M
Kategori
Karta

Sydsudan idag

Antal invånare: 11 381 377 (2021)
Huvudstad: Juba

Sydsudan blev en självständig stat den 9 juli 2011 när Sudan klövs i en nordlig och en sydlig del. Delningen föregicks av en dramatisk folkomröstning som ledde till den historiska förändringen av Afrikas karta. Det hopp om en bättre tillvaro som invånarna bar på efter årtionden av krig mot norra Sudan grusades snart. Tiden efter självständigheten har präglats av maktkamp och inbördeskrig. Trots att landet har gott om olja lever folkmajoriteten i svår fattigdom.

Antal invånare: 11 381 377 (2021)
Huvudstad: Juba

Sydsudan blev en självständig stat den 9 juli 2011 när Sudan klövs i en nordlig och en sydlig del. Delningen föregicks av en dramatisk folkomröstning som ledde till den historiska förändringen av Afrikas karta. Det hopp om en bättre tillvaro som invånarna bar på efter årtionden av krig mot norra Sudan grusades snart. Tiden efter självständigheten har präglats av maktkamp och inbördeskrig. Trots att landet har gott om olja lever folkmajoriteten i svår fattigdom.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Enligt FN:s beräkningar (2020) lever drygt 13 miljoner människor i Sydsudan. De är indelade i ett 60-tal större folkgrupper, varav de nilotiska dinka, nuer och shilluk är störst. Etniska och religiösa motsättningar var en drivkraft såväl i krigen mellan nord och syd före landets delning 2011 som i det sydsudanesiska inbördeskriget 2013–2015.

Sydsudans flagga.

Religion

De allra flesta sydsudaneser är kristna eller anhängare av inhemska, traditionella religioner med inslag av andetro och förfädersdyrkan. Ofta har utövandet av religionerna inslag från varandra. I landet finns också en liten minoritet av muslimer.

Politiskt system

Sydsudan blev en självständig stat den 9 juli 2011 och är Afrikas yngsta land. Tiden som suverän nation har dominerats av maktkamper, inbördeskrig och återkommande våldsutbrott. Striderna har omöjliggjort social och ekonomisk utveckling. Sydsudan saknar en permanent författning och har inte inrättat några starka politiska institutioner. En samlingsregering mellan krigets två parter försöker styra landet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Demokrati har inte utvecklats i Sydsudan efter landets självständighet 2011. Ett politiskt parti, den gamla gerillarörelsen SPLM, dominerar stort. Rättsväsen och annan förvaltning genomsyras av allvarlig korruption. I inbördeskrigets spår har från 2013 grova brott mot civilbefolkningen begåtts av regeringsarmén och motståndsgrupper samt av miliser lojala mot endera sidan.

Utrikespolitik och försvar

Det krigshärjade Sydsudan är helt beroende av stöd från omvärlden för sin existens. Viktiga bilaterala kontakter är USA och Kina, men med USA har relationerna försämrats markant sedan 2013 på grund av de övergrepp på civila som krigets parter misstänks för. Olösta gränstvister präglar förhållandet till Sudan.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Sydsudans ekonomi grundas på olja och bistånd, men för den enskilde invånaren är oftast boskapsskötsel och odling för eget bruk en förutsättning för överlevnad. Det krigshärjade landet är ett av världens minst utvecklade och hjälpbehoven utifrån är enorma.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sydsudans geografi >

Sociala förhållanden

Det krigshärjade Sydsudan är ett av världens fattigaste länder, nästan helt i avsaknad av fungerande infrastruktur och samhällsservice. Människorna får förlita sig på odling och boskapsskötsel för eget bruk eller på livsmedelsbistånd för sin överlevnad. Värst är det för de miljontals människor som befinner sig på flykt undan inbördes stridigheter.

Besök Landguiden och läs mer om Sydsudan.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Sydsudan

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Sydsudan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Hi
Karta

Sudans historia

Fördjupa dig i Sudans historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Sydsudans geografi

Geografi med fokus på Sydsudan. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sydsudans geografi ur olika...

Hi
Karta

Sydsudans historia

Historia om Sydsudan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.