarna och kunde bilda landets första svarta majoritetsregering. Storbritannien insåg att kolonialstyret var dödsdömt. 1963 upplöstes Centralafrikanska federationen. Kort därpå segrade UNIP i landets första allmänna val, och Kaunda blev premiärminister. Den 24 oktober 1964 utropades den självständiga Republiken Zambia.

Till skillnad från Sydrhodesia hade Nordrhodesia/Zambia ingen omfattande jordägande klass av vita. Det är den främsta orsaken till att länderna gick olika öden till mötes. Sydrhodesia, styrt av en minoritet av jordägande vita, förklarade sig självständigt 1965 men fick afrikanskt styre först 1980.

Läs i Landguiden om Zambias moderna historia från 1964 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Zambias historia

M
Staden Kilwa

Afrikas glömda handel

av: Jan-Olof Fallström
2024-03-17

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas kolonisation på 1800-talet. Även i Afrika är den här åsikten fortfarande vanlig. Stämmer den?

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Mot Afrikas inre, del 2: David Livingstone - hyllad trots misstag

av: Kaj Hildingson
2021-09-12

Skotten David Livingstone hade egentligen tänkt att åka till Kina som missionär. Men när krig bröt ut i Kina fick det bli Afrika istället. Livingstone blev därmed en av världens mest kända och hyllade upptäcktsresande. Detta trots att han misslyckades med två av sina största projekt, att öppna en stor handelsväg till Afrikas inre och att finna en av Nilens källor...

+ Läs mer

Länkar om Zambias historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Zambias geografi

Fördjupa dig i Zambias geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Zambia

Aktuell samhällsfakta om Zambia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...