M
Kategori
Karta

Nordmakedoniens geografi

Antal invånare: 2 065 090 (2021)
Huvudstad: Skopje

Geografi och klimat

Republiken Nordmakedonien ligger på Balkanhalvön och är till ytan något mindre än Dalarna. Landet utgjorde den sydligaste av de sex delrepublikerna i det forna Jugoslavien och är en del av den historiska regionen Makedonien. Nordmakedonien har till största delen inlandsklimat.

Antal invånare: 2 065 090 (2021)
Huvudstad: Skopje

Geografi och klimat

Republiken Nordmakedonien ligger på Balkanhalvön och är till ytan något mindre än Dalarna. Landet utgjorde den sydligaste av de sex delrepublikerna i det forna Jugoslavien och är en del av den historiska regionen Makedonien. Nordmakedonien har till största delen inlandsklimat.

ANNONS

ANNONS

Nordmakedonien
Bild: Utrikespolitiska institutet

När självständigheten utropades 1991 skedde det under namnet Makedonien men det protesterade Grekland kraftfullt mot, av historiska skäl. Namnbytet trädde i kraft i februari 2019.

Landskapet är övervägande bergigt. I nordväst ligger Šarbergen, där landets högsta toppar finns. I söder sträcker bergskedjan Jablanica ut sig. Mindre jordskalv förekommer, men ingen större jordbävning har drabbat landet sedan huvudstaden Skopje förstördes 1963. Berglandskapet delas av floden Vardar som flyter från nordväst till sydöst och via Grekland ut i Egeiska havet. Vid gränsen mot Albanien och Grekland i sydväst ligger sjöarna Ohrid och Prespa. Nordmakedonien saknar havskust.

Större delen av landet har heta och torra somrar. I floden Vardars dalgång råder snarast ett milt medelhavsklimat och i bergsområdena kan vintermånaderna bli kalla med mycket snö. Nederbörden är jämnt fördelad över året men dalgångarna får för det mesta mindre än 500 millimeter nederbörd per år, så jordbruket behöver konstbevattnas.

Naturtillgångar och energi

Nordmakedonien har en hel del naturtillgångar som järn, nickel, kisel, bly, zink och ädla metaller, vilket lett till investeringar i gruvnäringen av stora internationella företag. Det finns stora tillgångar av brunkol, men för industrin måste stenkol importeras. Även all olja som förbrukas köps från utlandet.

Nordmakedoniens flagga.

Jordbruk

Nordmakedonien är till stora delar ett jordbruksland. Importen av jordbruksvaror är visserligen större än jordbruksexporten, men landet anses ha goda förutsättningar att både bli självförsörjande med livsmedel och exportera frukt och grönsaker. Stora satsningar görs därför på jordbruksutveckling och annat stöd för näringen.

ANNONS

ANNONS

Industri

Huvudstaden Skopje är centrum för Nordmakedoniens industri. Betydande industrigrenar är metallurgi-, livsmedels-, läder- och textilindustri samt byggindustri och gruvdrift. Industriexporten till EU-länder är viktig för ekonomin.

Turism

Före självständigheten från Jugoslavien 1991 var Makedonien ett populärt turistmål. Men Jugoslaviens sönderfall, Balkankrigen, Kosovokrisen och andra oroligheter i området under 1990-talet och i början av 2000-talet skrämde bort de flesta turister.

Besök Landguiden och läs mer om Nordmakedonien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Nordmakedoniens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Nordmakedoniens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Nordmakedonien

Aktuell samhällsfakta om Nordmakedonien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Hi
Karta

Nordmakedoniens historia

Få en helhetsbild av Nordmakedoniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...