M
Kategori
Karta

Libyens geografi

Antal invånare: 6 958 538 (2021)
Huvudstad: Tripoli

Geografi och klimat

Libyen är ett av Afrikas största länder, till ytan drygt fyra gånger så stort som Sverige. Landet har 200 mil kust mot Medelhavet, men består till 90 procent av öken. De flesta invånare bor längs kusten i norr, där det finns odlingsbar mark och bergsområden.

Antal invånare: 6 958 538 (2021)
Huvudstad: Tripoli

Geografi och klimat

Libyen är ett av Afrikas största länder, till ytan drygt fyra gånger så stort som Sverige. Landet har 200 mil kust mot Medelhavet, men består till 90 procent av öken. De flesta invånare bor längs kusten i norr, där det finns odlingsbar mark och bergsområden.

ANNONS

ANNONS

Före självständigheten 1951 hade Libyen ingen historia som enad stat. Invånarna räknade sig till någon av de tre regionerna Tripolitanien i nordväst, Cyrenaika i nordöst och ökenområdet Fezzan i söder.

Libyen
Bild: Utrikespolitiska institutet
Tripolitanien har i norr en låglänt kust som trappstegsvis höjer sig söderut och bildar ett platålandskap. Det fortsätter in i Fezzan. På den fezzanska platån finns vidsträckta sänkor där grundvattnet når upp till markytan och bildar oaser. I sydligaste Fezzan finns berg med toppar som når över 2 000 meter över havet.

Ett bergsområde i norra Cyrenaika kallas Jabal al-Akhdar, Gröna berget, därför att bergen är klädda med pinjer, enar, cypresser, vilda olivträd och andra ständigt gröna träd. Söder om bergen ligger ett bälte av betesmarker, som övergår i ett vidsträckt ökenlandskap av klippor och sand. Här kan jordbruk bara bedrivas i några utspridda oaser.

Libyens flagga.

Större delen av Libyen har ökenklimat och nästan ingen nederbörd alls. Klimatet i kustområdet kännetecknas av kraftiga växlingar i såväl temperatur som luftfuktighet. De cirka 400 mm regn som faller årligen i regionen Tripolitanien i nordväst kommer i många fall som häftiga skyfall. Medeltemperaturen i öknen är på sommaren över 35 grader.

Under ökenområden kan det däremot finnas naturliga grundvattenmagasin. På diktatorn Gaddafis tid anlades ett omfattande ledningsnät för vatten som kallas Stora konstgjorda floden, al-Nahr al-Sinai al-Adhim, och för färskvatten bland annat till städer vid kusten.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Olja och naturgas är Libyens i särklass viktigaste naturtillgångar. Landet har Afrikas största oljereserver, och de nionde största i världen. Oljereserverna beräknades räcka i över 50 år med den utvinningstakt som rådde före krigsutbrottet 2011. Landet ligger också väl placerat för att sälja sina tillgångar till industriländer i Europa.

Jordbruk

Libyen är ett ökenland med begränsade resurser för jordbruk. Över 90 procent av ytan består av öken. Bara någon procent av marken är uppodlad och endast en tiondel av jordbruksmarken är konstbevattnad. Merparten av jordbruksproduktionen äger rum i kustregionerna kring Tripoli och Benghazi.

Industri

Libyens industrisektor domineras av oljeraffinaderierna, belägna främst i östra och centrala Libyen. Staten har gjort vissa satsningar på att utveckla den övriga inhemska industrin, bland annat med stora statliga stålverk i Misrata.

Besök Landguiden och läs mer om Libyen.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Libyens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Libyens geografi

L

Lätta fakta om Sahara

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-11-16

Sahara (arabiska: stor öken eller ödemark) är världens största varma öken. Den omfattar en yta av 9,2 miljoner kvadratkilometer, drygt 20 gånger större än Sverige. Bara mellan 10-20 procent av Sahara täcks av sandöken. Resten utgörs av stenöknar och grusöknar...

+ Läs mer

Länkar om Libyens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Libyens historia

Här hittar du material som behandlar Libyens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Sh
Karta

Fakta om Libyen

Aktuell samhällsfakta om Libyen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...