M

Uruguay idag

Antal invånare: 3 456 750 (2017)
Huvudstad: Montevideo

Befolkning

Uruguay har tillsammans med grannlandet Argentina den mest enhetligt vita befolkningen i Sydamerika. Befolkningstillväxten är låg och landet har en förhållandevis hög andel äldre.

Antal invånare: 3 456 750 (2017)
Huvudstad: Montevideo

Befolkning

Uruguay har tillsammans med grannlandet Argentina den mest enhetligt vita befolkningen i Sydamerika. Befolkningstillväxten är låg och landet har en förhållandevis hög andel äldre.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder i Uruguay. Staten och kyrkan är skilda åt i författningen. Närmare hälften av invånarna identifierar sig som katoliker, men många av dem utövar inte sin tro.

Politiskt system

Uruguay är en republik där presidenten är både stats- och regeringschef och utser sin egen regering. Landet räknas som ett av Latinamerikas mest demokratiska länder. Två högerpartier – Blancos och Colorados – har historiskt dominerat politiken, men 2004 tog vänsteralliansen Breda fronten över både presidentposten och majoriteten i kongressen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Uruguays flagga.

Utrikespolitik och försvar

Uruguays läge som buffertstat mellan Sydamerikas två stormakter, Argentina och Brasilien, präglar utrikespolitiken. Omfattande handel bedrivs med grannländerna och det finns en ambition att stärka det regionala samarbetet på kontinenten.

Ekonomi

Uruguays ekonomi präglas av en exportorienterad jordbrukssektor samtidigt som landet är en modern stat med ett väl utbyggt välfärdssystem. Uppfödning av kor och får, och export av kött, ull och skinn, har länge dominerat. På senare år har dock sojabönor blivit en av de viktigaste exportvarorna.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Uruguays geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Uruguays utrikeshandel har traditionellt dominerats helt av jordbruket, framför allt boskapsskötseln. Under 2000-talet har odlade grödor, särskilt sojabönor, fått en allt större roll och dessutom har landet blivit en ledande exportör av cellulosa.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Uruguay är högre än i många andra latinamerikanska länder och andelen fattiga är låg. Landet har länge haft ett väl utbyggt välfärdssystem.

Besök Landguiden och läs mer om Uruguay.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Uruguay

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Uruguays geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Uruguays geografi ur olika perspektiv.

Uruguays historia

Här hittar du material som behandlar Uruguays historia i stora och små perspektiv.