Nordmakedoniens geografi

Antal invånare: 2 083 160 (2017)
Huvudstad: Skopje

Geografi och klimat

Republiken Makedonien är till ytan något mindre än Dalarna. Landet gränsar till Serbien och Kosovo i norr, Albanien i väster, Grekland i söder och Bulgarien i öster. Det ingick som en av sex delrepubliker i det forna Jugoslavien och är en del av den historiska regionen Makedonien.

Landet är övervägande bergigt. I nordväst ligger Šarbergen, där landets högsta toppar finns. I söder sträcker bergskedjan Jablanica ut sig. Mindre jordskalv förekommer, men ingen större jordbävning har drabbat Makedonien sedan huvudstaden Skopje förstördes 1963. Berglandskapet delas av floden Vardar som flyter från nordväst till sydöst och via Grekland ut i Egeiska havet. Vid gränsen mot Albanien och Grekland i sydväst ligger sjöarna Ohrid och Prespa. Landet saknar havskust.

Antal invånare: 2 083 160 (2017)
Huvudstad: Skopje

Geografi och klimat

Republiken Makedonien är till ytan något mindre än Dalarna. Landet gränsar till Serbien och Kosovo i norr, Albanien i väster, Grekland i söder och Bulgarien i öster. Det ingick som en av sex delrepubliker i det forna Jugoslavien och är en del av den historiska regionen Makedonien.

Landet är övervägande bergigt. I nordväst ligger Šarbergen, där landets högsta toppar finns. I söder sträcker bergskedjan Jablanica ut sig. Mindre jordskalv förekommer, men ingen större jordbävning har drabbat Makedonien sedan huvudstaden Skopje förstördes 1963. Berglandskapet delas av floden Vardar som flyter från nordväst till sydöst och via Grekland ut i Egeiska havet. Vid gränsen mot Albanien och Grekland i sydväst ligger sjöarna Ohrid och Prespa. Landet saknar havskust.

ANNONS

ANNONS

Större delen av Makedonien har inlandsklimat med heta och torra somrar. I floden Vardars dalgång råder snarast ett milt medelhavsklimat och i bergsområdena kan vintermånaderna bli kalla med mycket snö. Nederbörden är jämnt fördelad över året men dalgångarna får för det mesta mindre än 500 millimeter nederbörd per år, så jordbruket behöver konstbevattnas.

Naturtillgångar och energi

Makedonien har en hel del naturtillgångar som järn, nickel, kisel, bly, zink och ädla metaller, vilket lett till investeringar i gruvnäringen av stora internationella företag. Det finns stora tillgångar av brunkol, men för industrin måste stenkol importeras. Även all olja som förbrukas måste Makedonien köpa från utlandet.

Makedoniens flagga.

Jordbruk

Makedonien är till stora delar ett jordbruksland. Importen av jordbruksvaror är visserligen större än jordbruksexporten, men landet anses ha goda förutsättningar att både bli självförsörjande med livsmedel och exportera frukt och grönsaker. Stora satsningar görs därför på jordbruksutveckling och annat stöd för näringen.

Industri

Huvudstaden Skopje är centrum för Makedoniens industri. Betydande industrigrenar är metallurgi-, livsmedels-, läder- och textilindustri samt byggindustri och gruvdrift. Industriexporten till EU-länder är viktig för den makedonska ekonomin.

Turism

Före självständigheten från Jugoslavien 1991 var Makedonien ett populärt turistmål. Men Jugoslaviens sönderfall, Balkankrigen, Kosovokrisen och andra oroligheter i området under 1990-talet och i början av 2000-talet skrämde bort de flesta turister.

Besök Landguiden och läs mer om Makedonien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Nordmakedoniens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Nordmakedonien

Aktuell samhällsfakta om Nordmakedonien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Nordmakedoniens historia

Få en helhetsbild av Nordmakedoniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...