Vatikanstaten idag

Antal invånare: ca 800 (2017)
Huvudstad: finns ingen

Befolkning

Vatikanstaten har en befolkning på cirka 800 personer, av vilka över hälften är präster och nunnor.

Drygt 450 av invånarna har medborgarskap i Vatikanstaten. Italienska och latin är officiella språk.

Antal invånare: ca 800 (2017)
Huvudstad: finns ingen

Befolkning

Vatikanstaten har en befolkning på cirka 800 personer, av vilka över hälften är präster och nunnor.

Drygt 450 av invånarna har medborgarskap i Vatikanstaten. Italienska och latin är officiella språk.

ANNONS

ANNONS

Religion

Den så kallade Heliga stolen i Vatikanstaten är påvens biskopssäte och katolska kyrkans centrum. Påven sägs sitta på ”Petrus stol”, ett uttryck för att han är apostelns efterträdare som biskop av Rom och Guds ställföreträdare på jorden. Påven betraktas som ofelbar när han uttalar sig om kyrkans lära och tro.

Den katolska kyrkan är världens största kristna samfund med omkring 1,2 miljarder medlemmar, ungefär en sjättedel av jordens befolkning. Katoliker finns i så gott som alla länder.

Politiskt system

Vatikanstaten styrs som en absolut monarki, där påven är statschef. Påven är samtidigt biskop av Rom och överhuvud för katolska kyrkans internationella centrum, Heliga stolen (La Santa Sede), som har sitt säte i Vatikanstaten.
Läs i Landguiden om aktuell politik i landet.

Vatikanstatens flagga.

Utrikespolitik och försvar

Heliga Stolen har diplomatiska förbindelser med 174 stater (2016) och är observatör i en rad internationella organisationer, däribland FN och Europarådet.

De påvliga beskickningarna (nuntiaturerna) runt om i världen har till uppgift att följa utvecklingen inom katolska kyrkan i respektive land.

Politisk och diplomatisk rapportering sker vanligen genom de många besök som påven tar emot i Rom och genom de utlandsresor påven gör.

Ekonomi

Vatikanens ekonomiska grundplåt är den kompensation som erhölls från den italienska staten när Lateranfördragen (se Äldre historia) och Konkordatet slöts. Den andra stora inkomstkällan är "Peterspenningen", det vill säga de traditionella frivilliga bidragen från världens katoliker. En tredje viktig inkomstkälla är avkastningen från katolska kyrkans investeringar.

Turismen i Vatikanen ger också betydande inkomster.
 

Besök Landguiden och läs mer om Vatikanstaten.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Fakta om Vatikanstaten

L

Lätta fakta om Vatikanstaten

av: Carsten Ryytty
2016-04-22

Vatikanstaten är världens minsta land. Landet ligger mitt inne i Rom och omfattar en yta av 44 hektar. Man kan promenera runt den på tre kvart. Som jämförelse kan nämnas att den näst minsta staten Liechtenstein är 360 gånger större. Befolkningen i Vatikanstaten utgörs av ca 800 personer varav omkring 450 är medborgare...

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Vatikanstaten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Vatikanstatens historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Vatikanstatens historia.

Vatikanstatens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Vatikanstatens geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...