M

Sydsudan idag

Antal invånare: 12 575 710 (2017)
Huvudstad: Juba

Befolkning

Enligt FN:s beräkningar lever närmare tolv miljoner människor i Sydsudan. De är indelade i ett 60-tal större folkgrupper, varav de nilotiska dinka, nuer och shilluk är störst.

Etniska/religiösa motsättningar var en drivkraft såväl i krigen mellan nord och syd före landets delning 2011 som i det sydsudanesiska inbördeskriget 2013–2015.

Antal invånare: 12 575 710 (2017)
Huvudstad: Juba

Befolkning

Enligt FN:s beräkningar lever närmare tolv miljoner människor i Sydsudan. De är indelade i ett 60-tal större folkgrupper, varav de nilotiska dinka, nuer och shilluk är störst.

Etniska/religiösa motsättningar var en drivkraft såväl i krigen mellan nord och syd före landets delning 2011 som i det sydsudanesiska inbördeskriget 2013–2015.

ANNONS

ANNONS

Religion

De allra flesta sydsudaneser är kristna eller anhängare av inhemska, traditionella religioner med inslag av andetro och förfädersdyrkan. Ofta har utövandet av religionerna inslag från varandra. I landet finns också en liten minoritet av muslimer.

Sydsudans flagga.

Politiskt system

Sydsudan – Afrikas yngsta land – är en republik med starkt presidentstyre. De många krigsåren, ända sedan 1950-talet, präglar dagens politiska situation. Den tidigare befrielserörelsen SPLM har omvandlats till statsbärande regeringsparti och dess väpnade gren SPLA till officiell armé.

Sydsudan blev en självständig stat den 9 juli 2011 och har ännu inte hunnit utveckla starka politiska och rättsliga institutioner. Såväl demokratin som rättssystemet är bräckligt. Landet har inte någon permanent författning och ett inbördeskrig 2013–2015 ledde till att nästa val ska hållas först 2018.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Framtiden får visa vilken utrikespolitisk kurs Sydsudan slår in på. Utan tvivel kommer relationerna till Sudan att prägla landets politik för lång tid framöver och sannolikt avgöra Sydsudans utrikespolitiska svängrum i de flesta avseenden. Inbördeskriget 2013–2015 innebar kraftigt försämrade relationer till FN och omvärlden i stort, då båda stridande parter anklagades för grova människorättsbrott.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Sydsudans ekonomi grundas helt på olja och bistånd, men för den enskilde invånaren är oftast boskapsskötsel och odling för eget bruk en förutsättning för överlevnad.

Oljan kan ge stora inkomster, men landet är ett av världens fattigaste och minst utvecklade och hjälpbehoven är enorma.

Inbördeskriget 2013–2015 satte stopp för all social och ekonomisk utveckling, och misstankar om krigsförbrytelser begångna av regeringssidan har kraftigt försämrat relationerna till givarländerna.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sydsudans geografi >

Utrikeshandel

Sydsudans handelsbalans med utlandet har gjort markanta svängningar under åren efter självständigheten – från dryga underskott till betydande överskott och vice versa. Allt beroende på hur stor oljeexporten varit.

Sociala förhållanden

Det krigshärjade Sydsudan är ett av världens fattigaste länder, nästan helt i avsaknad av fungerande infrastruktur och samhällsservice. Människorna får förlita sig på odling och boskapsskötsel för eget bruk eller på livsmedelsbistånd för sin överlevnad. Värst är det för de miljontals människor som befinner sig på flykt undan inbördes stridigheter.


Besök Landguiden och läs mer om Sydsudan.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Sydsudan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Sudans historia

Fördjupa dig i Sudans historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sydsudans geografi

Geografi med fokus på Sydsudan. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sydsudans geografi ur olika...

Sydsudans historia

Historia om Sydsudan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.